Home » Artikelen » 1 mei: strijd noodzakelijk, tegen kapitalisme!

1 mei: strijd noodzakelijk, tegen kapitalisme!

Natuurlijk leven we in een kapitalistische wereld. We zijn niet anders gewend. Het kapitalisme draagt nog steeds uit dat het zijn problemen best kan oplossen. Verduurzaming hier, internationaal overleg daar, een loonsverhoginkje zus, een toeslagje daar, beetje meer “efficiëntie” en marktwerking in de zorg, het verhuurders van woningen nog wat makkelijk maken door ze het recht te geven huurders eruit te werken, een klimaatplannetje zus, een verkeersplannetje zo, de lonen rustig verder laten dalen, de winsten en het aantal miljonairs elk jaar weer omhoog, zo komen we er wel…

Het is maar waar je in wil geloven… Met een wrede oorlog in Oekraïne die nog jaren zou kunnen duren, een oorlog tussen de VS en China over Taiwan in het verschiet, onvoorstelbare chaos in landen als Haïti, Midden-Amerika, Soedan, Libanon, Afghanistan, droogte en overstromingen vanwege de klimaatcrisis en stijgende temperaturen, een bankensector die al vijftien jaar op omvallen blijkt te staan, met in Amerika de keus tussen Trump en Biden, beide meer verantwoordelijk voor de huidige crisis dan voor oplossingen, met in Nederland de keuze tussen Rutte en Rutte die aan het hoofd van al die kabinetten stond die verantwoordelijk waren voor al die problemen van toeslagenaffaire tot Groningen, is het tijd voor een nuchtere constatering. Deze politici en dit systeem gaan de problemen niet oplossen.

De ontevredenheid is enorm, daar ligt het niet aan. Maar zo lang die ontevredenheid gekaapt kan worden door politici als Trump in de VS, Bolsonaro in Brazilië en agribusiness in Nederland door de oprichting van zoiets als de BBB, gaan we niet in de richting van oplossingen, blijven we ons in de richting van een niet- bestaand verleden bewegen.

Feit is dat de lonen in Nederland door de inflatie met 8,3% zijn gedaald, meer dan in andere Europese landen. Op de site van “De Volkrant” staat naast het artikel over de bonus van drie miljoen Euro voor KLM-Air France topman Ben Smith het artikel over “Nederlandse reële lonen het meest gedaald”…Waar actie is gevoerd, zoals in de ziekenhuizen, het streekvervoer en de NS zijn de lonen flink omhoog gegaan: actie loont. Maar meer is nodig, dat is duidelijk.

Voor actie is richting nodig. Op 1 mei moeten we er ons rekenschap van geven dat die eindeloze kapitalistische rommel alleen door de georganiseerde arbeidersbeweging kan worden aangepakt als die de troefkaart van het socialisme speelt. Het kapitalisme is hardnekkig en stevig als het gaat om de verdediging van zijn belangen.

We moeten het niet blindelings bestrijden met losse pleisters, maar met een socialistisch alternatief en duidelijke stappen in die richting. Het is een lange weg: alle reden om er vandaag mee te beginnen.

Sluit je aan bij ISA Nederland

Onze eisen:

1: Geconfronteerd met werkloosheid en burn-outs, collectieve arbeidstijdverkorting, zonder loonverlies en met compenserende werving!
2:
Stop de hoge kosten van levensonderhoud: bevries de prijzen, voer automatische prijscompensatie in en socialiseer de energiesector!
3:
Er is geld: voor een minimumloon van 14€ netto/uur, een verhoging van het minimumpensioen ongeacht de lengte van de loopbaan en een verhoging van de sociale uitkeringen!
4:
Nee tegen het pensioen op 67, terug naar 65!
5:
Voor het behoud van sociale rechten, Nee tegen de jacht op sociale uitkeringen!
6:
Stop geweld tegen vrouwen en de LGBTQI gemeenschap!
7:
Stop racisme, onderdrukking, discriminatie in werk, huisvesting en in het schoolsysteem!
8:
Met of zonder papieren, we zijn allemaal arbeiders; rechten voor iedereen zonder papieren!
9:
Geld voor sociale zekerheid, ecologische transitie en cultuur, niet voor wapens en oorlog!
10:
Een dak is een recht: verlaging en bevriezing van de huurprijzen, massale investeringen in sociale huisvesting, voor de opeising van leegstaande woningen en de strijd tegen krotverhuurders!
11:
Verdediging van de publieke sector.
12:
Voor gratis, kritisch en voor iedereen toegankelijk openbaar onderwijs!
13:
Voor kwaliteitsvolle gezondheidszorg toegankelijk voor iedereen. Opheffing van patenten op vaccins en op de farmaceutische productie in het algemeen!
14:
Solidariteit met mensen die overal ter wereld strijden voor hun sociale en democratische rechten!

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top