Home » Artikelen » Misdaad en kapitalisme

Misdaad en kapitalisme

De moord op Peter R. de Vries legt verbanden bloot tussen kapitalisme en misdaad. De Vries’  gevoel voor rechtvaardigheid vloeide niet voort uit een analyse van maatschappij, maar uit morele verontwaardiging en een gevoel van onrecht en een verlangen om dat recht te zetten. De Vries heeft vanuit dat gevoel heel veel werk verzet en onze maatschappij zeker ook rechtvaardiger gemaakt. Wij moeten er niet aan denken wat er was gebeurd als hij veel zaken niet had opgelost: onschuldigen zouden jaren in gevangenissen hebben geleden, daders zouden zijn ontsnapt. Talloze mensen die door autoriteiten en justitie niet werden bijgestaan, zouden veel hebben geleden. 

Het is niet voor niets dat er breeduit in de maatschappij een gevoel heerst dat de overheid mensen in de steek laat. In de toeslagenaffaire moest Omtzigt redding brengen, het tekort schieten van politiek en justitie moest worden goed gemaakt door Peter R. de Vries. Naast hen zijn er velen die op hun eigen manier onrecht bestrijden of solidariteit tonen met de talloze mensen die in de knel komen in de kapitalistische machine.

Wij kunnen niet anders dan diep respect tonen voor mensen die zich niet neerleggen bij de afschuwelijke en onaanvaardbare resultaten van dit  overheidsbeleid. Maar de moord op De Vries en de (in ieder geval voorlopig) inactiviteit van iemand als Omtzigt maken duidelijk dat er een bredere beweging nodig is voor het bestrijden van de onrechtvaardige daden van de overheid en het falen van het justitiële apparaat.

Het is de hoogste tijd dat de arbeidersbeweging, met de vakbeweging voorop en een brede arbeiderspartij in zijn kielzog, de strijd van rechtshulp en ondersteuning van de slachtoffers van overheidsbeleid, de strijd voor de slachtoffers van de misdaden  en de nalatigheden van justitie op hun schouders nemen. De strijd tegen onrecht en tegen misdaad is een veel te grote en te belangrijke taak om aan een (kapitalistische) overheid over te laten. Deze strijd moet gevoerd worden door sterke organisaties onder de democratische controle van de werkende mensen.

https://www.youtube.com/watch?v=AQhD8EoLdnc&ab_channel=HNTM

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top