Home » Artikelen » Stop Trump! Actie om te vermijden dat Trump de verkiezingen steelt

Stop Trump! Actie om te vermijden dat Trump de verkiezingen steelt

Om Trump uit het Witte Huis te verdrijven, moeten we de “business as usual” verstoren met massale burgerlijke ongehoorzaamheid, student walkouts en actie op de werkplek. We kunnen niet zomaar “afwachten” wat er gebeurt. Trump doet alles wat hij kan om de verkiezingen te stelen, en we moeten snel en resoluut actie ondernemen. De protesten van 4 november zouden slechts het begin moeten zijn. Er moeten noodbijeenkomsten georganiseerd worden op de werkplaatsen, scholen, campussen en wijken om te bespreken hoe we de strijd kunnen opvoeren opdat Trump wel moet toegeven. Veel vakbonden hebben verklaard dat ze van plan zijn te staken als Trump probeert de verkiezingen te stelen, nu moeten we in actie komen! De arbeidersbeweging moet het voortouw nemen in het mobiliseren van een beweging om hem te verdrijven.

Artikel door Bryan Koulouris

In het midden van de nacht voordat dit artikel werd geschreven, verklaarde Trump dat hij had gewonnen, ook al waren miljoenen stemmen nog niet geteld. Het verder tellen van de uitgebrachte stemmen omschreef hij als “fraude”. Trump kan proberen om Republikeinse staatsparlementen en rechtbanken, inclusief het Hooggerechtshof, te gebruiken in een poging om de stemmen niet te tellen. We moeten ons organiseren en terugvechten met de eis dat elke stem wordt geteld!

Balans van de krachten

De regering-Trump heeft zich hierop voorbereid en brengt de krachten van de rechtse reactie in beweging. Dit is niet het moment om verlamd te raken van angst. We kunnen ook niet rekenen op de Democratische Partijleiding om Trump voor ons te bestrijden: de Democraten lieten Bush de verkiezingen in 2000 stelen, en meer recentelijk lieten ze zonder enig protest toe dat de christelijke fundamentalist Amy Coney Barrett rechter in het Hooggerechtshof werd.

We moeten vertrouwen op de kracht van jongeren, onderdrukte en werkende mensen. Arbeiders zijn essentieel voor onze economie, niet de miljardairs en plunderaars. We hebben de macht om dit systeem af te sluiten en we moeten ons dringend voorbereiden op een algemene staking van werkenden en studenten in combinatie met een massale burgerlijke ongehoorzaamheid om Trump te dwingen toe te geven. Een massale staking, gesteund door een wijdverbreide opstand, zou de miljardair klasse tot in de kern door elkaar schudden en hen mogelijk dwingen om eindelijk maatregelen te nemen tegen het autoritaire karakter van Trump. Als we ons organiseren en mobiliseren, kunnen we meer winnen dan alleen Trump weg krijgen. We kunnen vechten voor de socialistische politiek die de werkende mensen nodig hebben om de pandemie, de klimaatverandering, het institutionele racisme en de ongebreidelde ongelijkheid aan te pakken.

 

Hoe zijn we hier gekomen?

De onderdrukking van de kiezers, een Republikeinse specialiteit, werd dit jaar versterkt in het kader van de pandemie. Bovendien is het kiescollege één van de meest ondemocratische instellingen (samen met het Hooggerechtshof) in een Amerikaans politiek systeem dat ontworpen is om de heerschappij van de miljardair klasse te maskeren. Ondanks dit alles had Trump gemakkelijk verslagen kunnen worden in een aardverschuiving, vooral als Bernie Sanders de genomineerde was geweest. Trump heeft één van de laagste goedkeuringscijfers van alle zittende presidentskandidaten ooit, en de Democraten voerden een zwakke campagne tegen hem met een vreselijk zwakke kandidaat.

In een exit poll van FoxNews zei 72% van de kiezers dat ze voorstander zijn van een door de overheid geleid gezondheidszorgprogramma. In Florida, waar Trump won, stemde 61% van de mensen in een gelijktijdig referendum voor het verhogen van het minimumloon tot 15 dollar per uur. Een duidelijke oproep aan de kiezers uit de werkende klasse, wat Bernie effectief had kunnen doen, had Trump ook hier een zware nederlaag kunnen toebrengen.

Trump heeft de Covid-pandemie – met honderdduizenden doden in de VS – crimineel aangepakt. Ondertussen nam de massawerkloosheid fors toe en glijden miljoenen Amerikanen af naar armoede. Toch deden de Democraten al het mogelijke om toch niet te winnen. Ze hadden een gênante kandidaat die uit de publieke belangstelling werd gehouden, weigerden een stevige campagne aan de basis in de belangrijkste swing states, spraken zich uit tegen populaire voorstellen als Medicare for All of het belasten van de rijken, voerden geen campagne om miljoenen kiezers te registreren … Het falen van de Democraten kan niet toegeschreven worden aan ‘fouten’, het komt door het fundamentele karakter van de partij als verdediger van de belangen van big business en gecontroleerd door miljardairs.

In de laatste dagen van de campagne maakte Biden duidelijk dat hij fracking niet zou verbieden, niet zou besparen op de middelen voor de politie en een zoveelste conservatieve rechter in het Hooggerechtshof zou aanvaarden. Hij zei nogmaals dat politie-agenten verdachten maar in de benen moeten schieten als oplossing voor de racistische politiemoorden. Het komt niet als een verrassing dat een opiniepeiling van Axios aantoonde dat 58% van de Democratische kiezers vooral gemotiveerd waren om “tegen Trump” te stemmen en niet zozeer “voor Biden.”

