Home » Artikelen » Koningsdag 2021

Koningsdag 2021

Koningsdag 2021. Dit keer zonder Oranjegekte en feesten door Covid-19.  Revolutionair socialisten maken dit jaar opnieuw duidelijk dat een monarchie een onnodige kapitalistische hobby is. Miljoenen aan belastinggeld worden verspild aan één gezin. Toch is in 1815 bepaald dat dit gezin ”verheven” is en door de christelijke God ”uitgekozen” om de Nederlanden te besturen. Willem Alexander werd Koning der Nederlanden in 2013. Persoonlijk hebben wij niets tegen hem en zijn gezin. Maar als socialisten verwerpen we de parlementaire monarchie. Wij pleiten voor een socialistische raden-republiek. Een republiek onder controle van de werkende klasse via democratische raden. 

Onder her-publiceren we een kort artikel uit 1980, toen Beatrix Koningin der Nederlanden werd.  

De geschiedenis wordt altijd voorgesteld als de geschiedenis van koningen en dergelijke; je hoort niks over hoe de mensen leefden. Zo zullen ze wel proberen om 1980 de geschiedenis in te laten gaan als het jaar van de kroning van Beatrix maar niet als het jaar van het felle verzet van werkende mensen tegen de afgedwongen verslechtering van hun levensstandaard. Wat betreft de 20e eeuw, de 80er jaren, een tijdperk van computers, satellieten en harttransplantaties zal aan de invoering van de chip met zijn enorme maatschappelijke gevolgen wel minder aandacht gegeven worden dan aan de verandering in de monarchie, een instelling uit de Middeleeuwen.

Dat de monarchie toch nog bestaat, is te danken aan het nut dat hij heeft voor de kapitalistische klasse. Hij is wel duur en verouderd maar hij kan goed gebruikt worden voor het opwekken van nationalistische gevoelens en het wegpoetsen van de klassentegenstellingen in de maatschappij. Dat de monarchie van de kapitalisten en niet van het volk is, zoals hij vaak wordt voorgesteld, kun je ook wel zien aan het gedrag en de positie van het koninklijk huis. Juliana is de rijkste vrouw ter wereld. Bernard is altijd een soort reclameman voor het kapitalisme geweest en hij is geëindigd als stroman in het Lockheed moeras.

Natuurlijk heeft ook de monarchie in Nederland niet kunnen verhinderen dat de maatschappelijke tegenstellingen enorm zijn toegenomen. Die tegenstellingen bestonden ook in 1948, maar wat er ondertussen is gebeurd, kun je ook afmeten aan het aantal soldaten en pantserwagens dat op 30 april de kroning moet bewaken. En ondanks dat leger van 6000 man ordebewakers zal de kroning wel met incidenten gepaard gaan, in tegenstelling tot bv. de enorme FNV demonstratie van 20 maart op de Dam.

De kroning zal niets veranderen. Beatrix heeft wel de woningnood als reëel erkend d.m.v. een gelegenheidsuitspraak twee weken voor de kroning, maar dat was echt niet nodig voor al die mensen voor wie de woningnood al 35 jaar een realiteit is. En na de troonsbestijging blijft hij voor al die mensen net zo reëel voor al die mensen als voor Beatrix dat voor 70 miljoen gulden verbouwde Paleis Noordeinde een realiteit wordt. De kroning wordt bovendien weer gebruikt om de tanden van de heersende klasse te laten zien. Al dat vertoon van macht en pracht en praal is een regelrechte intimidatie, vooral nu de werkende klasse gedwongen wordt om te bezuinigingen te accepteren. En diezelfde werkende klasse draait op voor de rekening. Laat ze het zelf betalen!

De PvdA* had eigenlijk een campagne tegen de monarchie moeten voeren en de leden van de Kamerfractie zouden moeten weigeren om de kroning bij te wonen. De monarchie en het hele gebeuren eromheen zijn wapens voor de heersende klasse en terecht is het beginselprogramma van de partij tegen de monarchie. Geen enkele socialist heeft persoonlijk iets tegen de aftredende koningin, maar het zou de laatste moeten zijn.

Notitie: De Partij van de Arbeid was in 1980 nog een partij met een stevige basis onder de arbeidersklasse. Pas na 1986 zou de PvdA een volledige kapitalistische partij worden en zich ook niet meer inzetten om de belangen van de werkenden de verdedigen in de politiek.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top