Home » Internationaal » Azië » Vreselijke tol van Covid-19 in India

Vreselijke tol van Covid-19 in India

India staat een menselijke ramp te wachten. Ziekenhuizen liggen vol en miljoenen levens staan op het spel. Er is een enorme tekort aan zuurstof flessen en omdat daar nu enorm veel vraag naar is, wordt er massaal op gespeculeerd. De farmaceutische industrie van India is één van de grootste ter wereld, maar ze exporteren de vaccins voor winstbejag in plaats van hun eigen bevolking te helpen. Wie zorg nodig heeft krijgt dat alleen als er (nog) plaats is. In privé ziekenhuizen is de prijs voor zorg zo hoog dat alleen Indiërs met een hoog inkomen daar naartoe kunnen.

Artikel door Jorein Versteege

Het was wel te verwachten dat een land zoals India een brandhaard zou worden voor Covid-19. Vanaf 15 maart is het aantal besmettingen in het land explosief toegenomen. We praten hier over 380.000 nieuwe besmettingen elke dag. In de kapitalistische media was India een succes verhaal. Je hoorde steeds over hoe goed de Indische economie groeit. Realiteit is dat de ongelijkheid enorm gegroeid is en dat 30% van de bevolking nog in armoede leeft en dat dit alleen maar sterk toeneemt door de coronacrisis. Miljoenen leven nog in sloppenwijken waar afstand houden tijdens deze pandemie zo goed als onmogelijk is.

Hindoestaanse nationalisten hebben de tweede Covid-19 golf gebruikt om moslimhaat te verspreiden. De islamitische minderheid krijgt massaal de schuld van de tweede golf omdat ze hun feestdagen weigerden stop te zetten. Moslims worden neergezet als ‘’Covid-Jihadis’’ door de Hindoestaanse nationalisten wat stigmatisatie en discriminatie in de hand werkt. Echter diezelfde nationalisten hielden ook enorme verkiezingsbijeenkomsten in West-Bengal, waarbij de regels ook massaal niet nageleefd werden.

De eerste golf in 2020 had grote economische gevolgen voor India. De keus voor veel mensen is nu: gaan werken met het risico dood te gaan aan corona, of sterven van de honger. Kapitalisten zien hun winsten dalen en arbeiders worden gedwongen om te gaan werken. Dat de bezitters van de economie geen veiligheidsmaatregelen nemen om hun arbeiders te beschermen is in India heel normaal. Doordat de overheid zijn eigen regels/wetten negeert/niet naleeft, kunnen kapitalisten bijna overal mee wegkomen. Van het negeren van arbeidersrechten tot het niet naleven van Covid-19 regels.

Indiase arbeiders beseffen dat het kapitalisme ze zal laten doodbloeden. Covid-19 zal hun het hardst raken en van de rechts-nationalistische Hindoestaanse overheid hoeven ze geen steun te verwachten.  Maar de Indiase arbeiders en arme boeren hebben een enorme strijdbaarheid getoond met de historisch grote staking van 250 miljoen arbeiders eind vorig jaar en de massale boerenbeweging dit jaar. Dit toont het potentieel aan van fundamentele verandering van de maatschappij die een einde kan maken aan de barbaarsheid van het kapitalisme.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top