Home » Artikelen » Revolte van Brits personeel doet scholen sluiten tot februari

Revolte van Brits personeel doet scholen sluiten tot februari

De aankondiging van Boris Johnson dat de scholen tot midden februari sluiten, is een zoveelste bocht van de wankelende Tory-regering. De bocht kwam er na enorme druk van het onderwijspersoneel.

Artikel door leden van Socialist Alternative – ISA in Groot Brittannië in de vakbonden NEU, Unite en UNISON

Het plan van de Tories om scholen te heropenen stuitte op felle tegenstand van wetenschappers, politici van alle partijen en vooral van de vakbonden. Na bijna een jaar van crimineel wanbeheer van de pandemie door Johnson, samen met een verontrustende nieuwe stam van het coronavirus die zich schijnbaar zeer snel verspreidt, hebben veel mensen het vertrouwen in deze incompetente regering volledig verloren. In een gezamenlijke verklaring van zes vakbonden die onderwijspersoneel vertegenwoordigen, werd opgeroepen tot een onmiddellijke overstap naar afstandsonderwijs en de sluiting van scholen, met uitzonderingen voor kwetsbare kinderen en die van essentieel personeel.

Er was drastische actie nodig omdat de pandemie duidelijk zeer ernstige proporties aanneemt. Scholen spelen een sleutelrol in de verspreiding van het virus. Het Office for National Statistics meldde op 24 december dat “kinderen in de middelbare schoolleeftijd nog steeds het hoogste percentage positieve testresultaten hebben.” Zelfs de wetenschappelijke adviseurs van de regering (Scientific Advisory Group for Emergencies) concludeerden dat “er consistent bewijs is van een toename van het aantal overdrachten van besmettingen onder schoolkinderen als de scholen open zijn, in het bijzonder onder kinderen in de middelbare scholen. Meerdere gegevensbronnen tonen een afname van het aantal besmettingen bij de sluiting van de scholen, en nieuwe stijgingen zodra de scholen terug opengaan.”

De conservatieve Tories stelden dat de scholen sowieso opnieuw open zouden gaan, zelfs indien de nodige veiligheidsmaatregelen nog niet ingevoerd waren. Dit leidde tot woede onder het onderwijspersoneel. De vakbonden van dit personeel werden van onderuit gedwongen om actie te ondernemen voor de veiligheid op school en tegen de verspreiding van het virus. Eerder deze week was er een online meeting van de National Education Union hierover. Deze meeting werd door maar liefst 400.000 mensen gevolgd.

De NEU besliste om samen met de vakbond UNISON alle leden op te roepen om ten minste de eerste twee weken niet naar de werkplek te gaan, met uitzondering van het verstrekken van opvang en onderwijs aan kwetsbare kinderen en de kinderen van essentieel personeel). Er kwam een modelbrief voor de leden waarin deze actie werd toegelicht. Er is wettelijke bescherming onder artikel 44 van de Arbeidswet, waarin het recht is vastgelegd om het werk te weigeren in onveilige omstandigheden. Veel vakbondsleden waren hier duidelijk mee bezig, zoals blijkt uit de enorme bijeenkomst en het aantal scholen waar deze brieven werden verstuurd. Het was deze blijk van kracht die de regering, en vele lokale autoriteiten en  directies, dwong om te accepteren dat scholen gesloten blijven.

De vakbondsleiders van NASUWT en GMB namen nochtans een schandalig standpunt in. Zij verklaarden dat het inroepen van artikel 44 om onveilig werk te weigeren, neerkwam op “contractbreuk.” Veel leden van deze vakbonden negeerden hun leiding, sommigen trokken naar andere vakbonden zoals NEU en UNISON.

Sinds 1 januari telt de onderwijsbond NEU al meer dan 16.000 nieuwe leden. Er zijn massale online bijeenkomsten in heel het land om ervaringen te delen over de acties die op de scholen worden ondernomen. Er werden ook openbare bijeenkomsten georganiseerd met ouders, zorgpersoneel, onderwijspersoneel en linkse Labour-verkozenen. Duizenden mensen namen hieraan deel. Als de leiders een pad van actie bieden, gaan de leden effectief tot actie over en tonen ze dat de regering verslagen kan worden.

Controle van personeel en ouders op veiligheid nodig

Het volstaat echter niet om gewoon de scholen te sluiten. Ten eerste zullen veel gezinnen uit de werkende klasse panikeren over hoe ze hun werk mogelijk wekenlang moeten combineren met kinderen die thuis zijn. Elke ouder die niet in staat is om te werken omdat hij of zij voor de kinderen moet zorgen, zou 100% van zijn of haar loon moeten krijgen. Bovendien moeten er middelen vrijgemaakt worden voor gezinnen die worstelen met de extra kosten voor kinderen die afstandsonderwijs volgen: bonnen voor gratis schoolmaaltijden, laptops, kosten van internet, papier en inkt, extra kosten voor energie …

Deze zorg komt overigens niet alleen voort uit de sluiting van de scholen. De kosten van kinderopvang zijn torenhoog en veel gezinnen kunnen het zich niet veroorloven. Er moet onmiddellijk gratis, algemene kinderopvang komen om dit op te lossen. De lokale autoriteiten moeten stappen hierrond zetten.

