Home » Artikelen » Seksisme en kapitalistische machtsstructuren

Seksisme en kapitalistische machtsstructuren

De uitzending van BOOS over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland, toont aan dat seksisme en macht duidelijk aan elkaar verwant zijn. Personen in een positie van macht over anderen, gebruiken seksisme omdat ze denken dat ze door hun machtspositie het mogen doen of er recht op hebben.

Personen die deel van de commerciële elite (Bekende Nederlanders) zijn, voelen zich vaak verheven. BN’ers kunnen zo hoog van zichzelf zijn dat ze het heel normaal vinden om over grenzen heen te gaan. Vaak durven hun slachtoffers niet aan de bel te trekken. Waarom zou iemand een onbekend iemand geloven tegenover een machtig figuur?

Dit is de realiteit waarin veel slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag zitten. Het kapitalistische systeem beschermt de bekende minderheid tegenover de onbekende meerderheid van de bevolking. Bazen en politici staan in dienst van het systeem en negeren het liefst alles. We zien dit ook bij de Rooms Katholieke Kerk die overal ter wereld zich schuldig maakte aan kindermisbruik.

Vrouwen zijn vaak slachtoffer van seksisme en grensoverschrijdend gedrag. Bij The Voice of Holland waren het vooral jonge vrouwen van rond de 18 jaar. Echter ook mannen kunnen slachtoffer van machtige personen zijn, het is alleen wel zo dat het kapitalistische systeem wereldwijd, de man nog steeds voortrekt en de vrouw niet als gelijkwaardig aanziet.

Daarom is de strijd tegen seksisme en grensoverschrijdend gedrag ook een strijd tegen het systeem. We kunnen niet vertrouwen op elitaire figuren zoals Jonh de Mol, die zeggen dat vrouwen maar aan de bel moeten trekken. Seksisme tegen zowel mannen als vrouwen is af te keuren, maar dat is niet te doen binnen de bestaande kapitalistische machtsstructuren.

Burgerlijk feminisme probeert vrouwen op dezelfde functies te zetten als mannen binnen het kapitalistische systeem. De realiteit is dat dit slecht heel beperkt lukt en het systeem verandert er al helemaal niet door. Daarom pleiten revolutionair socialisten ook voor socialistisch feminisme, waarbij de nadrukt wordt gelegd op de klassenstrijd en de opbouw van een socialistische samenleving.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top