Home » Artikelen » Zweden: regering valt over markthuren. Overwinning voor de strijd

Zweden: regering valt over markthuren. Overwinning voor de strijd

Maandag 21 juni 2021 werd een historische dag in Zweden. Voor de eerste keer ooit is een premier verslagen nadat de Riksdag voor een motie van wantrouwen had gestemd. Het is de strijd van onderaf tegen de markthuren die de regering ten val bracht, die uiteindelijk het slachtoffer werd van haar rechtse beleid. De nieuwe regering moest het gehate plan van de markthuren schrappen. Daarmee werd een enorme overwinning geboekte in de strijd tegen onbetaalbare huisvesting, waar ook activisten in andere landen veel van kunnen leren.

Door Elin Gauffin, landelijk woordvoerder van de campagne ‘Nee tegen markthuren’

Rättvisepartiet Socialisterna — ISA in Zweden

Maandagochtend al om 8 uur verzamelden activisten van de unieke grassroots-campagne ‘Nee tegen markthuren’, de protestbeweging die voorop liep in het verzet, bij Mynttorget buiten de Riksdag in Stockholm om steun te bieden aan de motie van wantrouwen.

Toespraken en gezangen zoals “We stoppen met markthuren – nu!” en “Onze huren zijn te duur – weigeren, markthuren weigeren!” echode op het plein tijdens het aftellen naar de verwachte motie van wantrouwen. Het was een strijdlustige sfeer en onder de deelnemers aan de demonstratie was er het gevoel dat we op het punt staan ​​een belangrijke overwinning te behalen.

Daarentegen concludeerde de belangrijkste liberale krant Dagens Nyheter: “Vandaag viel de belangrijkste huisvestingshervorming van het decennium”. En in deze strijd speelden socialisten en ISA-leden van Rättvisepartiet Socialisterna een sleutelrol.

Het akkoord van januari

Deze regering van de Sociaal Democratische Partij en de Groene Partij met Stefen Löfven als premier werd gevormd na 131 dagen onderhandelen na de verkiezingen van september 2018. Het was gebaseerd op het 73 punten tellende “januariakkoord” tussen de twee liberale partijen. Het omvatte een aantal neoliberale en anti-arbeidersaanvallen, waardoor het voor werkgevers gemakkelijker werd om werknemers te ontslaan, de afschaffing van een speciale belasting op hoge inkomens, een overeenkomst om particuliere winstmakende bedrijven in de welzijnssector niet te beperken, waardoor de privatisering van de openbare werkgelegenheid mogelijk werd, toenemende subsidies voor huishoudelijke diensten voor de rijken en meer.

Onze partij — Rättvisepartiet Socialisterna, RS, ISA in Zweden — voerde vanaf de eerste dag campagne tegen de overeenkomst en de regering die op basis ervan gevormd was en pleitte voor nieuwe verkiezingen. We riepen de Vereniging van Huurders op om het initiatief te nemen door massabijeenkomsten en een nationale protestdag uit te roepen. De Linkse Partij stemde echter niet tegen de nieuwe regering, met het argument dat een sociaaldemocratische regering een minder kwaad was dan het rechtse alternatief, inclusief de racistische partij Zweedse Democraten. Dit werd gedaan ondanks het feit dat de overeenkomst zelfs een paragraaf bevatte waarin stond dat de Linkse Partij tijdens de ambtstermijn van de regering geen invloed zou mogen hebben in de Zweedse politiek. De Linkse Partij werd niet geraadpleegd over de overeenkomst.

Op basis van het akkoord is de regering begonnen met de uitvoering van een programma dat rechts van de regering van rechtse partijen stond in 2006–2014. Naast de genoemde punten verhoogden ze het militaire budget drastisch, beperkten ze het stakingsrecht en zetten ze hun anti-vluchtelingenbeleid voort, inclusief massale deportaties.

De druppel die de emmer deed overlopen

Verhuurders, vastgoedeigenaren en rechtse partijen willen al lang markthuren invoeren. Het huisvestingsbeleid van de hervormingsjaren 1945-1980 is geleidelijk verlaten. De volkshuisvesting is in hoge mate geprivatiseerd, staatsplanning afgeschaft en subsidies zijn verdwenen. Toch zijn er nog steeds huurbeperkingen, gebaseerd op een systeem van onderhandelingen tussen de Huurdersunie en de Vastgoedfederatie, evenals sociale woningbouwmaatschappijen.

De overeenkomst van januari was bedoeld om markthuren voor nieuwe woningen in te voeren, d.w.z. het recht voor verhuurders om elke gewenste huurprijs vast te stellen zonder te onderhandelen. Dit zou uiteindelijk de deur openen naar markthuren voor alle huurappartementen.

Onze partij, RS, identificeerde dit al vroeg als het probleem om campagne opte voeren en te mobiliseren. De groeiende onvrede onder de oppervlakte in de samenleving – tegen snel toenemende ongelijkheid en voortdurend verslechterende omstandigheden door bezuinigingen en privatiseringen – zou op dit punt kunnen worden gekanaliseerd. Er waren al huurverhogingen van 40-60 procent doorgevoerd in gebieden waar particuliere vastgoedbedrijven nep-renovaties uitvoerden. Tegelijkertijd hadden door onze leden georganiseerde campagnes in lokale gebieden, in delen van Göteborg en Stockholm, huurders gemobiliseerd en overwinningen behaald.

Al in het voorjaar van 2019 waren we de drijvende kracht in grote mobilisaties in Göteborg en Stockholm tegen de nieuwe voorstellen voor markthuren.

Toen de Huurdersbond landelijk weigerde om zich bij de campagne aan te sluiten of een serieus verzet te organiseren, en zelfs de voorzitter van de vakbond in West-Zweden, RS-lid Kristofer Lundberg, royeerde, nam de onafhankelijke campagne nieuwe initiatieven.

