Standpunt van Socialist Alternative – ISA in de Verenigde Staten van Amerika

Zoals we zagen met de rellen rond en in het Capitool en met de voortdurende geschiedenis van racistische politiemoorden, kunnen we niet vertrouwen op de politie om ons te beschermen tegen extreemrechts. In plaats daarvan moeten de arbeidersbeweging en linkse leiders zoals Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez en ”The Squad”  oproepen tot en helpen bij het plannen van massabetogingen om fascisten, racisten en uiterst rechts in het algemeen van onze straten te verdrijven. We zagen hoe effectief massale betogingen waren in 2017. Na de extreemrechtse ‘Unite the Right’ in Charlottesville verjoegen 40.000 mensen in Bosten extreemrechts uit de stad. Dit gebeurde niet alleen in Boston, maar nationaal.

Lege woorden van vakbondsleiders of theatrale acties van politici zullen niet genoeg zijn om de dreiging van extreemrechts te verslaan. Hoewel wij voorstander zijn van impeachment of andere constitutionele maatregelen om Trump af te zetten, vinden wij niet dat links zijn energie moet richten op het opbouwen van steun voor impeachment. In de kritieke uren en dagen na de belegering van het Capitool schreef ‘The Squad’ verzoekschriften tot impeachment die bijna niet te onderscheiden waren van de verzoekschriften die nu door het establishment op tafel gelegd worden. Zij legden deze strategie uit als een manier om te voorkomen dat Trump in 2024 opnieuw kan opkomen, maar deze diskwalificatie is niet automatisch en het is alleen de Senaat – en alleen met een tweederde meerderheid – die Trump uit elk gekozen ambt kan uitsluiten. Afgezien van alle obstakels voor deze aanpak, is het ook geen effectieve manier om extreemrechts daadwerkelijk te neutraliseren. Als Trump niet meer aan verkiezingen kan deelnemen, zal een andere extreemrechtse leider wel zijn plaats innemen.

De belangrijkste onmiddellijke taak is om extreemrechts en de fascisten een slag toe te brengen. Toch zal de strijd tegen extreemrechts en rechts populisme, dat miljoenen mensen bereikt, niet op twee weken tijd gewonnen worden. De heersende klasse heeft zich nu tegen Trump gekeerd, die voor hen een rode lijn heeft overschreden door hun politieke kerninstellingen rechtstreeks aan te vallen. Bedrijven stoppen hun financiële steun aan Trump en andere belangrijke Republikeinen die hem steunden, zoals Ted Cruz en Josh Hawley. Twitter heeft Trump levenslang gebannen. Maar de rechterzijde zal niet worden verslagen door de bazen van technologiebedrijven die jarenlang geen duimbreed in de weg van extreemrechts legden. We weten bovendien dat dergelijke maatregelen morgen tegen links zullen worden gebruikt als onderdeel van een campagne tegen ‘extremisme’. Socialisten vertrouwen niet op het establishment, de bedrijven of de staat. We zijn er echter wel voorstander van dat opgetreden wordt tegen extreemrechts, onder meer door de staatsmacht, inclusief de politie, te zuiveren van gekende racisten en iedereen die banden heeft met extreemrechtse en fascistische groeperingen.

Zoals Socialist Alternative eerder opmerkte, kunnen fascisten en andere extreemrechtse elementen sterker worden onder president Biden. De nieuwe regering zal immers geen antwoord bieden op de vele problemen van het kapitalisme. De Tea Party groeide onder Obama na de reddingsoperatie van de banken. We kunnen extreemrechts niet effectief bestrijden door ons te verenigen met een door big business gecontroleerd Democratisch establishment dat de belangen van de werkende mensen aanvalt. Het beleid van dit establishment vergroot de ruimte voor extreemrechts. In plaats daarvan moeten we een verenigd front van de werkende klasse opbouwen dat vecht tegen de racistische dreigingen en een programma voorstelt om de economische, gezondheids- en sociale crises in de samenleving aan te pakken.

Een vastberaden beweging tegen extreemrechts zou moeten opkomen voor een programma dat werkende mensen kan verenigen: gezondheidszorg toegankelijk voor iedereen, uitgebreide Covid-19 steunmaatregelen voor werkende mensen, einde van racistisch politiegeweld … Dit moet worden gecombineerd met massale actie om extreemrechts te stoppen met hun leugens op onze straten. Kleine avontuurlijke confrontaties met gewelddadige extreemrechtse elementen zouden niet onze focus moeten zijn. We hebben nu meer dan ooit een massabeweging van miljoenen nodig.

Socialist Alternative (ISA in de VS) roept op tot noodvergaderingen van vakbondsactivisten, socialisten en gemeenschapsorganisaties om massale acties te plannen van 16 tot 20 januari om de rechtse dreiging te stoppen. Succesvolle acties tegen extreemrechts zouden helpen om een verenigd front te vormen in de strijd tegen racisme en de miljardairsklasse. Deze problemen zijn immers niet verdwenen. De dreiging is onmiddellijk, en we moeten met spoed handelen. Zelfs als de gewelddadige racisten de komende week worden teruggedreven, kan extreemrechts nog steeds groeien, en is het essentieel dat de linkerzijde en de arbeidersbeweging deze strijd ernstig nemen.