Home » Artikelen » Internationale solidariteitscampagne tegen repressie in China en Hongkong

Internationale solidariteitscampagne tegen repressie in China en Hongkong

Sinds de massastrijd in Hongkong in 2019 is de situatie volledig veranderd. De dictatuur van Xi Jinping en de Chinese ”Communistische” Partij (CCP) heeft gereageerd met massale en ongekende onderdrukking van democratische rechten, met als doel de beweging te vernietigen en elke toekomstige massastrijd in Hongkong en China te voorkomen. In het kader van deze aanvallen op democratische rechten in Hongkong en toenemende onderdrukking in China, lanceert ISA de campagne: Solidariteit tegen repressie in China en Hongkong. Het doel van deze campagne is om duidelijk te maken wat er echt gebeurt in China en Hongkong en om solidariteit van gewone mensen te organiseren. Deze campagne zal verschillen van eerdere solidariteitsinitiatieven. International Socialist Alternative is actief in zowel China als Hongkong. Onze leden worden rechtstreeks bedreigd en getroffen door de repressie, waardoor dit een zeer concrete strijd wordt.

https://www.youtube.com/watch?v=07GtXR1YKqA&ab_channel=RevolutionarySocialistMedia

Onze solidariteitscampagne is gericht op de situatie van onderdrukte lagen in China en Hongkong: werkenden, jongeren, vrouwen en etnische minderheden. Als socialisten staan we diametraal tegenover de initiatieven van verschillende regeringen en kapitalistische belangengroepen die hun eigen agenda volgen. Zij kunnen niet spreken namens de onderdrukten en zijn uiteraard niet te vertrouwen op vlak van democratische rechten en de rechten van werkenden. Dit is in het bijzonder belangrijk in een tijdperk van een nieuwe Koude Oorlog tussen de heersers van de VS en China, waarbij beide partijen proberen de mondiale publieke opinie te manipuleren als onderdeel van hun imperialistische machtsstrijd.

Het doel van de campagne is om informatie te verspreiden, tussen te komen en solidariteit te organiseren. Solidariteit in praktische en onmiddellijke zin betekent steun betuigen aan de slachtoffers van staatsonderdrukking en informatie over hun situatie zo wijd mogelijk verspreiden. De campagne hoopt het bewustzijn in de vakbonds- en arbeidersbeweging wereldwijd te vergroten via resoluties, video’s, foto’s ter ondersteuning van de rechten van werknemers en democratische rechten in China en Hongkong.

Studenten en protesten

Veel protestacties zijn gepauzeerd door de corona-pandemie. Toch wil de campagne ‘Solidariteit tegen repressie in China en Hongkong’ zich voorbereiden op tussenkomsten bij stakersposten, protestwakes en bijeenkomsten voor politieke rechten in China en Hongkong.

De campagne kan een belangrijk publiek vinden onder studenten elders in de wereld. Er zijn bijna een miljoen studenten uit China en Hongkong ingeschreven aan internationale universiteiten. Voor de pandemie waren er in Groot-Brittannië alleen 120.000 Chinese studenten en in de VS 370.000.

Chinese en Aziatische studenten en migranten lopen in Westerse landen een groter risico op racistisch geweld. Dat komt onder meer door de racistische zondebokretoriek van politici als Donald Trump rond de pandemie, maar ook meer algemeen door de Koude Oorlog-retoriek door zowel Westerse regeringen als de nationalistische propaganda van het Chinese regime. De CCP organiseert nationalistische studentengroepen aan overzeese universiteiten, zowel om nationalistische propaganda te verspreiden als om eventuele oppositiesympathieën onder Chinese studenten te controleren. Dit maakt het voor studenten die kritisch staan tegenover het regime moeilijker om hun mening te uiten. Solidariteitscampagnes op campussen moeten daarom de kwesties van staatsrepressie en democratische rechten koppelen aan antiracistische initiatieven en eengemaakte strijd.

In de komende maanden hoopt Solidariteit tegen repressie in China en Hongkong samen met ISA-afdelingen een reeks online bijeenkomsten te coördineren in verschillende delen van de wereld en in verschillende talen. De campagne is bezig met het samenstellen van een campagnepakket met pamfletten, een modelresolutie voor vakbondsafdelingen en andere campagne-instrumenten om solidariteitsacties op te bouwen.

Laat ”Longhair” Leung Kwok-hung vrij!

Een cruciaal onderdeel van ons solidariteitswerk is aandacht voor de zaak van de gevangen genomen voormalige Hongkongse parlementair ‘Longhair’ Leung Kwok-hung. Samen met meer dan veertig andere kandidaten voor de inmiddels ontbonden Wetgevende Raad (Legco) van de stad, wordt hij vastgehouden op beschuldiging van subversieve activiteiten in het kader van de nationale veiligheidswet. Op die beschuldiging staat maximaal een levenslange gevangenisstraf.