Dit alles liet Trump toe om zichzelf voor te stellen als een ‘outsider’, ook al zat hij in het Witte Huis. Trump bekritiseerde Biden vanop ‘links’ voor zijn racistische Criminal Bill uit 1994, zijn steun aan oorlogen en zijn rol in handelsovereenkomsten gericht op de belangen van big business. Dit werd gecombineerd met een cocktail van racisme, seksisme, autoritarisme, een beroep op extreemrechts, complottheorieën en een retoriek van ‘wet en orde’.

De leiders van de Democratische Partij vochten harder en effectiever tegen Bernie in de voorverkiezingen dan tegen Trump in de algemene verkiezingen. Toch zullen de liberale geleerden proberen een “schuldgevoel” te stimuleren, door te beweren dat deze situatie te wijten is aan mensen die niet hebben gestemd (vooral gekleurde mensen), onafhankelijke kiezers, racistische ideeën in de blanke arbeidersklasse (wat een echte factor is), of aan Democraten die geassocieerd worden met ‘radicaal links’. In plaats daarvan moet de Democratische Partijleiding in de spiegel kijken om te zien wie Trump de opening gaf om te proberen deze verkiezing te stelen. Bovendien had Sanders zelf niet moeten capituleren voor Biden, en had hij zijn eerdere kritiek op de Democratische Partij niet zelf moeten censureren. Dit hielp ruimte te scheppen voor Trump om als kandidaat tegen de gevestigde orde op te treden.

De leiding van de Democratische Partij deed niets om de mensen voor te bereiden op deze volledig voorspelbare uitkomst van een omstreden stemming. Miljoenen van ons wisten dat Trump zou proberen deze verkiezing te stelen als hij de kans kreeg. Ze hebben zich niet voorbereid op protesten omdat de Democraten een partij van het kapitalisme is die stabiliteit van de gevestigde belangen centraal stelt en niet het leven van de werkende mensen. Hoewel veel vakbondsleiders resoluties hebben aangenomen waarin wordt opgeroepen tot algemene stakingen, hebben ze weinig gedaan om hun leden voor te bereiden op actie. Dat is een van de redenen waarom we behoefte hebben aan massale bijeenkomsten op werkplaatsen, scholen en wijken om te bespreken hoe we onze volgende stappen kunnen opbouwen.

Een laatste overwinning

Als we in staat zijn om een sterke beweging op te bouwen die het Trump-regime omverwerpt, dan moeten we het daar niet bij laten. We zouden de beweging moeten organiseren om te vechten voor een noodplan voor werkende mensen, een socialistische Groene New Deal, gemeenschapscontrole op de politie, Medicare for All, en nog veel meer. De pandemie, de klimaatverandering, de economische crisis en het institutionele racisme zullen niet verdwijnen wanneer Trump het Witte Huis verlaat. Wij kunnen niet van door big business gecontroleerde Democraten afhangen om tot verandering te komen. Biden heeft overigens steeds weer herhaald dat de maatregelen die we zo nodig hebben niet door hem zullen verdedigd of uitgevoerd worden.

Als Trump verdwijnt, zal Biden toezien op één van de diepste crises uit de geschiedenis van het Amerikaanse kapitalisme. Biden zal ernaar streven de belangen van de miljardairs klasse te dienen, net zoals hij dat al zijn hele politieke loopbaan doet. Het zal miljoenen mensen op zoek doen gaan naar een alternatief voor de Democratische Partij en de mainstream politiek in het algemeen.

In deze context kan extreemrechts verder groeien onder het bewind van Biden. Om de strijd tegen rechtse racisten effectief te kunnen voeren, is er nood aan een programma dat werkenden kan mobiliseren in actie. We kunnen onze eisen niet beperken tot wat aanvaardbaar is voor de leiders van de Democratische Partij en hun miljardairs. We moeten vechten voor de behoeften van miljarden mensen wereldwijd in plaats van die van de miljardairs. Dit soort strijd zou onvermijdelijk botsen met het kapitalistische systeem zelf.

Deze verkiezingen tonen aan dat de Democraten niet in staat zijn om extreemrechts resoluut te verslaan. Socialist Alternative denkt dat we een nieuwe partij nodig hebben die gebaseerd is op de arbeidersklasse. Wij pleiten ervoor dat deze nieuwe partij staat voor het in beslag nemen van de rijkdom van de grootste bedrijven en hen onder democratische arbeiderscontrole en -bestuur te plaatsen. We maken deel uit van een internationale beweging op elk continent om de onrechtvaardigheden van het kapitalisme wereldwijd te bestrijden. Dit zou de basis kunnen leggen voor het beëindigen van alle uitbuiting en onderdrukking. Organiseer je en sluit aan!

Trump is het symptoom. Kapitalisme is de ziekte. Socialisme is de remedie. Samen kunnen we een sterke beweging opbouwen om Trump ten val te brengen. Dit kan helpen om het vertrouwen en de organisatie van werkenden in de strijd te vergroten. De protesten van vandaag zijn slechts het begin, en we hebben ze nodig als lanceerbasis in de strijd voor een socialistische toekomst!

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top