Home » Artikelen » Solidariteit met de ROOD jongeren – de strijd gaat door!

Solidariteit met de ROOD jongeren – de strijd gaat door!

Verklaring van Socialistisch Alternatief

Op de partijraad van de SP van 4 december jl. heeft de SP in feite besloten haar jongerenorganisatie Rood op te heffen. Gelukkig weigeren de Rood jongeren dat te accepteren en blijven zij zich organiseren en terugvechten. Zij verdienen daarbij onze volledige steun!

Een belangrijke minderheid van 30% van de partijraad, het hoogste orgaan van de SP, stemde tegen de voorstellen van het partijbestuur. Dit is een weerspiegeling van de brede onvrede in de partij met de ramkoers van de partijtop ten opzichte van Rood.
Concreet is er op de partijraad beslist om de opschorting van alle steun aan Rood te bekrachtigen en een nieuwe jongerenwerking op te zetten via de afdelingen, onder leiding van een jongerensecretaris. We mogen geen illusies hebben: de partijtop zal proberen deze jongerenwerking volledig onder controle van het partijapparaat te brengen. Ook is er een commissie ingesteld, die moet onderzoeken waar het fout is gegaan tussen SP en Rood en hoe het verder moet. Deze zal op 1 mei (!) met een eindverslag komen. Ook daar mogen we geen illusies in hebben: feitelijke doel van de commissie is, te onderzoeken hoe voorkomen kan worden dat de jongerenorganisatie radicaliseert. Ons antwoord daarop zou zijn: dat kan je alleen doen door de jongeren op een onbewoond eiland te zetten. Het zijn niet “zolderkamercommunisten” die jongeren doen radicaliseren, het is de diepe crisis van het kapitalisme waar ze mee geconfronteerd worden!

Wie zijn de echte infiltranten?

Partijvoorzitter Jannie Visscher heeft gezegd: “We zijn gekke Henkie niet. We laten onze jongerenorganisatie niet kapen door communisten”. Om dit te onderbouwen, is een heel dossier gemaakt van bijna 200 pagina’s, soms op betwistbare manier verkregen, die moet bewijzen dat het Communistisch Platform geïnfiltreerd zou zijn in de SP en op snode wijze jongeren voor zich probeert te winnen. Het zogenaamde “Feitenrelaas” gaat zelfs terug tot de oprichting van het CWI, onze Internationale (tegenwoordig ISA), in 1974! Ook zijn er verschillende documenten in het “Feitenrelaas” opgenomen over Offensief, de voorloper van Socialistisch Alternatief. Offensief en Socialistisch Alternatief zijn nooit betrokken geweest bij de oprichting of werking van het Communistisch Platform. Maar ook tegen ons is het argument gebruikt om ons te royeren dat we “infiltranten” zouden zijn.

We zijn toegetreden tot de SP omdat we het enorme potentieel van de SP zagen, nadat de PvdA gekaapt werd door carrièremakers die wat ooit de grote arbeiderspartij was, veranderden in een pro-kapitalistische partij die in regeringen enorme bezuinigingen doorvoerde. We erkenden de mogelijkheid, dat de SP de historische rol van de PvdA kon overnemen en zich kon ontwikkelen tot een nieuwe massa partij van de arbeiders. Als onderdeel van de arbeidersbeweging vinden wij dat we daar moeten zijn waar arbeiders zich als arbeider organiseren. Door de enorme verrechtsing van de PvdA waarin we voorheen actief waren, was dat vanaf begin negentiger jaren niet langer in de PvdA.

De ideeën van het marxisme staan aan de basis van de arbeidersbeweging. Dat geldt voor de vakbeweging, de oude sociaaldemocratie, maar ook voor de SP (al was het op een vervormde manier, met illusies in het maoïsme). Het zijn niet de marxisten, maar degenen die slechts de scherpe kantjes van het kapitalisme willen afhalen, zoals de huidige SP top, die de arbeidersbeweging en onze partij gekaapt hebben! Ze hebben het potentieel dat de SP had, voor een groot deel verspeeld en leiden de SP naar een doodlopende weg om een soort PvdA 2.0 te worden. Ze hebben niets geleerd van de fouten die de PvdA heeft gemaakt. De SP en Rood zijn niet opgebouwd door al die hardwerkende leden om een nieuwe versie van de PvdA te worden, maar om te vechten voor een socialistische maatschappij. Het marxisme biedt daar een onvervangbaar instrument voor.

We zijn het niet met alle standpunten en methoden van Communistisch Platform eens, maar uiteraard verdedigen we hun recht om als georganiseerde groep binnen de SP aanwezig te zijn. We zijn steeds bereid tot samenwerking met andere linkse krachten en zijn voorstander van een pluralistische SP, waar plaats is voor een verscheidenheid aan linkse stromingen. Het is volkomen gerechtvaardigd en niet meer dan logisch dat marxistische stromingen ook onderdeel uitmaken van de SP.

