Home » Artikelen » Massale druk dwingt Biden om zijn standpunt over patenten te herzien

Massale druk dwingt Biden om zijn standpunt over patenten te herzien

Al maanden is er een wereldwijde strijd aan de gang om te eisen dat de regeringen van rijke, Westerse landen de gezondheid van de mensen boven de miljardairswinsten stellen, en een einde maken aan de verbijsterende ongelijkheid in toegang tot levensreddende COVID-19 vaccins. Een snelle en wijdverspreide wereldwijde verspreiding van vaccinaties is de kern van elke strategie van experts inzake volksgezondheid. Dat is noodzakelijk om de verspreiding van het virus te stoppen. Er zijn echter adembenemende ongelijkheden in de distributie van vaccins over de hele wereld.

Door Kshama Sawant, socialistisch gemeenteraadslid in Seattle, Verenigde Staten

Het gebrek aan toegankelijke vaccins in de meeste landen over de hele wereld veroorzaakt een onvoorstelbare menselijke catastrofe op een schaal die nog nooit eerder is vertoond. In India sterven dagelijks duizenden mensen. Reuters meldt dat “gas- en houtovens in een crematorium in de westelijke Indiase deelstaat Gujarat tijdens de COVID-19-pandemie zo lang onafgebroken hebben gedraaid dat metalen onderdelen zijn beginnen te smelten.”

Te midden van dit menselijk lijden hebben door winstbejag gedreven miljardairs en grote farmaceutische bedrijven, met de zegen van de regering-Biden tot op dit moment, veel landen zoals Brazilië, India en Zuid-Afrika geblokkeerd om het COVID-19 vaccin te produceren, allemaal in de naam van zogenaamde ‘intellectuele eigendomsrechten’.

In deze verwoestende context hebben activisten nu een historische overwinning behaald, door de regering-Biden tot een toegeving te dwingen. De regering kondigde aan dat de blokkade met de intellectuele eigendomsrechten van de Wereldhandelsorganisatie wordt gestopt. Dit zet de deur open om de beperkingen van Big Pharma op de patenten tijdelijk worden opgeheven waardoor de productie van generieke vaccins mogelijk wordt. Dit is een historische stap om miljarden mensen toegang te geven tot vaccins. Het is ook dringend nu de pandemie een humanitaire ramp veroorzaakt in landen als India en er miljoenen levens op het spel staan.

Socialist Alternative in de VS sloot zich aan bij de wereldwijde roep om de patenten op te heffen. In de gemeenteraad van Seattle werd een resolutie goedgekeurd om van Biden te eisen dat hij de blokkade met de patenten zou opheffen. Organisaties die deze inspanning hebben geleid zijn onder meer de Washington Fair Trade Coalition, de Community Alliance for Global Justice, de Citizens Trade Coalition, de Coalition of Seattle Indian Americans, Real Change, en UAW 4121. Geïnspireerd door onze overwinning werd deze week een soortgelijke resolutie aangenomen in Cambridge, Massachusetts, en andere werden opgepakt in Chicago, Illinois, en Burbank, Californië.

Dit is een bewijs van hoe enorme druk van gewone mensen op een massale, internationale schaal succesvol kan zijn tegen extreem rijke en machtige tegenstanders zoals de top van Big Pharma, hun politieke vertegenwoordigers, en de miljardairsklasse als geheel. In feite heeft deze overwinning niet alleen de felle tegenstand van de top van Moderna en Pfizer overwonnen, maar ook die van miljardairs als Bill Gates. De “filantro-kapitalistische” Bill & Melinda Gates Foundation van de Microsoft-miljardair heeft jarenlang een privatiseringsagenda doorgedrukt tegen Amerikaanse openbare scholen in de Verenigde Staten, en namens agro-industriële conglomeraten tegen kleine boeren in de neokoloniale wereld. De Gates Foundation is berucht voor haar verzet tegen het opheffen van patenten, waardoor veel activisten Bill Gates terecht een “vaccin-racketeer” hebben genoemd.

De Wereldhandelsorganisatie heeft een besluitvormingsorgaan dat gebaseerd is op consensus (uiteraard gebaseerd op consensus van imperialistische machten, niet van werkende mensen), waardoor de patenten blijven bestaan. Nu het Biden-regime gedwongen wordt toe te geven aan de groeiende internationale druk om een einde te maken aan de vaccin-apartheid, moeten we eisen dat de Europese Unie (EU), Canada en andere regimes hun oppositie beëindigen. Het opheffen van patenten is een eerste en noodzakelijke stap voor landen om te beginnen met de productie van generieke vaccins om levens te redden in de neokoloniale wereld.

Honderden activisten in Seattle en de rest van de Verenigde Staten hebben gevochten om dit af te dwingen. Als de patenten eenmaal opgeheven zijn, moeten we het momentum gebruiken om te strijden voor algemeen toegankelijke gezondheidszorg en om een einde te maken aan de heerschappij van Big Pharma, dat cynisch profiteert van menselijke ziekte en ellende. Met de escalerende milieucrisis weten we dat toekomstige pandemieën in het verschiet liggen. Big Pharma en zijn ‘intellectuele eigendomswetten’, die hun winsten boven de levens van mensen stellen, zijn een voortdurende bedreiging voor de mensheid.

Om kolossen als Pfizer en Moderna, en hun soortgenoten in andere grote sectoren, blijvend aan te pakken, moeten we ze uit de handen van profiteurs halen en in de handen van gewone mensen brengen. We hebben een werkelijk democratische planning van onze economie en samenleving nodig, zodat we nooit meer in een positie komen waarin miljoenen mensen sterven omdat dit de winsten van de superrijken uitkomt.

Het alternatief voor ”vaccin-nationalisme” is internationale solidariteit van de werkende klasse en socialisme. De huidige Covid-19-crisis en het kapitalisme laten duidelijker dan ooit zien waarom we moeten vechten voor een socialistische wereld.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top