Home » Artikelen » Antiracisme » Schandalig: Vluchtelingen moeten buiten slapen

Schandalig: Vluchtelingen moeten buiten slapen

De opvang van vluchtelingen loopt erg slecht. Doordat de afgelopen jaren alle opvangcentra op één na gesloten zijn en er daarnaast een tekort aan woningen is (mede mogelijk door marktwerking, speculatie en weinig aanbod) zitten veel statushouders nog in het Asielzoekers Centrum in Ter Apel. Het probleem is niet dat er meer vluchtelingen zijn dan we aan kunnen; het aantal vluchtelingen is de laatste jaren gedaald. De realiteit is dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning nergens naartoe kunnen. Er zijn geen opvangplekken en dus blijven ze zitten op plaatsen waar ze niet zouden horen te zitten.

Zo ook in het AZC Ter Apel. Hier moeten velen nu gedwongen slapen op straat of op stoelen. Het Nederlandse Rode Kruis had twee honderd tenten geplaatst en moest ook constateren dat er tussen 22:00 uur en 13:00 uur geen voedsel en drinkwater geleverd werd. Ze noemen de situatie in het AZC Ter Apel daarom ook onmenselijk en onhoudbaar. Extreemrechts buit de situatie genadeloos uit door in te spelen op incidenten met asielzoekers. Doordat er geen goede voorzieningen zijn gaan sommige jongeren hangen door verveling en veroorzaken hierdoor overlast.

Extreemrechts wil dat oplossen door vluchtelingen (met een niet-westerse achtergrond) te deporteren. Want over christelijke vluchtelingen uit Oekraïne hoor je nooit enig geklaag. Die zouden zich ’’goed’’ gedragen, terwijl islamitische vluchtelingen ’’tuig’’ zouden zijn, dat is de racistische logica van extreemrechts. Deze mentaliteit wordt echter ook gedeeld door ’’democratisch’’ rechts en delen van gevestigd links.

Het feit dat vluchtelingen buiten moeten slapen is onacceptabel. Natuurlijk is er een woningcrisis, maar dat is niet de schuld van mensen die oorlogen (veroorzaakt door het imperialisme) ontvluchten. Het mag niet zo zijn dat deze vluchtelingen gedwongen worden om op straat te slapen, omdat de Nederlandse overheid opvangcentra afbreekt en er voor kiest om geen woningen te geven aan statushouders. Een reden waarom jonge vluchtelingen rondhangen en overlast geven is omdat ze geen dagbesteding hebben. Er zitten zeker 100 alleenstaande minderjarigen in het AZC Ter Apel die niets mogen. Niet werken, niet studeren, ze zitten 24 uur gevangen!

De neoliberale regering van Mark Rutte wil eigenlijk helemaal geen vluchtelingen helpen. Ze zien ze als last, terwijl Nederland medeverantwoordelijk is voor hun leed. Als onderdeel van de NAVO participeerde Nederland in de imperialistische oorlogen geleid door de Verenigde Staten. Daarnaast steunt Nederland indirect dictaturen door handel en het leveren van wapens. Zo is de Egyptische Marine uitgerust met Nederlandse techniek. Egypte is een prowesterse dictatuur die andersdenkenden laat oppakken en martelen.

Het kapitalisme kan oorlogen niet stoppen, omdat het ervan profiteert. De wapenindustrie maakt miljarden aan dollars en euro’s winst door peperdure wapens te leveren. Westerse bedrijven die oorlogstuig maken weten daarnaast dat ze miljoenen kunnen vragen. De VS geeft jaarlijks zeker 750 miljard dollars uit aan haar leger. Dat geld wordt gebruikt voor imperialistische interventies, terwijl 50% van alle Amerikanen problemen hebben om rond te komen door te lage inkomens.

Socialistisch Alternatief roept op tot solidariteit met alle vluchtelingen. Ze verdienen een veilige plek, een huis en de mogelijkheid om te participeren zonder discriminatie of stigmatisatie. Helaas gebeurd dit niet en extreemrechts wil de solidariteit tussen arbeiders verbreken met racisme en een ’’Wij tegen Hun’’ mentaliteit. Vertrouwen op gevestigd links kunnen we niet. Solidariteit moet van de werkende klasse komen en van ons socialisten!

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top