Home » Artikelen » Vluchtelingen behandeld als vuil door Polen en Belarus

Vluchtelingen behandeld als vuil door Polen en Belarus

In de politieke strijd tussen Alexander Lukashenko van Belarus (Wit-Rusland) en de Europese Unie zijn vluchtelingen het nieuwste slachtoffer. De Belarussische dictator haalde tussen de 5.000 en 10.000 vluchtelingen op uit met name het midden oosten en verplaatste ze naar de grens met Polen. Lukashenko weet heel goed dat de rechtse regering van de Republiek Polen deze vluchtelingen geen toegang wil geven tot de EU. Dit omdat Warschau vindt dat voor islamitische vluchtelingen geen plaats is in het ’’christelijke’’ Europa.

Artikel door Jorein Versteege

Lukashenko speelt met het leven van duizenden vluchtelingen. In dat opzicht hebben de regeringen van Polen en de EU gelijk. Echter de Europese Unie is net zo wreed en onmenselijk als het regime van Lukashenko. Polen en de Baltische landen gaven volledige politieke en militaire steun aan de criminele interventies en invasies van islamitische landen door het westen. Ze steunde de bombardementen en de corrupte regeringen in dienst van het westerse imperialisme.

Dat mensen die oorlogen, corruptie, armoede en ellende ontvluchten is meer dan logisch. Alleen zo ziet politiek rechts het niet. Die willen dat Fort Europa haar grenzen sluit voor vluchtelingen uit islamitische landen. Dat is ook waarom met name Polen en Hongarije een misselijke hetze voeren tegen vluchtelingen. Die zouden allemaal conservatief, reactionair en ondemocratisch denken. Ironisch is dat wel aangezien Polen en Hongarije juist conservatief, reactionair en ondemocratisch handelen om de macht van hun eigen bourgeoisie veilig te stellen.

Vluchtelingen die in de val van Lukashenko trapte betaalde ongeveer 2.000 tot 5.000 euro om naar Belarus te komen. Voor velen is dat een jaarinkomen en alles dat ze in hun thuisland bezaten. Hun werd verteld dat ze via Belarus naar de Europese Unie konden reizen. Natuurlijk vertelde de Belarussische mensensmokkelaars niet dat ze vast zouden komen te zitten op de grens tussen Polen en Belarus. Hoewel Polen wordt neerzet als een probleemkind van de EU samen met Hongarije, staat Brussel volledig achter de regering in Warschau als het gaat om anti-vluchtelingen retoriek.

De Europese Unie steunt het wegsturen van de bootvluchtelingen en we zien hoe met name Griekenland zelfs een humanitaire hulpverlener wil veroordelen tot een gevangenisstraf, omdat hij steun gaf aan bootvluchtelingen om aan het Griekse vasteland te komen. De rechtse Griekse regering toont zich daarbij niet anders dan de regeringen in Warschau en Boedapest. Ook de steun die de EU uitsprak voor de Turkse manier van omgaan met Syrische vluchtelingen, toont dat Brussel niets geeft om de rechten van vluchtelingen.

Polen en Belarus zitten elkaar in de haren, maar achter deze landen staan twee imperialistische machtsblokken. De Europese Unie en de Russische Federatie zitten sinds 2014 verwikkeld in een nieuwe Koude Oorlog. Oost-Europa is de inzet en beidde machtsblokken vechten om politieke invloed. Oekraïne is een belangrijke regio om te bezitten. Hoewel de regering in Kiev duidelijk pro-Europees ingesteld is, leven veel etnische Russen in het oosten van het land. Door Oekraïens nationalisme en anti-Russische propaganda voelt het oosten zich meer thuis bij Moskou dan Brussel.

De sancties van het westen tegen landen zoals Belarus en Rusland zijn ineffectief want ze raken de machthebbers niet. Ze versterken de staatspropaganda van types zoals Lukashenko en het idee dat ze belegerd worden. Het Kremlin speelt hier dagelijks mee en dus doet Minsk dat ook. Het zou veel beter zijn om de geheime bankrekeningen van de heersende elite te openbaren. Dat zou de wereld kunnen zien hoe rijk de dictators en hun kapitalistische vrienden zijn. Echter dat gaat hetzelfde kapitalistische westen natuurlijk nooit doen, zeker omdat veel westerse kapitalisten zaken doen met de corrupte elite in het oosten.

Voor de 5.000 tot 10.000 vluchtelingen die nu vast zitten in een Belarussische loods eist Socialistisch Alternatief – ISA Nederland het volgende:

  • De onmiddellijke voorziening van voedsel, kleding, onderdak en medische diensten voor iedereen die momenteel vastzit.
  • Vrijheid voor journalisten om verslag te doen uit de regio, ook binnen het grensgebied en met de herplaatsing van alle journalisten die door het Belarussische regime zijn ontslagen.
  • De terugtrekking van de grenswachten, troepen en politie aan beide zijden van de grens en de opheffing van de uitsluitingszone, zodat humanitaire organisaties de vluchtelingen kunnen helpen en hun veilige doorgang naar onderdak en warmte kunnen regelen.
  • Internationale steun georganiseerd en gecontroleerd door vakbonden, vluchtelingen- en mensenrechtenorganisaties, evenals de vluchtelingen zelf en de lokale bevolking om het proces van demilitarisering van het grensgebied te organiseren en te volgen en de hulp aan de vluchtelingen te beheren.
  • De onmiddellijke aanvaarding van deze vluchtelingen die de Europese Unie binnenkomen, met de snelle behandeling van alle asielaanvragen en de toekenning van vluchtelingen- of andere wettelijke statussen, waardoor onbelemmerd reizen naar het land van hun keuze mogelijk wordt.
  • Het voorzien van woningen en stabiele banen, toegang tot onderwijs en gezondheidszorg voor iedereen.

Wij verwerpen de ophitsing van de locale bevolking tegen de vluchtelingen. Dat is een doelbewuste poging van politiek rechts om arbeiders tegen elkaar op te zetten. Het geld dat nu gebruikt wordt om de grens te militariseren moet gebruikt worden om vluchtelingen een veilige plek te geven in Europa. Litouwen gaat echter nog een stap verder. Die kiezen ervoor om een nieuwe Berlijnse Muur te bouwen aan de grens met Belarus met prikkeldraad, camera’s en een hek van drie meter hoog. De regering van Litouwen wordt geleid door een CDA partij met steun van twee neoliberale partijen (soort VVD en D66 types).

De welvaart van Europa die gewonnen wordt door de uitbuiting van armere landen, moet ter beschikking komen aan de gehele arbeidersklasse. Door het ontbreken van een socialistisch alternatief weet politiek rechts met populisme en nationalisme aan de macht te blijven. Met een WIJ TEGEN HUN mentaliteit kunnen rechtse partijen scoren, zeker als politiek links geen strijdvaardig alternatief wil neerzetten. De sociaaldemocratie is als links alternatief niet serieus te nemen in landen zoals Polen en Hongarije.

Wij staan voor internationale strijd van alle arbeiders tegen autoritaire overheden. Daarom verwerpen we het regime van Alexander Lukashenko, maar ook de rechtse regeringen in Warschau en Boedapest. Revolutionair socialisten kiezen geen kant in de nieuwe Koude Oorlog tussen het westen en het oosten. Anders dan de eerste Koude Oorlog is dit conflict een strijd van verschillende kapitalistische blokken.

Arbeiders hebben niets te winnen door een kant te kiezen. Daarom is de strijd voor een democratisch en socialistisch alternatief nodig. Socialistisch Alternatief voert de strijd hiervoor in Nederland, doe met ons mee!

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top