Home » Nederland » Vakbondsstrijd » Leraren geven het goede voorbeeld, meer geld voor onderwijs of: staking!

Leraren geven het goede voorbeeld, meer geld voor onderwijs of: staking!

Leraren basisonderwijs geven het goede voorbeeld: een week staken als hun eisen niet in het regeerakkoord opgenomen worden. Er is een enorme actiebereidheid onder leraren in vooral het basis- en speciaal onderwijs: in een peiling deze week gaf 97% van de leraren bereid te zijn te staken. De actiegroep PO in actie, die begon als een facebookgroep van drie leraren, heeft inmiddels 36.000 leden en dreigt in september het lager onderwijs een week plat te leggen als hun eisen niet opgenomen worden in het regeerakkoord van de nieuwe regering. Dit is niet voor niets: het onderwijs kampt met enorme problemen.

Artikel door Barbara Veger, Rotterdam

De werkdruk in het onderwijs is verschrikkelijk, het is de beroepsgroep met de meeste burn-outs. De klassen zijn te groot, vaak meer dan dertig kinderen, het salaris staat al vijf jaar op de nullijn en is in het basisonderwijs 20% lager dan in het voortgezet onderwijs. Er dreigt een lerarentekort en de kwaliteit staat onder zware druk: soms moeten er zelfs klassen naar huis gestuurd worden omdat er geen vervangende leerkrachten zijn.

Er is jarenlang veel te weinig geïnvesteerd in het onderwijs en nu is voor de leraren de maat vol. Niet alleen in het basis- en speciaal onderwijs, maar ook in het voortgezet- en hoger onderwijs en in het MBO is de actiebereidheid hoog.

De leiding van de onderwijsbonden heeft tot voor kort weinig van zich laten horen.  Het is onder druk van onderop, door het ontstaan van de actiegroep PO in actie, dat de vakbondsleiding nu ook spreekt over de mogelijkheid van staken. PO in actie wil een week staken in september, dat zou de grootste lerarenstaking ooit in Nederland zijn. De onderwijsbonden zouden zich hier zonder voorbehoud achter moeten scharen, en het niet moeten laten bij het ondertekenen van het manifest van PO in actie of één dag staken.

De eisen van PO in actie zijn volledig gerechtvaardigd:

  • dezelfde beloning als tweedegraads leraren. PO in Actie eist dat het volledige salarishuis dat nu van kracht is, wordt vervangen door het salarishuis van het VO en dat leerkrachten PO worden overgezet aan de hand van hun huidige schaal en periodiek.
  • Voldoende geld om de werkdruk te verlagen en de klassen te verkleinen

De leraren geven het goede voorbeeld aan alle werkenden. We zullen van een nieuwe regering, welke het ook wordt, niets cadeau krijgen, er zal voor gestreden moeten worden. Ook binnen de vakbeweging zullen we de strijd moeten aangaan, door het opbouwen van een linkse oppositie, zodat de vakbonden weer strijdorganen worden die daadwerkelijk de actie organiseren die nodig is, om onze gerechtvaardigde eisen binnen te halen.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top