Begin 2021 werd de campagne opgevoerd. We wisten dat het officiële rapport van de Zweedse regering over markthuren eind mei zou worden gepresenteerd. Veel lokale huurdersvakbonden en activisten deden mee aan de campagne, evenals de meesten ter linkerzijde, inclusief regio’s van de Linkse Partij.

Deze campagne is de grootste nationale uitdaging voor de overheid geworden, met lokale comités in het hele land. Vanaf januari waren er massabijeenkomsten op Zoom. Op 18 april werden 160 lokale protesten georganiseerd, beperkt in omvang door Covid-beperkingen, maar goed uitgelicht in de lokale pers en op sociale media.

Opnieuw werden op 3-5 juni nieuwe protestdagen georganiseerd nadat het rapport was gepresenteerd. Deze keer besteedden ook de landelijke media aandacht aan de kwestie. De massa van de huurders werd zich bewust van de dreiging. Feiten zoals de huurverhogingen in Helsinki, Finland, van meer dan 40 procent na invoering van markthuren, werden bekend.

De campagne en de stemming zetten ook de Linkse Partij en de Huurdersbond onder druk, zo waren veel activisten van de Linkse Partij en de Huurdersbond in Stockholm actief. De hele Linkse Partij in de regio Stockholm is aangesloten, evenals de belangrijkste districten van de Vereniging van Huurders in Stockholm. In andere grote steden, waaronder Göteborg, heeft de Linkse Partij niet actief deelgenomen. Het activiteitsniveau en de mate waarin de partij is geïntegreerd in het burgerlijke establishment, varieert sterk in het hele land.

De druk van onderaf en met de volgende geplande verkiezingen die over iets meer dan een jaar zouden opdoemen, betekende dat de Linkse Partij haar kans zag om terug te slaan tegen haar vernederende rol als “de deurmat van de regering” in de parlementaire politiek. De partij hield vast aan haar “rode lijn” en dreigde de steun aan de regering in te trekken als er markthuren werden voorgesteld.

Last minute manoeuvres

De poging van de regering om dit af te schilderen als een “beperkt voorstel” dat alleen betrekking heeft op nieuwbouwwoningen, mislukte. Iedereen begreep dat het slechts de eerste stap was. En als het zo beperkt was, waarom riskeerde de regering dan haar toekomst?

Na eerdere compromissen om de regering te steunen, stond de Linkse Partij eindelijk op. Velen doorzagen ook een tweede poging van de regering om onderhandelingen voor te stellen tussen de Vereniging van Huurders en de vastgoedbedrijven over de kwestie, aangezien dergelijke “onderhandelingen” zouden plaatsvinden onder de dreiging van markthuren.

De motie van wantrouwen werd ook gesteund door de bruinblauwe oppositiepartijen – de Gematigde Partij, de christen-democraten en de racistische Zweedse Democraten. Dit is in de media gebruikt om te zeggen dat links deze partijen steunde of de weg vrijmaakte voor het vormen van een nieuwe regering.

Maar het is precies het beleid van de huidige regering dat de deur voor rechts heeft geopend. Deze partijen hebben ontevredenheid uitgebuit door immigranten en arme arbeiderswijken tot zondebok te maken, terwijl de echte schuld voor de vernietiging van de welvaart bij de banken, de rijken en hun politieke partijen ligt.

Het is het soort grassroots-campagne dat we nu hebben opgebouwd en dat rechts kan uitdagen. Deze overwinning in de eerste ronde tegen markthuren zou het begin moeten zijn van een massale campagne tegen de hele rechtse agenda.

De strijd gaat door

Er werd een nieuwe regering gevormd na de motie van wantrouwen, waarin dezelfde partijen zitting namen als in de oude. Echter, de strijd had het akkoord van januari een dodelijke slag toegebracht en het voorstel voor markthuren moest worden ingetrokken.

De focus in deze regeringscrisis lag op klassenkwesties en het hele establishment is door elkaar geschud. Markthuren waren de druppel die de emmer deed overlopen.

Het verzet tegen markthuren en klassenjustitie en de gebeurtenissen van maandag 21 juni hebben het zelfvertrouwen vergroot en hoop gegeven. De beste uitkomst was een verkiezing geweest die die partijen zou hebben kunnen versterken die tegen markthuren en rechtse politiek in het algemeen zijn. De ‘Campagne tegen markthuren’ zou dan deels kunnen omgevormd zijn tot een verkiezingscampagne voor de Linkse Partij, maar toch de massale protesten organiseren die we voor september plannen. De Linkse Partij heeft haar steun onder activisten op dit moment vergroot en veel mensen waarderen het dat iemand eindelijk is opgekomen voor de arbeiders en bereid is zich te verzetten.

De rustige periode in de Zweedse politiek is definitief voorbij. De bredere arbeidersklasse kwam gedurende een lange periode niet massaal in strijd en is tot dusver niet tot activiteit overgegaan, maar is een toeschouwer van de ontwikkelingen. Maar wat er nu gebeurt, creëert belangrijke openingen en onrust.

De rol van Rättvisepartiet Socialisterna is om te betogen dat er een ononderbroken lijn nodig is tussen de strijd en het noodzakelijke socialistische politieke alternatief, en dat de beweging moet worden verbreed. Het weliswaar zeer belangrijke huisvestingsvraagstuk moet worden verbonden met andere even brandende vraagstukken als onderwijs, gezondheidszorg en klimaat. In dialoog met ISA moet onze partij de politieke ontwikkelingen deze zomer op de voet volgen en kijken hoe we, met behoud van onze onafhankelijkheid, onze oriëntatie op de Linkse Partij kunnen uitbreiden.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top