Johnson verklaarde dat de examens “niet normaal zullen verlopen.” Het zou beter zijn om onmiddellijk alle examens te annuleren. Het is niet haalbaar dat studenten of leerkrachten klaar zullen zijn voor examens die in januari plaatsvinden. Het mag geen keuze zijn tussen veilig onderwijs en het behalen van diploma’s of kwalificaties. Dit roept meteen ook vragen op over welk onderwijs we hebben: scholen mogen geen examenfabrieken zijn!

Zolang de scholen dicht zijn, moeten de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen worden. Anders zijn bij de heropening geen van de problemen opgelost. De mogelijkheid voor sociale afstand moet gerespecteerd worden, inclusief een aantal extra schoolgebouwen om de omvang van de klassen te beperken. Het gebruik van bubbels moet worden gehandhaafd, zelfs indien er breder getest wordt. Er moet geïnvesteerd worden in meer beschermingsmateriaal en kwetsbare personeelsleden moeten van thuis uit kunnen werken. De heropening van de scholen gebeurt best gefaseerd. Dit soort ‘rode lijnen’ moet op democratische wijze bepaald worden door het personeel, de vakbonden en de ouders. We hebben geen vertrouwen in de regering, het personeel en de ouders moeten beslissen wanneer het veilig is!

Ook het ondersteunend personeel op scholen moet bij deze discussies, plannen en besluiten worden betrokken. De veiligheid van alle personeelsleden is van het grootste belang – ook van degenen die niet van thuis kunnen werken. Bovendien moet het onderwijspersoneel deel uitmaken van de eerste uitrol van het vaccin, samen met andere eerstelijnswerkers.

Na deze sluitingen zal er nog steeds strijd nodig zijn. We hebben een strategie nodig om deze Tory-regering te bestrijden. Daartoe moet ook een referendum gehouden worden  over stakingen tegen gevaarlijke werkomstandigheden. Er moet ook een onafhankelijk vakbondsonderzoek komen naar de rol van scholen in de verspreiding van het coronavirus en de slechte aanpak van de pandemie in het algemeen om aan te tonen hoe deze fouten het lijden van miljoenen mensen hebben versterkt.

De opstand van onderwijspersoneel  is een baken van hoop voor werkenden in andere sectoren die met onzekerheid en onveilige werkomstandigheden te maken hebben. De strijd is nog niet gewonnen, maar deze bocht van de regering nadat de vakbeweging begon te roeren, biedt een belangrijke les voor de hele beweging: strijd loont!

Het was de basis van de onderwijsbond NEU, gevolgd door UNISON (vakbond in publieke sector), die met honderdduizenden in opstand kwam en de leiding tot een standpunt dwong. Dit is ook belangrijk voor leden van andere vakbonden: de basis kan de macht over de bond uitoefenen. Over het algemeen is er een brede demoralisatie bij de start van dit nieuwe jaar in een nieuwe lockdown en een variant van het coronavirus. De revolte van het onderwijspersoneel toont echter het verzet dat nodig is.

Leden van Socialist Alternative – ISA in Groot Brittannie actief in het onderwijs komen op voor volgende eisen:

  • Hou de scholen gesloten tot het veilig is voor personeel, kinderen en gezinnen. Kwetsbare kinderen en die van essentiële personeelsleden moeten waar nodig voorzieningen krijgen.
  • Alle ouders die thuis moeten blijven om voor hun kinderen te zorgen, moeten 100% betaald krijgen. Middelen moeten beschikbaar worden gesteld om extra kosten te dekken. Kinderen met gratis schoolmaaltijden moeten voedselpakketten krijgen.
  • Het aantal besmettingen moet consequent en resoluut dalen voor een volledige heropening.
  • Democratische controle van personeel, ouders en de gemeenschap over veiligheidsmaatregelen op scholen en plannen voor heropening.
  • De omvang van de klassen wordt teruggebracht tot maximaal 15 – gebruik noodscholen in gemeenschapscentra en leegstaande kantoorgebouwen om sociale afstand te kunnen garanderen. Invoering van de mogelijkheid van afwisselend afstandsonderwijs en fysiek onderwijs om te zorgen voor kleinere klassen.
  • Effectief leren op afstand geïntroduceerd zonder dwang van de ouders – alle kinderen moeten een laptop en internettoegang krijgen. Personeel moet worden opgeleid voor het geven van onderwijs op afstand.
  • Annuleren van alle examens, vervangen door cursuswerk en begeleide taken.
  • Vaccineren van onderwijspersoneel. Nationalisering van de grote farmaceutische bedrijven en het beheer ervan onder democratische controle van het personeel en de gemeenschap om een massale uitbreiding van de vaccinatievoorziening mogelijk te maken, zodat al het personeel het vaccin aangeboden krijgt als een essentiële stap in de richting van veiligheid.
  • Regelmatige effectieve tests voor kinderen en personeel, uitgevoerd door professionals in de gezondheidszorg.
  • Verenig het onderwijspersoneel over de verschillende vakbonden heen om actie te ondernemen tegen onveilige omstandigheden.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top