Home » Artikelen » Om te studeren zou je jezelf niet in schulden moeten steken!

Om te studeren zou je jezelf niet in schulden moeten steken!

DEMONSTRATIE 5 FEBRUARI
OM TE STUDEREN ZOU JE JE NIET IN DE SCHULDEN HOEVEN STEKEN!

Voor gratis onderwijs en een beurs waar je van kan leven

Onder druk van de publieke opinie heeft de huidige regering besloten het leenstelsel af te schaffen, dit is natuurlijk niet genoeg! De generaties die het slachtoffer zijn geworden van het leenstelsel zullen nauwelijks gecompenseerd worden voor hun schulden. Terwijl veel studenten schulden hebben die kunnen oplopen tot 40.000 euro, zal de regering hen slechts duizend euro terugbetalen. Dit is onaanvaardbaar. Als de regering bijna 100 miljard kan uitgeven aan diverse investeringen, waarom kan zij dan niet nog eens enkele miljarden uitgeven om de jonge generaties volledig te compenseren? Kom naar de grote demonstratie zaterdag 5 februari, 13.00 uur Museumplein!

Onderwijs is een essentieel onderdeel van de samenleving. Er is behoefte aan een goed opgeleide jeugd die de crises van onze tijd, zoals de gezondheidscrises en de klimaatcrises, het hoofd kan bieden. Het moet duidelijk zijn dat de regering onder het kapitalisme er geen belang bij heeft om deze crises op te lossen. Geschoolde arbeiders zijn nuttig voor het systeem zolang hun kennis bijdraagt tot de instandhouding van het systeem zelf en het verzekeren van winsten.

Wij als socialisten vinden dat onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn om te garanderen dat alle mensen zichzelf en hun talenten kunnen ontwikkelen zoals zij dat willen, ongeacht hoe rijk zij zijn. Onderwijs moet niet gezien worden als een investering van het individu voor zichzelf, maar als een collectieve investering in de toekomst. Daarom moet de samenleving als geheel het onderwijs garanderen en bekostigen zonder van de individuele student te eisen dat hij de kosten draagt.

Een beurs waar je van kan leven is nodig om ervoor te zorgen dat studenten worden bevrijd van de druk om schulden te maken of te moeten werken. We kunnen niet verwachten dat de regering ons dat geeft, we zullen ervoor moeten vechten en eisen dat er verandering komt. Met de steeds hogere kosten van levensonderhoud kan een student niet toe met een beurs van een paar honderd euro. De beurs moet de werkelijke kosten van levensonderhoud dekken.

Schuld is altijd een controle-instrument van de heersende klasse geweest. Wanneer essentiële behoeften zoals gezondheidszorg, onderwijs of huisvesting met winstoogmerk worden geëxploiteerd, worden de mensen ofwel verplicht een leven met schulden te aanvaarden, ofwel worden ze beroofd van hun essentiële behoeften. Het kapitalisme is erop gericht waarde te accumuleren en winst te maken, zelfs uit onze meest elementaire behoeften. In plaats daarvan eisen wij dat deze behoeften voor iedereen gegarandeerd worden.

Het kapitalisme kan ons hierin niet voorzien en daarom strijden wij voor een socialistische maatschappij die is gericht op de behoeften van de bevolking in plaats van de winsten van enkelen.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top