Home » Artikelen » De eerste leugen van Rutte 4: “Omzien naar elkaar” als titel van het regeerakkoord.

De eerste leugen van Rutte 4: “Omzien naar elkaar” als titel van het regeerakkoord.

Mogen we even voorstellen; het nieuwe ongehoord onrechtvaardige marionettentheater van de BV Nederland; het nieuwe kabinet Rutte 4. Na 300 dagen van rommelen en knoeien hebben de verzwakte regeringspartijen toch een coalitie in elkaar weten te schroeven: Dezelfde onbetrouwbare kliek waarin de onderlinge stammenstrijd door de tacticus Mark Rutte is bedwongen door het slim verspreiden van oude en nieuwe baantjes, zoals een Gaddafi in zijn beste dagen in Libië daarin slaagde.

Bestond het eerste kabinet olv Mark Rutte nog uit 14 Ministers; inmiddels zijn het er 20 geworden, al zijn het aantal Departementen niet uitgebreid. Er zijn Ministers VAN bepaalde zaken; die hebben een departement en dus ondersteuning van een ambtenaren apparaat. Maar er zijn ook Ministers VOOR bepaalde zaken; die moeten bij hun collega’s met echte ondersteuning en verantwoordelijkheid gaan onderhandelen en lobbyen om wat te kunnen realiseren; vooral pappen en nathouden is hun devies.

Er is dan ook geen sprake van een nieuwe bestuurscultuur of een frisse wind; maar vooral van een schijnvertoning daar men heeft besloten wel extra geld uit te trekken voor nijpende zaken, omdat de rente toch laag staat. Dat was al 10 jaar zo, maar het falen van het Openbaar Bestuur alsmede van de private sector in cruciale aangelegenheden dwong tot een verbale aanpassing. Het Kabinet Rutte 4 wil vooral ‘luisteren naar wat er speelt’ , maar blijft toch eerst en vooral de belangenvereniging van de preferente en grootaandeelhouders met al dan niet een Nederlandse nationaliteit. Praatjes vullen geen gaatjes en de ervaringen zijn niet al te best. “We horen wat je zegt, maar we doen er niets mee” om nog maar te zwijgen over oude beloftes waar men ‘geen aktieve herinnering’ aan heeft; spreken wat dat betreft voor zich. Miljarden voor bedrijven voor klimaattransitie en extra armoede voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden door de voorgenomen ontkoppeling van lonen en uitkeringen geven beter aan dat het zure wijn van dezelfde kl##tzakken is. En hoewel de officiële looptijd van dit “Vak K” slechts 3 jaar is door de lange formatie periode, blijf ik toch van mening dat het Kabinet Rutte 4 ten val gebracht moet worden. En fin; het overzicht:

VVD: uiteraard Mark Rutte; Minister President en Algemene Zaken. Dilan Yesilgoz; Minister van Justitie en Veiligheid. Mark Halbers; Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Dennis Wiersema; Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs. Alsmede Aukje de Vries; staatssecretaris Toeslagen. Christophe van der Maat; staatssceretaris Defensie. En Erik van der Burg; staatssecretaris Asiel en Migratie

En de nieuwkomers Micky Adriaanse; Minister van Economische Zaken, oud-directeur Thuiszorg van Amant en advocate bij Twijnstra-Gudde. Studeerde Bestuurskunde en Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en zong korte tijd in de Hermes House Band. Christianne van der Wal; Minister voor Natuur en Stikstof en vooral bekend als vertrouwelinge van Mark Rutte en opvolgster van de door schandalen afgetreden partijvoorzitter Henry Keizer Vooral bekend door de uitspraak: “Moeten komt in ons woordenboek niet voor” . Liesje Schreinemacher; Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Na een snelle carrière in het Europees parlement en woordvoerster op het Brexit-akkoord namens de Liberale fractie, volgde ze een advocaten opleiding. Eerst bij Pels-Rijcken, de foute landsadvocaat om daarna met wat meer ervaren collega’s over te stappen naar Croon Advocaten. Conny Helder; Minister voor Langdurige Zorg en Sport. Lange tijd bestuursvoorzitter bij ActiZ, een branchekoepel van 400 zorginstellingen voor ouderen was ze lange tijd criticaster van mondkapjes ter bescherming tegen Covid. Daarnaast was ze bestuursvoorzitter van Tante Louise, een zorginstelling voorop lopend in het implementeren van nieuwe technologie in de zorg om personeel te kunnen vervangen.

D66: Sigrid Kaag; Minister van Financiën en vice-MP. Katja Ollongren; Minister van Defensie. Hans Vijlbrief; staatssecretaris Mijnbouw. Alexandra van Huffelen; staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering. Gunay Uslu; staatssecretaris Cultuur en Media en de nieuwkomers:

Robert Dijkgraaf; Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hoogleraar Natuurkunde in Princeton en UvA en heeft aanzien onder bijvoorbeeld W.O in actie, omdat hij zijn voorganger om haar beleid bekritiseerde. Ernst Kuipers; Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bestuursvoorzitter van het Erasmus MC , in Rotterdam, arts en openlijk criticaster van het gevoerde bezuinigingsbeleid in de Zorg en de aanpak van de Covid-bestrijding. Frans Weerwind; Minister voor Rechtsbescherming. Oud-burgemeester van Almere en voorzitter van de ENFB, de fietsersbond. Rob Jetten; Minister voor Klimaat en Energie die in 2017 werd gelanceerd als opvolger van Alexander Pechthold, maar daarna door Kaag werd overvleugeld en haar secondant werd tijdens de onderhandelingen.

CDA: Wopke Hoekstra; Minister van Buitenlandse Zaken en vice-MP. Karien van Gennip; Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hugo de Jonge; Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Marnix van Rij; staatssecretaris Belastingzaken. Vivianne Heijnen; staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat.

De nieuwkomers: Hanke Bruins-Slot; Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, was ooit pelotonscommandant in Uruzgan, studeerde bestuurskunde en rechten en werkte 5 jaar als ambtenaar op het minesterie waar ze nu leiding aan moet gaan geven.

ChristenUnie: Carola Schouten; Minister voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen en vice-MP. Maarten van Ooijen; staatssecretaris Jeugd en Preventie. En de nieuwkomer Henk Staghouwer; Minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid, bekend om zijn stellingname tegen het gevoerde strenge stikstofbeleid in de provincie Groningen en rechtlijnigheid.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top