• Solidariteit met de Oekraïense bevolking

  • Voor de terugtrekking van de Russische troepen

  • Steun aan het anti-oorlogsprotest in Rusland

  • Voor een massale internationale beweging tegen oorlog en imperialisme

Onze Belgische zusterorganisatie LSP op anti-oorlogsactie vorige week

“Stop de oorlog in Oekraïne! De troepen moeten terug naar huis. Bouw aan een anti-oorlogsbeweging in de werkplaatsen en universiteiten!” Dit is de oproep van anti-oorlogsactivisten op het protest tegen de oorlog in Rusland. De Vrije Vakbond van Metaalbewerkers in Wit-Rusland verklaarde: “Wij verzetten ons tegen deze confrontatie tussen kapitalistische regimes, die alleen maar leidt tot het lijden van gewone arbeiders.” De Onafhankelijke Unie van Journalisten en Mediawerkers in Rusland stelde: “Deze ongelooflijke stap kan alleen maar leiden tot de dood van veel mensen in onze landen en tot massale vernietiging. Voor de meerderheid zal de oorlog leiden tot prijsstijgingen, economische ineenstorting en verarming in een internationaal isolement.” De Russische autoriteiten proberen het anti-oorlogsprotest te stoppen met repressie. Onze acties en solidariteit moeten het protest versterken.

De invasie van Oekraïne is een ramp voor de bevolking, die al jarenlang gebukt gaat onder een beleid van dalende levensstandaard en corruptie. Nu komen daar dood, vernieling en noodgedwongen vertrek uit hun huis en land bovenop. Russische jongeren worden de dood tegemoet gestuurd in een oorlog waar ze niet om gevraagd hebben. Noch in het Oosten, noch in het Westen is er steun voor een escalatie van oorlog en vernietiging. Waarom wordt er dan gevochten? Omdat de heersende elite rond Poetin in Rusland een strategische berekening maakte dat het nu mogelijk is om terrein te winnen via een oorlog. Dit gebeurt tegen de achtergrond van een nieuwe koude oorlog tussen de VS en China en groeiende wanorde op internationaal vlak. De imperialistische machten maken geopolitieke berekeningen. De doden en ellende zijn voor ons, de werkende klasse.

De Belgische en Nederlandse regeringen waren er snel bij om wapens te beloven. Voor de opvang van vluchtelingen daarentegen rekent ze op de solidariteit van de gewone bevolking. Aan die solidariteit ontbreekt het nooit. Kijk maar hoe gewone werkenden in Polen klaar staan om vluchtelingen onderdak te bieden. Terwijl het repressieve asielbeleid vluchtelingen voorstelt als ‘gelukszoekers’ of zelfs als ‘profiteurs’, maakt de oorlog in Oekraïne duidelijk dat niemand voor zijn of haar plezier vlucht. Nederlandse en Belgische regeringen moet onmiddellijk collectieve opvang en hulp organiseren voor alle vluchtelingen.

Wat kunnen we doen? Een diplomatieke oplossing? Van dezelfde wereldleiders die de oorlog begonnen? Oorlog is de verderzetting van politiek met andere middelen! Het is het resultaat van de strijd voor politieke en economische invloed en macht die in het kapitalisme ingebakken zit. Oorlog zal evenmin gestopt worden door een verdere escalatie, de huidige wapenwedloop en een confrontatie tussen oorlogsmachines met kernwapens. Geen enkel vertrouwen in het VS imperialisme, de EU of de NAVO, die elders een even nefaste rol spelen als het Russische imperialisme vandaag in Oekraïne.

Neen, op de pyromanen die overal ter wereld brand stichten kunnen we niet vertrouwen. We moeten bouwen aan onze eigen massabewegingen tegen oorlog en tegen het systeem dat oorlog voortbrengt. De zwakke schakel in Poetins berekeningen is het verzet van de Oekraïense massa’s en dat in Rusland zelf. Massaal protest in Rusland kan Poetin en zijn oorlogsmedestanders ten val brengen. De Oekraïense bevolking moet over haar eigen toekomst kunnen beslissen, inclusief het recht op zelfbeschikking voor minderheden.

Is het onmogelijk om een einde te maken aan oorlog? Het was de Russische Revolutie van 1917 die de Eerste Wereldoorlog onhoudbaar maakte en de Duitse Revolutie van 1918 die de genadeslag toebracht. Het VS-imperialisme moest uit Vietnam terugtrekken na militaire verliezen, maar vooral na de ontwikkeling van massaprotest in eigen land. Massaprotest is nodig, maar niet voldoende. Dat bleek in 2003 toen miljoenen betogers niet volstonden om de oorlog in Irak te stoppen. Massaprotest gecombineerd met het wapen van de massastaking, kan niet alleen de oorlog, maar het volledige kapitalistische systeem in vraag stellen.

Wil je ook dat de oorlog stopt? Organiseer samen met ons het anti-oorlogsprotest hier en internationaal. LSP/PSL is de Belgische afdeling van International Socialist Alternative, dat in meer dan 30 landen op alle continenten actief opkomt voor een socialistische samenleving zonder kapitalisme, oorlog, uitbuiting en onderdrukking. De Nederlandse afdeling is Socialistisch Alternatief.

  • Nee tegen oorlog in Oekraïne! Voor de onmiddellijke terugkeer van alle Russische troepen naar hun kazernes in Rusland;
  • Voor het recht van de Oekraïners om over hun eigen toekomst te beslissen, inclusief het recht op zelfbeschikking voor minderheden;
  • Voor noodmaatregelen van de EU-landen om middelen, huisvesting en financiële steun te bieden aan de golf van vluchtelingen;
  • Geen vertrouwen in het “humanisme” van de imperialistische machten of illusies in de diplomatie van de oorlogsstokers;
  • Het opbouwen van een massale anti-oorlogs- en anti-imperialistische beweging die arbeiders en jongeren in alle betrokken landen met elkaar verbindt;
  • Voor een internationalistisch arbeidersalternatief voor kapitalistische conflicten, die leiden tot oorlog en vernietiging.