We eisen de vrijlating van alle politieke gevangenen in Hongkong, zelfs indien we van de meeste hun politieke mening absoluut niet delen. De wijze waarop zij aangepakt worden, is immers een schijnvertoning. Sommige van de beschuldigden hebben slechts een kleine rol gespeeld in de massale strijd en jonge betogers stonden zeer sceptisch tegenover de compromisbereidheid van sommige van deze politieke leiders. Deze politieke meningsverschillen hebben geen invloed op onze oproep tot hun onmiddellijke vrijlating. We besteden speciale aandacht aan ‘Longhair’ als één van de bekendste protestfiguren van Hongkong. Hij is bovendien de enige linkse vertegenwoordiger onder de meest prominente leiders van de democratische beweging. Longhair heeft zich steeds actief ingezet voor de belangen van de werkenden in China en Hongkong, voor de rechten van vrouwen, LGBTQI+-mensen en vluchtelingen. Hij verzet zich uitdrukkelijk tegen het VS-imperialisme. Het is overigens vreselijk om te zien hoe sommige linkse mensen op sociale media op afgrijselijke wijze de massaprotesten in Hongkong afdoen als een door de VS gestuurde ‘kleurenrevolutie’ (waarbij gelijkaardige argumenten worden gebruikt rond Myanmar of Xinjiang) en blind blijven voor de wrede repressie vandaag.

De campagne ‘Solidariteit tegen repressie in China en Hongkong’ wil internationale solidariteit voor de vrijlating van ‘Longhair’ coördineren. Activisten in verschillende landen kunnen korte solidariteitsberichten schrijven waarin ze vermelden van waar ze komen. Stuur deze berichten naar ons (zie hieronder). Er zijn strikte regels voor de post van gevangenen en daarom moet dit zorgvuldig worden gecoördineerd: schrijf geen politieke slogans of eisen, anders wordt de brief door de bewakers vernietigd, maar je kan wel over actuele zaken schrijven. Het is belangrijk dat je geen andere persoonlijke gegevens vermeldt behalve je naam. Gebruik alleen een zwarte of blauwe pen en gewoon papier zonder versieringen.

Afdelingen en studentenverenigingen kunnen ook een spandoek maken met de slogan “Free political prisoners in Hong Kong.” Vraag het publiek te tekenen en korte groeten op het spandoek te schrijven. Deze spandoeken kunnen worden gebruikt voor fotoboodschappen en via onze campagne naar ‘Lang Haar’ en andere gevangenen worden gestuurd.

De achtergrond

In juni 2020 legde China’s dictator Xi Jinping een nationale veiligheidswet op aan Hongkong met draconische straffen. Op beschuldigingen van “subversie” en “separatisme” staat levenslange gevangenisstraf of zelfs uitlevering om terecht te staan op het vasteland van China, waar nog steeds de doodstraf geldt voor dergelijke misdrijven.

Het doel is om de massastrijd voor democratie in Hongkong de kop in te drukken en moeizaam verworven democratische rechten af te schaffen: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering, het recht om politieke partijen op te richten en zich verkiesbaar te stellen, vakbondsrechten met inbegrip van het recht om te staken. Al deze zaken zijn verboden in China. Hongkong was ooit de uitzondering, waaraan Xi nu een einde wil maken. Twee vakbondsleiders uit Hongkong worden onder meer vastgehouden en beschuldigd van subversieve activiteiten.

Tijdens China’s Nationale Volkscongres (NPC) in maart 2021 legde de dictatuur Hongkong nieuwe kiesregels op. Deze regels vervangen de semi-gekozen Wetgevende Raad door een “verbeterde” Wetgevende Raad – beperkter, autoritairder, en met de meeste leden benoemd door een commissie onder controle van de dictatuur. Het zal voor geen enkele echte oppositiegroepering nog mogelijk zijn om aan verkiezingen deel te nemen. Alleen stromannen van de CCP zullen zetelen. Het voorheen relatief open verkiezingssysteem gebruiken als platform om campagne te voeren voor arbeidersrechten en tegen het kapitalisme, zoals ISA deed in 2011 en 2015, is nu onmogelijk. De meeste Hongkongers zullen de verkiezingen waarschijnlijk boycotten op basis van deze veranderingen.

Het regime van Xi leidt tegelijkertijd de zwaarste repressie in China sinds het neerslaan van de massale democratiebeweging in 1989. Arbeidersprotesten in China worden stelselmatig aangevallen door de politie, activisten verdwijnen en worden gemarteld. Er is een monsterlijke hightech politiestaat die het Orwelliaanse niveau overschrijdt. Minderheden, in het bijzonder moslims, gaan gebukt onder onmenselijke repressie, racistische wetten en massale opsluiting.

