Home » Artikelen » Alles wordt duurder, lonen stijgen niet

Alles wordt duurder, lonen stijgen niet

In de westerse kapitalistische wereld is de inflatie dit jaar snel gestegen. De Verenigde Staten van Amerika kregen te maken met 6,8% inflatie, dat houdt in dat het leven met zoveel procent duurder geworden is. Aangezien de lonen de laatste 30 jaar nauwelijks stijgen is het leven steeds duurder voor modale werkenden. Natuurlijk voelt de kapitalistische klasse de verhoging van voedselprijzen, huurprijzen, benzineprijzen en zo verder niet. Door hun bezit hebben ze de controle over de welvaart van deze planeet.

Artikel door Jorein Versteege

In Nederland is de inflatie met 5% toegenomen in de maand november. Dat is het hoogst sinds de jaren 80 van de vorige eeuw. De Europese Centrale Bank wil niet ingrijpen, want volgens hun zal de markt alles oplossen. Diezelfde ECB voert daarom trouw de wetten van het neoliberalisme uit. De markt is God, concurrentie is Koning. Wij revolutionair socialisten vinden dat we ons leven niet moeten laten bepalen door de wetten van uitbuiting, hebzucht en marktwerking.

Het kapitalisme zorgt voor deze verhoogde inflatie. De hogere kosten voor alles en nog wat wordt doorberekend aan de consument. Daarom zullen arbeiders veel harder geraakt worden dan leden van de heersende klasse. Daarom is de arbeidersklasse altijd de verliezer wanneer de inflatie stijgt. Volgens de aanhangers van het kapitalisme moet men zich erbij neerleggen, There Is No Alternative volgen hun. De zogenaamde ”werkgevers” misbruiken de Covid-19 crisis en willen loonsverhogingen zelfs kunnen terugdraaien.

De vraag is dan waarom stijgen onze lonen niet? Want er is toch een tekort aan personeel in veel sectoren. De wetten van de vrije markt lijken dus alleen te gelden wanneer het de kapitalisten goed uitkomt. Wij pleiten voor een minimumloon van 14 euro per uur. Een automatische prijscompensatie wat onmiddellijk moet ingevoerd worden om de lasten voor werkenden en baanlozen te verlagen. Weg met de BTW op levensmiddelen. Natuurlijk zullen de kapitalistische partijen brullen dat dit allemaal niet te betalen is. Leugens!

Nederland loopt miljarden mis omdat we een belastingparadijs zijn. Ook betalen de rijken en grote bedrijven in verhouding veel minder belasting dan in 1990. Dit toont dat het noodzakelijk is om de belangrijkste bedrijven die de Nederlandse economie domineren te nationaliseren. Dit als eerste stap in de richting van een democratische planeconomie onder controle van werkenden en de gemeenschap. 

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top