Home » Artikelen » Liz Truss na 45 dagen weg als Britse minister president

Liz Truss na 45 dagen weg als Britse minister president

Het politieke drama in Groot-Brittannië is ook in Nederland van belang. Het beleid dat Truss voorstelde, vertoont immers veel gelijkenissen met wat politiek rechts in Nederland bepleit. Hieronder publiceren we een reactie van onze zusterorganisatie in Engeland, Schotland en Wales.

Aangepast artikel van Claire Laker-Mansfield (Socialist Alternative – ISA in Groot Brittannië)

De ongekende ramp die de 41 dagen van Liz Truss als premier waren, maakt dat ze in de touwen hangt. Haar eigen parlementsleden staan klaar om haar als zoveelste premier af te zetten. Ze moest noodgedwongen de teugels van de macht overdragen. Het experiment met een ultraliberaal vrijemarktfundamentalisme is daarmee ten einde. Op 20 oktober gaf Truss aan dat ze zou aftreden als minister president na slechts 45 dagen.

Elk van haar paradepaardjes is teruggedraaid. Jeremy Hunt – die de conservatieve-fractie vertegenwoordigt die het felst gekant is tegen Truss en wat zij vertegenwoordigt – is aangesteld als minister van Financiën. De verdeeldheid is zo groot dat een hooggeplaatst parlementslid Truss zondag op televisie zelfs omschreef als een ‘libertaire jihadist’.

Hunt begint met een nieuwe economische agenda. Hij doet dit met een mandaat dat nog beperkter is dan dat van Truss, die zelf gekozen werd door een kleine reactionaire minderheid van de bevolking die lid is van de Conservatieve Partij.

De markten mogen dan tijdelijk gekalmeerd zijn door de terugkeer naar de nadruk op ‘fiscale voorzichtigheid’, het beleid van Hunt is ook een volstrekt wrede aanval op werknemers – alleen op een andere manier.

De aanstelling en de boodschap van Hunt kan de regering van Truss niet redden. Truss koos daarom ook om af te treden op 20 oktober. Dit maakt echter geen einde aan de rampzalige lange termijn perikelen van het aftakelende Britse kapitalisme.

Hunt’s aankondiging wijst op een grimmige toekomst met nieuwe besparingen en asociaal beleid, in het bijzonder het stopzetten van de (reeds ontoereikende) energieprijsgarantie in april. Dat is een drastische verlaging van het steunpakket. Truss moet weg, Hunt moet weg, maar er mag geen nieuwe conservatieve premier aantreden.

Onze beweging is in opgang. Werkenden vechten terug en eisen lonen waarmee ze de crisis van hun levensstandaard kunnen stoppen. Het aantal stakingen, waaronder die bij het spoor en de post, blijft toenemen. Recent waren er zelfs acties van advocaten die een loonsverhoging van 15% kregen van de zwakke en verdeelde conservatieve regering.

Nu komt het erop aan de beweging verder op te bouwen, uit te breiden en zoveel mogelijk groepen werkenden en stakingen te coördineren en te veralgemenen.

In deze onzekere situatie kan ons protest een beslissende rol spelen om niet alleen concessies voor de arbeiders te verkrijgen, maar ook om de conservatieven af te zetten. Bovendien zal het een essentiële voorbereiding zijn op de kans, dat een nieuwe regering onder leiding van sociaaldemocraat: Starmer aan de macht komt. Wel moet opgemerkt worden dat de politiek van de sociaaldemocratische leider is niet veel anders dan die van de Jeremy Hunt.

Een sociaaldemocratische regering zal niet fundamenteel anders zijn, omdat de Labour Partij ook neoliberaal denkt. Ze zal nog steeds gehoorzaam zijn aan het grootkapitaal en de financiële markten. Daarom moeten we, naast het opvoeren van de syndicale strijd, de vraag stellen naar een nieuwe linkse partij van de arbeidersstrijd en we moeten vechten voor een socialistische alternatief voor het chaotische kapitalistische systeem, dat op alle fronten crisis zaait!

Socialist Alternative – ISA in Groot Brittannië, staat voor een samenleving gebaseerd op publiek eigendom, arbeidersdemocratie en internationale menselijke solidariteit.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top