Home » Artikelen » Stop seksistisch en LGBTQ+foob geweld. Heel het systeem is schuldig

Stop seksistisch en LGBTQ+foob geweld. Heel het systeem is schuldig

Kom 25 november naar de actie bij Rotterdam Centraal Station, 15.00 uur

Seksistisch geweld is overal. Het is een maatschappelijk probleem, diep geworteld in het DNA van het kapitalistische systeem, met verschrikkelijke persoonlijke gevolgen. Maar er zijn steeds meer acties: seksisme wordt niet langer geaccepteerd.

Kapitalisme maakt van alles handelswaar.

Veel commerciële muziek en videospelletjes praten geweld tegen vrouwen goed. Trash verkoopt nu eenmaal. In films is het niet anders… Porno is een zeer lucratieve sector. Het stelt vrouwen doorgaans voor als seksueel beschikbaar en onderdanig, waarbij ‘nee’ eigenlijk ‘ja’ betekent. Dit draagt er bewust bij toe om het begrip ‘toestemming’ te vervagen.

 • Ons lichaam is geen object: gebruik reclameruimte voor sociale doeleinden (preventie, cultuur …) en niet voor seksistische commerciële doeleinden.

Geen slachtoffers aan de kant laten staan

De feministische strijd van de afgelopen jaren zorgt voor verandering. De overheden trekken de feministische kaart en komen met plannen tegen seksistisch geweld. Als er onvoldoende middelen voor uitgetrokken worden, blijven er zich echter nieuwe tragedies voordoen. Een jonge vrouw van Turkse afkomst werd door haar ex-partner vermoord, nadat zij meerdere malen om hulp bij de politie had gevraagd. Agenten appten over haar dood: “Weer een Turk minder”. Dit is onaanvaardbaar!

 • Voor een plan van massale publieke investeringen in justitie en de geestelijke gezondheidszorg. Voor massale publieke investeringen op basis van de behoeften in de zorg en de sociale sector, met voldoende plaatsen in opvangcentra

 • Het recidivecijfer van zedendelinquenten kan met meer dan de helft worden teruggedrongen door voldoende investeringen in passende ondersteuning.

Geen slachtoffer is schuldig

27% van de Europeanen vindt seksistisch geweld in bepaalde omstandigheden aanvaardbaar. Vaak wordt het slachtoffer verantwoordelijk geacht omwille van wat ze droeg, hoe ze danste of zelfs omdat ze vroeg om naar huis te worden gebracht (en niet alleen naar huis te moeten gaan).

In het onderwijs is het personeel nog steeds niet opgeleid. Dit is onvoldoende om in te gaan tegen de propaganda op sociale netwerken en via porno.

Verkrachting is nooit een seksuele impuls uitgelokt door een bepaalde houding. Het is een relatie van absolute macht over een andere persoon. Geweld is niet inherent aan mensen. Niemand wordt gewelddadig geboren, je wordt gewelddadig.

 • Seksistisch en LGBTQ+-foob geweld moet ondubbelzinnig veroordeeld worden. Stop met de slachtoffers de schuld te geven!

 • Er zijn massale extra publieke investeringen in onderwijs nodig zodat

  • seksuele en emotionele opvoeding niet wordt overgelaten aan sociale netwerken en porno;

  • er een einde komt aan overvolle klassen, zodat problemen tijdig worden opgespoord en aangepakt;

  • het personeel beter opgeleid kan worden en gespecialiseerde organisaties kunnen ingeschakeld worden.

Financiële onafhankelijkheid is nodig om aan geweld te kunnen ontsnappen

Het kapitalisme gebruikt seksisme om de helft van de bevolking in een tweederangspositie te houden. Vooroordelen over de zogenaamde natuurlijke rol van de vrouw worden gebruikt als excuus voor lage lonen in bijvoorbeeld de zorgsector, waar vrouwen oververtegenwoordigd zijn. Het loon van vrouwen wordt nog steeds gezien als een aanvulling. Bij gebrek aan voldoende openbare diensten werken velen deeltijds en verrichten ze daarnaast lange uren onbetaald huishoudelijk werk. Het maakt dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen nog steeds 15% is!

Onzekerheid is een belemmering om een partner of een baan te verlaten, zelfs als je het slachtoffer bent van ongewenste intimiteiten op het werk of van huiselijk geweld.

De heersende klasse heeft geen belang bij de gelijkheid van individuen. Kapitalisme is gebaseerd op ongelijkheid; sociale ellende gaat hand in hand met de verrijking van de elite. Bovendien dient de techniek van “verdeel-en-heers” om de kracht van onze eenheid in de strijd te verzwakken.

 • Voor een minimumloon van 14€ per uur.

 • Voor collectieve arbeidsduurvermindering zonder verlies van loon en met compenserende aanwervingen om de combinatie van werk, gezinsleven en vrije tijd mogelijk te maken.

 • Voor een individualisering en herwaardering van sociale uitkeringen boven de armoedegrens en een minimumpensioen van 1500 euro netto per maand.

 • Voor een aantal sociale woningen dat beantwoordt aan de behoeften.

Kom in actie!

Ook in Nederland neemt het verzet tegen seksisme toe. In april waren er spontane acties in drie steden, georganiseerd door jonge vrouwen, naar aanleiding van de verkrachting en moord op Sarah Everhard door een politieagent in het Verenigd Koninkrijk. 8 Maart is weer een traditie van massademonstraties geworden. 25 november, de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen, moet dat ook worden! Op 25 november organiseren diverse organisaties in Rotterdam een protest (15.00 uur Centraal Station). Socialistisch Alternatief steunt deze actie en roept iedereen op mee te doen!

Voor socialistisch feminisme

We mogen geen genoegen nemen met enkele veilige ruimtes. Seksisme en LGBTQ+fobie zijn collectieve problemen die voortvloeien uit hoe het kapitalisme functioneert. We moeten kijken naar wat ons verbindt in plaats van waarin we verschillen: we maken deel uit van een sociale klasse die het kapitalisme kan omverwerpen door middel van stakingen en massamobilisaties. Als de pandemie iets aantoonde, is het wel dat het de werkenden zijn die alles doen draaien. Het wordt tijd dat wij het roer overnemen!

Door de grote bedrijven en banken te nationaliseren onder de democratische controle en het beheer van de arbeiders, kunnen we de enorme bestaande rijkdom gebruiken om in de behoeften van de bevolking te voorzien. Hierdoor zal de houding ten opzichte van vrouwen en LGBTQ+-personen, die geworteld is in de klassenmaatschappij en de daaruit voortvloeiende machtsverhoudingen, fundamenteel veranderen en zal er eindelijk een samenleving tot stand komen waarin elke mens zich kan ontplooien.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top