Home » Nederland » Vakbondsstrijd » Gedeeltelijke overwinning KLM grondpersoneel

Gedeeltelijke overwinning KLM grondpersoneel

De acties van het grondpersoneel van KLM zijn van de baan, mits het personeel instemt met het onderhandelingsakkoord dat de vakbondsfederatie FNV met KLM heeft gesloten. Dit akkoord bevat een aantal duidelijke verbeteringen.

Artikel door Barbara, Rotterdam

200 uitzendkrachten die al langer voor KLM werken, worden in vaste dienst genomen. Het schrappen van ouderendagen is van de baan. Er is een loonsverhoging voorzien van 1% met een bodem van 50 euro per maand waardoor die loonsverbetering voor sommigen kan oplopen tot 3%, maar deze gaat wel pas in 2018 in werking.

Met name wat betreft de lonen was er meer mogelijk geweest: het personeel heeft jarenlang op de nullijn gezeten en dan is 1% wel zeer bescheiden. Het gerechtelijk stakingsverbod liep op 4 september af zodat er gestaakt had kunnen worden en de actiebereidheid leek hoog.

Ook hebben KLM en FNV afgesproken samen te gaan lobbyen in Den Haag, bij Schiphol en in Europa om de ‘race to the bottom’ op arbeidsvoorwaarden in de luchtvaart te stoppen. Dit is volgens ons een heilloze weg. Lobbyen zal de prijsvechters niet overtuigen: zij luisteren slechts naar actie. De FNV zou beter de actie van de piloten van Easyjet ondersteunen. Dit is nu juist een prijsvechter met zeer slechte arbeidsvoorwaarden waar het personeel vecht om deze op te trekken.

Een goede eerste stap zou zijn als de FNV samen met de pilotenvakbond VNV een campagne zou starten om personeel en reizigers te informeren. De media maken immers de piloten zwart en leggen de nadruk op hun zogenaamd te hoge salarissen. Om te beginnen is dit hypocriet, want over de hoge salarissen van een minister of een manager in de zorg wordt gezwegen. Maar ook is er in de media weinig aandacht voor de extreem zware arbeidsomstandigheden van de piloten – zij moeten soms vijf dagen achtereen 13 uur op een dag werken – die ook de veiligheid niet ten goede komen.

Het akkoord moet nog voorgelegd worden aan de leden, dit gebeurt middels een referendum. Het zou beter zijn geweest als er in ledenvergaderingen gestemd werd, zodat het personeel ook de gelegenheid heeft met elkaar te discussiëren over het resultaat en eventuele vervolgstappen.

In ieder geval is weer duidelijk dat strijd loont: actiedreiging en een stiptheidsactie waren genoeg om KLM tot een beter bod te krijgen. Maar als de FNV had ingezet met een hogere looneis en daarop actie had georganiseerd, was er meer mogelijk geweest.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top