De oorlog, pandemie, klimaat- en economische crisis plaatsen vrouwen in onzekere posities waar ze kwetsbaarder zijn voor geweld. We zijn solidair met de vele protesten in Rusland tegen oorlog. Maak van de acties op 8 maart, op de internationale vrouwendag, ook anti-oorlogsprotest. Daarmee sluiten we aan bij één van de tradities van die actiedag: op de internationale vrouwendag 1917 vormde protest van arbeidersvrouwen in Rusland voor het begin van een massale beweging en revolutionaire golf die een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog.

Meer informatie over de acties op 8 maart

Op 8 maart komen we niet alleen op straat tegen gender-gerelateerd geweld, de stijgende levensduurte en de tekorten in publieke diensten en onze zorgsector die tijdens de pandemie duidelijk werden. We willen tijdens die actiedag ook onze solidariteit betuigen met jongeren en werkenden in Oekraïne. Enkel een eengemaakte strijd van jongeren en werkenden wereldwijd kan een alternatief bieden op deze samenleving die crisis, miserie en oorlog produceert.

Stop de verkrachtingscultuur!

Steeds meer slachtoffers van seksueel geweld staan op. Er werden maatregelen afgedwongen, maar het probleem blijft structureel en gigantisch. Meer dan 90% van de slachtoffers die aangifte doen, wordt op een slechte manier onthaald. Slachtoffers worden door Justitie en politie vaak niet geloofd en victim blaming is nog steeds schering en inslag. Er is te weinig slachtofferhulp en dat veroorzaakt vaak drama’s.

Crisis treft vrouwen het hardst

De oorlog, pandemie, klimaat- en economische crisis plaatsen vrouwen in onzekere posities waar ze kwetsbaarder zijn voor geweld. Aan het begin van de pandemie verdubbelde het aantal aanvragen tot hulp voor slachtoffers van huiselijk geweld.

Verschillende essentiële sectoren zoals de zorgsector zijn voornamelijk vrouwelijke sectoren. Decennia besparingen maakten de arbeids- en loonvoorwaarden in de zorgsector mensonwaardig en ondermijnen de kwaliteit. Zonder massale investeringen in personeel en betere lonen verandert niets aan de uitval van het personeel en de uitgestelde zorg. Het zijn diezelfde tekorten die ervoor zorgen dat slachtofferhulp en preventie onvoldoende blijft. Om €14 miljard extra te vinden voor defensie, was er dan weer geen enkel probleem…

Kapitalisme = seksisme

Met ongezonde ideaalbeelden van lichamen, machtsverhoudingen en de commercialisering van lichamen en seksualiteit produceert en vergroot deze samenleving seksisme. De loonkloof bedraagt 23%, voor arbeiders is dat zelfs 42%, en daar komt nu de explosie van stijgende energieprijzen bij. Hogere lonen kunnen we bekomen via een collectieve strijd net als een collectieve arbeidsduurvermindering, zonder loonverlies en met bijkomende aanwervingen.

Socialistische feminisme = anti-oorlog feminisme !

Vrouwen betalen een hoge prijs voor de oorlog. In de Donbas regio waar al sinds 2014 een conflict tussen Oekraïne en Rusland woedt vielen reeds 13.000 doden. Amnesty International rapporteert een sterke toename van seksueel en huishoudelijk geweld in de regio met maar liefst 158%.

Op Internationale Vrouwendag 1915 leidde de socialistische feministe Clara Zetkin een anti-oorlogsdemonstratie van tienduizenden in Berlijn. De oorsprong van 8 maart is er een van werkende vrouwen en anti-oorlogsstrijd van Petrograd tot New York.

We zijn solidair met de vele protesten in Rusland. Het is onze grote kans om Poetin weg te krijgen uit Oekraïne, en dat is wat nodig is. Net als de vredesprotesten in Rusland zeggen we nee tegen het imperialisme en militarisme van Rusland en de NAVO! Stop Fort Europa! Laten we de vluchtelingen die het slachtoffer zijn van de kapitalistische en imperialistische oorlog een veilige doorgang verlenen!

Doe met ons mee – change the system!

Campagne ROSA (Reageer tegen Onderdrukking, Seksisme en Asociaal beleid) neemt geen genoegen met een paar investeringen, er is geld genoeg. De 1% rijksten hebben meer dan tweemaal zoveel rijkdom als de armste 6,9 miljard mensen. We moeten kijken naar wat verbindt in onze strijd, in plaats van wat ons verschillend maakt. Daarom strijden we op 8 maart, allen samen, tegen seksisme, tegen oorlog en imperialisme, tegen kapitalisme!