Home » Nederland » Vakbondsstrijd » Update: stiptheidsacties door grondpersoneel KLM en staking piloten Easyjet

Update: stiptheidsacties door grondpersoneel KLM en staking piloten Easyjet

We berichtten vrijdag over het stakingsverbod op de luchthaven van Schiphol. Het personeel blijft echter in verzet gaan.

Vanaf zaterdag 20 augustus voert het grondpersoneel van KLM stiptheidsacties uit op Schiphol, ondanks het verbod van de rechter op stakingsacties. Op die manier weten de werkers het verbod te omzeilen en de strijd toch verder te zetten.

Op die manier laat het grondpersoneel ook zien hoe hoog de werkdruk is en wat dat voor gevolgen heeft. Als zij hun werk strikt volgens de regels doen, leidt dat tot vertragingen. Dit toont aan dat zij normaal gesproken hun werk niet naar behoren kunnen doen vanwege vermoeidheid en verminderde alertheid, wat slecht is voor personeel en passagiers.

Ook maken deze acties duidelijk dat een verbod door de rechter van een stakingsactie niet het einde van de strijd hoeft te zijn. Als de krachtsverhouding niet gunstig genoeg is om rechtsreeks tegen een gerechtelijk verbod in te gaan, zijn er andere manieren te vinden om actie te voeren en de druk op te bouwen. Het grondpersoneel van KLM geeft het niet op, en is daarmee een voorbeeld voor werkenden in andere sectoren die met diezelfde obstakels geconfronteerd worden.

De piloten van EasyJet tenslotte beslisten om vandaag tussen 4 en 12u het werk neer te leggen. De rechter legde een verbod op om in het weekend te staken. Het management van EasyJet wil niet toegeven aan de redelijke eisen van de piloten en provoceert daarmee nieuwe stakingsacties op weekdagen. Het stakingsverbod neemt het ongenoegen van het personeel niet weg en kan ook acties als gevolg hiervan niet stoppen.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top