Home » Artikelen » Lilian Marijnissen trok SP niet uit neergang

Lilian Marijnissen trok SP niet uit neergang

Ze was de derde SP leider sinds Jan Marijnissen die het niet voor elkaar kreeg om de neergang van de ’’Socialistische’’ Partij tegen te houden. Sinds 2010 verliest de partij verkiezing op verkiezing. De kapitalistische media kan de vinger er maar niet op leggen. Dat is logisch omdat de SP precies dat doet wat van elke linkse partij verwacht wordt; zich onderwerpen aan het kapitalisme. Het You-Tube kanaal: Left Laser deed een interview met mensen in Oss, een plaats waar de SP altijd de grootste partij was, tot kort.

Artikel door Jorein Versteege

Ook in Oss verloor de SP en zit nu niet meer in het stadsbestuur. Waarom? Omdat de werkenden van Oss de SP niet meer zien als een partij die fundamenteel anders is dan de kapitalistische partijen. In Oss was de SP steeds de grootste sinds de jaren 90 en maakte deel uit van het gemeentebestuur. Echter door hun voortdurende compromissen en coalitiepolitiek, vervreemde de partij zich van hun arbeidersbasis. Dit zien we overal waar de SP lokaal aan de macht kwam. In samenwerking met kapitalistische partijen kregen ze bestuursverantwoordelijkheid, maar veranderingen waren vaak cosmetisch, niet fundamenteel.

Lilian Marijnissen werd in 2017 fractievoorzitter van de ’’Socialistische’’ Partij. Ze nam het over van Emile Roemer, die jaren toenadering had gezocht tot de gevestigde politiek. De SP werd een brave sociaaldemocratische partij en leek totaal niet meer op de actiepartij die tegen het systeem schopte. Hoewel populair intern, lukte het Lilian Marijnissen niet om de SP weer te laten winnen. Wij revolutionair socialisten zeggen dat het probleem ook niet bij de leiders ligt, maar bij de gehele partij.

Het is de SP die fundamenteel veranderd is. Van een linkse partij met een activistisch imago, naar een sociaaldemocratische partij met nationalistische karakteristieken. Daar zitten werkenden niet op te wachten. Vooral omdat we al een sociaaldemocratische partij hebben die daarnaast niet doet aan anti-migratie retoriek en die ook een internationalistische visie heeft. Natuurlijk, het internationalisme van de PvdA is zo neoliberaal als de pest, maar de SP komt niet met een visie voor een ander Europa. Hun politiek stopt bij de landsgrenzen van Nederland.

De mensen op straat voelen geen verbinding met de SP die ze zien als een gewone politieke partij, niet anders dan de PvdA en andere gevestigde partijen. Hierdoor verloor de SP steeds verkiezingen omdat ze niet gezien wordt als het alternatief op de kapitalistische partijen. Geert Wilders won omdat hij schopte tegen het systeem, althans in propaganda. Hij kan beweren voor werkenden op te komen omdat de PVV nog geen bestuursverantwoordelijkheid heeft gedragen. De SP heeft dat wel gedaan en zich vervreemd hierdoor.

Machtsdeelname door politiek links zonder fundamentele breuk met het gevoerde beleid, kan enkel leiden tot desillusie. Consequent links moet zich baseren op het mobiliseren van de massa’s ter ondersteuning van steeds verdere sociale overwinningen. Anders zullen ze, in plaats van een coalitiebestuur naar links te trekken, zelf naar rechts worden getrokken. Maar dat deed de SP nooit omdat ze ook nooit de uitbouw van een socialistische democratie voor ogen hadden. Niet lokaal maar ook niet als alternatief op het Koninkrijk der Nederlanden.

Jimmy Dijk is de nieuwe fractievoorzitter van de SP. Maar ook hij zal niets veranderen. De SP denkt heilig dat hun doodlopende sociaaldemocratische weg correct is. Het resultaat zal daarom ook zijn dat de SP een kleine partij blijft, deel van gevestigd kapitalistisch links dat geen socialistisch alternatief neerzet. Daarom is politiek links ook zo zwak in Nederland, door het ontbreken van een brede arbeiderspartij die durft te knokken.

Zo’n brede arbeiderspartij is nodig om politiek links weer sterk te maken. Want de idealen van zo’n partij kunnen zeker op steun rekenen. Bijvoorbeeld een leefbaar minimumloon, de nationalisatie van sleutelsectoren, een einde aan de marktwerking in de zorg en tal van andere sectoren. In zo’n brede arbeiderspartij moet er ruimte zijn voor alle socialistische opvattingen. Dit zagen we niet terug in de SP, die alles in het werk stelde om revolutionair socialistische opvattingen te vervolgen en buiten te sluiten.

Socialistisch Alternatief zal blijven pogen voor een socialistische arbeiderspartij. Dit doen we via de vakbonden en sociale bewegingen. We roepen iedereen op die les wil trekken uit de neergang van de SP om contact met ons op te nemen. De strijd voor een socialistisch alternatief zal ook in 2024 nodig zijn. De huidige SP is niet het alternatief dat we nodig hebben. Het nieuwe rechtse kabinet zal de aanvallen op de werkende klasse inzetten. Werkenden moeten bereid zijn om het verzet te organiseren. Wie bereid is om samen met ons te vechten, raden we aan om contact met ons op nemen via info@socialistischalternatief.nl

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top