Xi Jinping’s plan is om voor het leven te regeren. De contrarevolutie in Hongkong wordt gedreven door de behoefte van zijn dictatuur om alle oppositie onder de massa’s in China uit te roeien en niet alleen in Hongkong. De massale strijd van 2019 in Hongkong voor democratie en tegen politiegeweld bracht miljoenen op de been. Er bestond geen enkele twijfel over dat de ultrakapitalistische regering van Hongkong, die door Peking was aangesteld, geen echte sociale basis had. Zij kon alleen blijven regeren omdat zij werd gesteund door de enorme politiestaat van China.

Wereldwijde schokgolven

De strijd in Hongkong inspireerde mensen over de hele wereld en veroorzaakte een crisis voor Xi’s totalitaire systeem. Het was een ramp voor de public relations en het ondermijnde China’s pogingen om zich internationaal voor te stellen als een ‘zachte macht’. De CCP vreesde dat het “politieke virus” van Hongkong zich naar het vasteland zou verspreiden en de zwaar uitgebuite Chinese arbeidersklasse ertoe zou aanzetten de weg van de klassenstrijd in te slaan. De levensstandaard en de arbeidsomstandigheden van de arbeiders in China zijn in de wereldwijde economische crisis achteruitgegaan, terwijl het op de belangen van big business gerichte beleid van de CCP elke week vijf nieuwe dollarmiljardairs voortbrengt.

De massale strijd in Hongkong was een voorbeeld van ongelooflijk verzet en onverschrokkenheid tegen een schijnbaar almachtige dictatuur. Het regime van Xi wil dit voorbeeld van rebellie voor de ogen van de hele wereld uitroeien. Hongkong is ook een cruciale frontlinie geworden in de aanzwellende Koude Oorlog tussen het Chinese imperialisme en het VS/Westerse imperialisme. Xi Jinping’s wurging van de democratische rechten in Hongkong is bedoeld als een demonstratie van de macht van zijn regime in weerwil van het ‘democratische’ Westen.

De campagne ‘Solidariteit tegen repressie in China en Hongkong’ steunt geen van beide partijen in dit conflict. Wij geloven niet dat één van deze regimes werkelijk voor democratische rechten staat. Hun acties en beleid zijn gebaseerd op hun geostrategische belangen: een gewetenloos gevecht om markten, goedkope arbeid en grondstoffen. Het conflict tussen de VS en China heeft absoluut niets te maken met “democratie” en “mensenrechten” zoals de ene partij beweert, of “patriottisme” en “nationale veiligheid” zoals beide partijen beweren.

Internationalisme van de werkende klasse

Onze campagne is erop gericht mensen bewust te maken van wat er werkelijk gebeurt in China en Hongkong. Dit is gebaseerd op onze interactie met arbeiders, jonge socialisten en activisten in China en Hongkong. Een fundamentele zwakte van de massale strijd in Hongkong was het onvermogen om ondanks ongelooflijke heldenmoed de beweging naar China te verspreiden en vooral de arbeidersklasse aan te spreken. Dit zou een duidelijker programma hebben vereist, gebaseerd op internationalisme in plaats van nationalisme/regionalisme en inzicht in de rol van het kapitalisme als integraal onderdeel van het totalitaire systeem in China/Hongkong.

Hoewel we eisen dat er een einde komt aan alle repressie en dat alle politieke gevangenen vrij worden gelaten, zal onze campagne vooral gericht zijn op diegenen die opkomen voor de rechten van de arbeiders en diegenen die democratische strijd koppelen aan de strijd tegen het intrinsiek ondemocratische systeem van het kapitalisme en het imperialisme.

In Myanmar, Thailand, Hong Kong, Xinjiang, en in de VS en andere “democratieën”, zijn echte democratische rechten nooit toegekend door de heersende klassen. Ze zijn steeds afgedwongen – en verdedigd – door massastrijd voor systeemverandering.

Om te beginnen, kan je solidariteit tonen met de strijd voor democratische rechten in Hongkong, China en de rest van de wereld door ons te liken en te volgen op Facebook en Twitter. Je kan deelnemen aan de online solidariteitsbijeenkomsten die we de komende weken in jouw taal/tijdzone zullen houden. Je kan onze modelmotie aanpassen en in jouw vakbondsafdeling voorstellen. Je kan een spreker van de campagne uitnodigen in jouw ISA-afdeling. Als je weet hebt van solidariteitsacties voor democratische rechten in Hongkong/China, laat het ons weten zodat we kunnen helpen.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top