Home » Artikelen » Huizen voor mensen, niet voor winsten

Huizen voor mensen, niet voor winsten

In navolging van de demonstratie op 12 september in Amsterdam toen 15.000 mensen de straat opgingen tegen de woningcrisis, wordt er op 17 oktober weer een grote demonstratie georganiseerd rond dit thema. Socialistisch Alternatief – ISA Nederland roept iedereen op daarheen te gaan. We zullen op de demonstratie een pamflet verspreiden met de volgende tekst:

Voor een socialistisch antwoord op de kapitalistische wooncrisis.

KOM MAANDAG 18 OKTOBER NAAR DE ONLINE DISCUSSIEBIJEENKOMST VAN SOCIALISTISCH ALTERNATIEF, MET O.A. SPREKER UIT BERLIJN!

Een fatsoenlijk dak boven je hoofd is een mensenrecht. Maar in een kapitalistisch systeem in crisis bestaat dit recht niet meer. De woningcrisis is erger dan ooit tevoren. Er is een gigantisch tekort aan fatsoenlijke en betaalbare huisvesting. Jongeren, zowel studenten als werkende jongeren, zijn gedwongen een eeuwigheid bij hun ouders te blijven wonen. Internationale studenten hebben vaak geen keus dan maar te proberen te couch-surfen. Maar ook beter betaalde werkenden worden geraakt door de woningcrisis. De huren van woningen in de vrije sector en de prijzen van koopwoningen zijn geëxplodeerd.

Deze situatie is te wijten aan het beleid van een reeks van rechtse regeringen en hun systeem, die de “vrije markt” op de volkshuisvesting loslieten. De oude woningbouwverenigingen zijn omgebouwd en zijn steeds meer winstmachines geworden, in plaats van dat ze nog betaalbare sociale woningen bouwen. Grote beleggingsmaatschappijen zien hun kans, en maken bizarre winsten door sociale huurwoningen op te kopen en duur weer te verhuren of te verkopen. Grondspeculanten worden slapend rijk.

Gelukkig ontstaat er steeds meer verzet. Van actiecomités tegen de sloop van goede betaalbare woningen in hun wijk, tot nu de hoogst noodzakelijke bundeling van het verzet in massademonstraties zoals “Woonopstand”.

Socialistisch Alternatief ondersteunt de eisen van “Woonopstand”. Daarnaast stellen wij, dat een plan om massaal publiek goede, betaalbare en energie-neutrale sociale woningen te bouwen noodzakelijk is. De speculerende vastgoedbedrijven zouden genationaliseerd moeten worden, met compensatie aan de eigenaren alleen op basis van bewezen behoefte. Ook zou speculatie met de grond tegengegaan moeten worden, indien nodig door nationalisatie van grote speculanten.

Niet alleen in Nederland is er woningcrisis en verzet daartegen, het speelt wereldwijd. We kunnen leren van andere bewegingen, zoals bijvoorbeeld de huurstakingen in sommige Amerikaanse steden, de succesvolle strijd tegen de markthuren in Zweden en meest recent, de overwinning van het referendum in Berlijn, waar eind september een meerderheid voor de onteigening van de grote vastgoedbedrijven stemde. Socialistisch Alternatief is onderdeel van een internationale organisatie, ISA, en in diverse landen direct betrokken bij de strijd.

Om daarover en over een socialistisch antwoord op de kapitalistische woningcrisis te discussiëren, organiseren we op maandag 18 oktober een online bijeenkomst. Aanvang 20 uur via zoom.

Sprekers zullen zijn: Wijnand Rijnders, Rotterdamse woonactivist en Peter Murray, Berlijnse woonactivist en lid van onze Duitse zusterorganisaie SAV (ISA in Duitsland). Je bent van harte welkom!

Zoom link bijeenkomst: https://us02web.zoom.us/j/89348551557?pwd=akU1WUc5dmRtdlJJT1FOYXJUaDlJdz09

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top