Home » Nederland » Vakbondsstrijd » Solidariteit met de lerarenstaking

Solidariteit met de lerarenstaking

Socialistisch Alternatief is solidair met de staking van de leraren in het basis- en speciaal onderwijs op 5 oktober. De eisen zijn volledig gerechtvaardigd en het is schandalig dat de regering in wording slechts 270 miljoen euro voor de leraren wil uittrekken, terwijl 1,4 miljard noodzakelijk is. De strijd gaat niet alleen over loon- en arbeidsomstandigheden, maar ook om de toekomst van onze kinderen en verdient daarom de steun van alle gewone mensen.

Oproep voor de actie op 5 oktober

Tekst van het pamflet voor de staking


Bij de verkiezingen van maart dit jaar was er een grote roep om verandering. De coalitie van VVD en PvdA werd keihard afgestraft voor hun neoliberale bezuinigingspolitiek. Met name Groen Links won enorm veel stemmen, omdat het in elk geval de indruk wekte voor verandering te staan op het vlak van inkomensongelijkheid, racisme en milieu. Maar nu krijgen we naar alle waarschijnlijkheid weer een rechtse regering van CDA, VVD, D’66 en ChristenUnie die het beleid van het vorige kabinet zal voortzetten. En dat betekent: aanvallen op de publieke sector en op de levenstandaard van de gewone bevolking, ten behoeve van de rijken, de banken en de multinationals. Rutte en co. lieten al doorschemeren dat er ondanks de economische groei geen ruimte is voor echte verbetering van de koopkracht en voor echte investeringen in de publieke sector.

We moeten een sociaal front opbouwen tegen dit neoliberaal beleid en jullie geven het goede voorbeeld door al voor de regering gevormd is in actie te komen. Ook is het zeer positief dat jullie de handen ineen geslagen hebben van leden van de verschillende vakbonden in het onderwijs en niet-leden. Het opzetten van actiecomités in de scholen zou dit nog kunnen versterken, doordat zo alle leraren maar ook de ouders betrokken worden bij de acties en de volgende stap vooruit om tot een overwinning te komen kunnen bediscussiëren en beslissen.

Een tweedaagse staking in november, waartoe vertegenwoordigers van po in actie hebben opgeroepen, zou een goede stap vooruit zijn. Het valt te betreuren dat de leiding van de vakbonden terughoudend gereageerd heeft. De vakbondsleden zullen druk moeten blijven uitoefenen op de vakbondsleiding om tot een tweedaagse- of langere staking te komen Het zou ook goed zijn contacten te leggen met andere sectoren binnen en buiten het onderwijs. In heel het onderwijs, maar ook daarbuiten, spelen in meer of mindere mate problemen van loonachterstand en te hoge werkdruk. Uitbreiding van de strijd naar andere sectoren, het vormen van één sociaal front tegen de nieuwe regering zou de strijd van de leraren enorm versterken. Het ledenparlement van de FNV heeft bijvoorbeeld besloten dat er gevochten moet worden voor een 32-urige werkweek met behoud van loon en volledige herbezetting; FNV-leden zullen actief druk moeten uitoefenen om er voor te zorgen dat er daadwerkelijk een actieprogramma komt om deze eis binnen te halen.

Beslissingen over het onderwijs, andere onderdelen van de publieke sector en arbeidswetten worden in het parlement gestemd. Dat maakt dat vakbonden en sociale bewegingen zoals po in actie ook een politieke rol te spelen hebben. Er is dringend behoefte aan een echt links alternatief dat bereid is te breken met het kapitalistische bezuinigingsbeleid. Een sociaal front biedt ook de mogelijkheid mensen die eerder op rechtse partijen gestemd hebben, bewust te maken van het feit, dat deze partijen alleen voor de rijken opkomen en dat er een partij nodig is, die vecht voor de belangen van werkenden, werklozen en jongeren. De vakbonden en bewegingen zoals po in actie zouden druk kunnen zetten op de SP om daadwerkelijk op te komen voor de belangen van de gewone werkenden en hun gezinnen.

Socialistisch Alternatief komt binnen de vakbeweging, de SP maar ook daarbuiten op voor zo’n links alternatief. We vechten voor een maatschappij en een wereld waarin de economie niet meer draait om de winsten voor een kleine groep superrijken, maar om de behoeften van allen. Het kapitalisme is niet in staat de enorme problemen van tekorten in de publieke sector, massawerkloosheid en armoede op te lossen; sociale strijd kan verbeteringen afdwingen, maar een fundamentele verandering, een democratisch socialistische maatschappij is noodzakelijk om die problemen voor altijd de wereld uit te helpen. Sluit je bij ons aan om voor een socialistisch alternatief te vechten!

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top