Zal het tot een breuk komen?

Er is brede onvrede in de partij, en helaas lopen veel leden boos weg. Er zijn diverse initiatieven genomen om de strijd voor democratisering van de SP te voeren: de petitie SP tegen de heksenjacht en de petitie SP voor Rood. Het congres van de SP over het verkiezingsprogramma zal over enige dagen plaatsvinden, waar ook gepoogd zal worden de discussie over democratisering te voeren. En last but not least: Rood is bezig haar structuren (her) op te bouwen en te vechten voor heropname als de jongerenorganisatie van de SP.

Socialistisch Alternatief ondersteunt al deze initiatieven van harte. We moeten tot het uiterste vechten om de SP te democratiseren. Die strijd aangaan is ook nodig om de Rood-jongeren en de linkervleugel bij elkaar te houden en verder te versterken.

Maar we moeten ook naar de achterliggende politieke redenen kijken en een inschatting van de krachtsverhoudingen maken. Het gaat niet alleen om een strijd over democratisering, maar om de politieke koers van de SP. Gaat de SP verder op de weg naar steeds meer parlementarisme, waarbij het doel slechts is om tot regeringsdeelname te komen en het kapitalisme ”socialer” te beheren? Of wordt de SP een strijdpartij, die zich vooral richt op het opbouwen van massabewegingen, niet alleen om verbeteringen af te dwingen, maar tegelijkertijd ook om fundamentele socialistische verandering te promoten?

De SP top wil helaas steeds meer het eerste, en is naar onze inschatting bereid heel ver te gaan om dat te bereiken: desnoods alle georganiseerde linkse krachten uit de partij gooien, of zorgen dat ze door demoralisatie vanzelf vertrekken. Liever hebben ze nog een partij van de helft van het huidige aantal leden, waarmee ze toch toe kunnen treden tot een coalitie, dan een partij met 31.000 leden met een sterke linkervleugel die hen dat belet. Ze hebben een ruime ervaring in het onderdrukken of wegpesten van oppositionele krachten. De structuren van de SP zijn zo ingericht, dat het niet eenvoudig is een meerderheid te winnen tegen het partijbestuur in. De partijtop heeft bovendien de media aan hun kant.

We moeten daarom met verschillende scenario’s rekening houden. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we de strijd voor democratisering en voor Rood winnen. Maar we moeten er ook rekening mee houden dat dit niet lukt, of dat die strijd op den duur de linkse krachten dreigt uit te putten en te demoraliseren. Of dat de SP top ons een breuk opdringt door verdere aanvallen. Daarom denken wij, dat Rood en de linkse vleugel niet alleen de strijd voor democratisering van de SP moeten voeren, maar zich tegelijkertijd alvast moeten voorbereiden op een zelfstandig bestaan. Een zelfstandige jongerenorganisatie, of een nieuwe formatie ter linkerzijde van de SP, zou natuurlijk voor flinke uitdagingen komen te staan zoals het verzekeren van haar financiële zelfstandigheid. Tegelijkertijd zou een zelfstandige jongerenorganisatie of nieuwe formatie ter linkerzijde van de SP een aantrekkingskracht op radicaliserende jongeren en arbeiders kunnen hebben, voor wie de SP nu geen aantrekkingskracht vormt. Rood zou nu al kunnen beginnen met acties en campagnes voeren naar jongeren toe, aansluiten bij protestbewegingen waar die er ontstaan, en om dat te financieren lidmaatschapsgeld beginnen vragen aan Rood leden en een grote financiële steuncampagne lanceren gericht op SP-leden en andere sympathisanten.

Het blijft volgens ons nodig, ook als het tot een breuk komt, om een oriëntatie op de SP te behouden. De SP heeft nog steeds 31.000 leden waaronder vele arbeiders, socialisten en kritische linkse leden. We moeten altijd proberen de band met hen niet te verliezen.

We leven in stormachtige tijden van diepe crisis van het kapitalisme, waardoor steeds meer jongeren en arbeiders op zoek gaan naar een alternatief op dit verrotte systeem. Tegelijkertijd maakt de diepe crisis van het systeem een middenweg niet langer mogelijk: of je bent bereid te breken met het kapitalisme, of je gaat mee met de logica ervan. Deze tegenstellingen worden weerspiegeld in de crisis in de SP. Socialistisch Alternatief vecht binnen en buiten de SP voor een socialistische maatschappij, in Nederland en internationaal. Of je nu wel of niet lid bent van de SP, als je met ons mee wil vechten voor een socialistisch alternatief, sluit je bij ons aan!

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top