Home » Artikelen » Antiracisme » FvD wint steun door falen overheid en gevestigd links

FvD wint steun door falen overheid en gevestigd links

Het extreemrechtse ’’Forum voor Democratie’’ beweert 60.000 leden te hebben begin 2022. Daarmee is de partij ondanks haar racistisch karakter enorm gegroeid. Dat er voedingsbodem is voor een rechtse nationalistische partij in Nederland is duidelijk. Het falen van de kabinetten Rutte en de ongelijkheid die het kapitalisme veroorzaakt, zorgen ervoor dat veel werkenden wanhopig opzoek zijn naar een politiek alternatief. Een alternatief dat gevestigd links niet wil bieden.

Thierry Baudet speelt het rechts-populistische spel anders dan Geert Wilders. Waar Wilders het houdt bij anti-Islam retoriek en hetze tegen moslims, speelt Baudet op etnisch nationalisme. Met etnisch nationalisme wordt vooral het vereren van de inheemse witte Nederlandse cultuur. Daarnaast heeft Wilders met zijn PVV geen ledenstructuur en ook geen jongerenclub. FvD heeft dat wel en kan hierdoor een kader opbouwen.

Er zijn echter twijfels of FvD echt wel zoveel leden heeft. De partij is namelijk niet transparant en houdt het vooral op beweringen. Volgens het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen, heeft FvD het niet inzichtelijk gemaakt wat de precieze in- en uitstroom van leden is geweest sinds 2020. Natuurlijk hecht de extreemrechtse partij geen waarde aan de twijfel van wetenschappers en beweert openlijk dat het DNPP niet te vertrouwen is.

Dit is een typische tactiek van extreemrechts, wetenschappers neerzetten als ’’elitair en kwaadaardig’’. We zien dit ook in de film: Don’t Look Up, waar de Aarde uiteindelijk vernietigd wordt omdat men liever vertrouwt op elitaire tycoons en hun bedrijven, dan op de legitieme waarschuwingen van wetenschappers. Extreemrechts is daar ook gek op, zie maar hoe trots Baudet is op Trump en zijn extreemrechtse Republikeinse Partij.

Baudet weet met zijn afkeer van de corona-regels veel werkenden aan zijn kant te krijgen. Hij ontkent het gevaar van Covid-19 en net als extreemrechts elders beweert Baudet dat het virus niet gevaarlijk is. Door openlijk te zeggen dat men zich niet aan de corona-regels hoeft te houden en dat je geen vaccinatie hoeft te nemen, stelt FvD zich op als enigste partij die zich (zogenaamd) verzet tegen de overheid en de Covid-19 maatregelen.

Wij revolutionair socialisten snappen dat werkenden de hebzuchtige farmaceutische industrie niet vertrouwen. Het is ook misdadig dat er winst wordt geboekt over de productie van de vaccines tegen Covid-19. Maar om die vaccines te weigeren is het virus vrij spel geven. Baudet geeft niets om de levens die verloren zijn en nog gaan. Officieel zijn er 5.531.069 mensen gestorven aan het virus sinds december 2019. Echter inofficieel zou het dodenaantal veel hoger liggen, tussen de 10 en 20 miljoen doden.

Thierry Baudet zet zich graag neer als rebel tegen de overheid. Maar hij is niet tegen het systeem dat ongelijkheid en armoede veroorzaakt. Baudet steunt het kapitalisme en wil dat kapitalisme ook versterken ten kosten van de arbeidersklasse. FvD is hier duidelijk in door te pleiten om het ontslagrecht te versoepelen, zodat kapitalisten makkelijker arbeiders kunnen ontslaan. Want hun neoliberale logica is, ‘’kapitalisten nemen eerder arbeiders aan als ze die ook weer snel kwijt kunnen’’.

Op het vlak van onderwijs wil FvD weer terug naar de jaren 50. Nationalistische geschiedenislessen, verering van het vaderland, volkslied en vooral geen kritiek op Nederland als natie. Kinderen moeten trots zijn op de VOC mentaliteit, het kolonialisme en imperialisme van zowel de Republiek der Verenigde Nederlanden als het Koninkrijk der Nederlanden. Daarvoor heeft de partij zelfs een stichting opgericht. Deze stichting wil pleiten voor: ‘’klassiek onderwijs in de geest van de levensbeschouwelijke visie en kernwaarden van het Renaissance Instituut’’

Dit Renaissance Instituut wordt geleid door Paul Cliteur. Deze man verspreidt de extreemrechtse complottheorie van het Cultuur-marxisme. Hierin wordt beweert dat marxisten de westerse cultuur willen ondermijnen en vernietigen. Het komt eigenlijk van de nazistische complottheorie Cultuur-bolsjewisme, waarin de nazi’s beweerden dat politiek links voor de vernietigingen van de Europese cultuur stond. FvD en andere extreemrechtse partijen houden nog steeds vast aan deze nazistische leugen.

Hieruit blijkt dat FvD geen rebelse kracht is tegen het systeem. Het wil de kapitalistische normen en waarden behouden en versterken door racistisch nationalisme. Als reactionaire partij dromen FvD-leden over vroeger, toen je nog racist mocht zijn. Toen je nog kon zeggen dat het westen verheven was boven die ’’domme negers’’ uit Afrika. Het is geen wonder dat de jongerenorganisatie van FvD vol zit met types die Nazi muziek spelen en niet vies zijn van racistisch taalgebruik.

Wij pleiten voor socialistische alternatieven op het falende Covid-19 beleid.

Zo staan wij voor

  • Wetten op de intellectuele eigendom van Covid-vaccins moeten onmiddellijk worden opgeheven
  • Farmaceutische bedrijven in democratisch publiek bezit worden genomen, zodat alle vooruitgang in de medische wetenschap over de hele wereld wordt gedeeld om levens te redden en te verbeteren.
  • Als Pfizer en Moderna in publieke handen zouden zijn, moeten ze democratisch geleid worden door hun werknemers, de mensen die het vaccin daadwerkelijk hebben gemaakt.

Maar daar pleit FvD natuurlijk niet voor. Ze ontkennen het gevaar van het virus en dat is zeer gevaarlijk. Want mensen die ongevaccineerd zijn lopen nog steeds het risico om ziek te worden en (in het ergste geval) dood te gaan. Door een grote groep Nederlanders wordt FvD gezien als de rebelse partij van Nederland. Door het falen van gevestigd links (PvdA, GL en SP) is dit helaas realiteit, dat extreemrechts met vals populisme de werkende klasse misleidt. Wij van Socialistisch Alternatief staan voor een consequent alternatief op de neoliberale politiek en het reactionaire FvD.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top