Home » Artikelen » Studeren alleen voor de rijken? No way!

Studeren alleen voor de rijken? No way!

Weg met het leenstelsel! Voor een studiebeurs waar je van kan leven en gratis onderwijs!

Toen in 2015 het “sociaal” leenstelsel werd ingevoerd, was dat een klap in het gezicht van jongeren die wilden gaan studeren. Als je niet het geluk had dat je rijke ouders had van wie je financiële steun kon krijgen, was je gedwongen bij te gaan werken en/of je diep in de schulden te steken. Nu, anderhalf jaar na de uitbraak van corona, staat studenten het water aan de lippen. Socialistisch Alternatief steunt de acties van studenten voor afschaffing van het leenstelsel. Laten we van de studentenstaking van 3 juni een massaal protest maken! Maar er is meer nodig.

Voordat corona uitbrak, had 70% van de studenten een bijbaan, vaak de helft van hun inkomen. Maar juist studenten waren het slachtoffer van de economische crisis en de lockdowns: zij werden als eerste ontslagen, met name in de horeca. Voor hen geen financiële steun vanuit de overheid….. Dus zijn studenten nog meer aangewezen op leningen. Een studieschuld van tienduizenden euro’s  is allang geen uitzondering meer. Daar komt nog bovenop dat studenten online onderwijs moesten gaan volgen, vaak van veel slechtere kwaliteit dan het fysieke onderwijs. Demotivatie, leerachterstand en bij velen ook psychische problemen waren het gevolg. De regering is met een voorstel gekomen om het les- en collegegeld voor het studiejaar 2021-22 te halveren om studenten tegemoet te komen, maar dit is te laat en te weinig. Rutte 3 heeft 60 miljard euro uitgegeven aan steun voor het bedrijfsleven, dan is het ook mogelijk te investeren in studenten!

Wij eisen:

– afschaffing van het leenstelsel! Invoering van een studiebeurs waar je van kan leven!

– voor gratis onderwijs! Afschaffing van les- en collegegeld!

– kwijtschelding van alle studieschulden!

De argumentatie bij de invoering van het leenstelsel was dat studenten best in hun eigen toekomst mochten investeren. In de praktijk betekent dit, dat een selecte groep jongeren toegang tot hoger onderwijs krijgt voor zover de grote bedrijven hoogopgeleiden nodig hebben in hun jacht naar winst. Onderwijs zou echter een recht moeten zijn, ter ontwikkeling van jezelf en om een bijdrage te kunnen leveren aan de werkelijke maatschappelijke behoeften. De coronacrisis toont bijvoorbeeld aan hoe groot de noodzaak is om te investeren in onderzoek naar pandemieën en vaccins. Maar de meeste grote farmaceutische bedrijven hadden hier aanvankelijk geen belangstelling voor, omdat dat niet winstgevend genoeg was. De dreigende klimaatcatastrofe is een ander voorbeeld van de noodzaak van investering in onderzoek en onderwijs.

Daarom vecht Socialistisch Alternatief niet alleen voor onmiddellijke verbetering van de positie van studenten, maar ook voor een socialistische maatschappij, waarin de economie niet langer draait om de winsten van een handjevol superrijken, maar om de behoeften van allen. Ben je het met ons eens? Sluit je dan bij ons aan!

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top