Home » Nederland » Vakbondsstrijd » Voor een strijdbare en democratische vakbond

Voor een strijdbare en democratische vakbond

Een vurig verzet werd er verleden jaar afgekondigd door het nieuw aangetreden Hoofdbestuur op het FNV-congres. Een Offensief tegen de race naar de bodem, voor een fundamentele verandering. En dat was en is nodig. De afbraak van de laatste resten van de verzorgingsstaat en de inrichting van de participatie maatschappij is de brede arbeidersbeweging niet in de koude kleren gaan zitten. De uitvoering van het neoliberale programma van Europa, het verdrag van Lissabon (2001) en daarna van Maastricht, heeft ertoe geleid dat ons netto besteedbaar inkomen gemiddeld is gedaald met 40%. Aangezien het doel de halvering van de arbeidskosten was, opdat ‘onze’ Europese Multinationals en grootaandeelhouders winstgevend ten opzichte van Azië ( en V.S. ) kunnen blijven, is dat doel bijna gehaald. Reken je de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd er in door, 4 tot 7 jaar langer werken tegen minder geld, dan is het doel ruimschoots gehaald. Maar toch is het niet genoeg, want het systeem is gebaseerd op winstmaximalisatie en dus roofbouw en uitbuiting.

Artikel door Peter den Haan (op persoonlijke titel), Ledenparlement FNV Vervoer, uit de krant ‘Socialistisch Alternatief’

Daar gingen we dus een streep onder zetten. Met de Kerst verleden jaar kwam de oproep om de AOW leeftijd verhoging te bevriezen aan het inmiddels geïnstalleerde Kabinet Rutte 3. Helaas laat onze Premier zijn oren naar de Multinationals hangen en is het bij een oproep aan dovemansoren gebleven. Maar niet getreurd, zo was de belofte in januari van de nieuwe en krachtdadige Coördinator Arbeidsvoorwaarden; de sectoren worden betrokken en we gaan pieken naar Prinsjesdag. Geen uitruil in AOW en Pensioendossier; we accepteren geen verslechteringen! Het doel van de campagne: dat in 2021(!) politieke partijen onze eisen overnemen!

En dat terwijl volgens de eigen 55-bladzijde tellende analyse 90% van de problemen in marktwerking, in zorg, openbaar vervoer, openbare diensten, flexcontracten, fiscaliteitvraagstukken rond aow en pensioen, naleving van wetgeving en cao’s, volkshuisvesting , enz. politiek zijn. Wij kunnen niet tot 2021 wachten in de hoop dat een Groen Links of SP en, of PvdA, ons ‘programma’ of een deel ervan (en welk dan?) overneemt. Da afbraak vindt nu plaats. En als we Rutte 3 naar onze (!) kant willen laten bewegen, dan moet hij zich in zijn bestaan bedreigd voelen; anders gebeurt het niet.

Dat was ook de kern van de motie van juli; om de campagne een succes te maken zullen we mensen moeten inspireren met concrete eisen. En die basis is er; de stakingsgolf van dit jaar is daarvan het bewijs. Maar onze leiding is er nog niet in geslaagd een aanval in te zetten en laat gaten vallen in de verdedigingslinie. Dit neoliberale kabinet is op dit moment de belangrijkste aanvalsleider, dus die moet op de korrel worden genomen met eisen die jong en oud, werkend en niet-werkend, verenigen. En de val van Rutte 3 bespoedigen. “Nee, want dan staat onze portefeuillehouder pensioenen in zijn hemd”, opdat vooral de eis 65=65 niet werd aangenomen. “Minimumloon 12,50 per uur is veel te hoog”, zeiden de Coördinator Arbeidsvoorwaarden en de vertegenwoordigers van FNV-Jong, Metaal en nog wat anderen, terwijl ze 5 maanden eerder stonden te juichen over de successen van de $ 15- campagne in de V.S. en de 10 Pond-campagne in Engeland bij Mc Donalds ( omgerekend 12,50 euro en de bonden in België hebben een eis van 14 euro!). De oproep en uitspraak dat we dat in Nederland ook moeten doen, zijn zij helaas alweer vergeten.

En nu? Behalve een pensioenactie op 8 september en CAO-strijd is er geen massale actie gepland rond Prinsjesdag en begroting. (BTW-verhoging, Dividendbelasting, eigen risico, enz.) en bijbehorende aanvallen op ons inkomen. De centrale looneis van 3,5% wordt nauwelijks gehaald , gemiddeld blijven we op 2,4% steken; volstrekt onvoldoende dus. Is dat het stoppen van de race naar de bodem en een fundamentele verandering? Helemaal niet! Dat lijkt op een nederlaagstrategie. De rit uitzitten en het verlies nemen. Hier en daar het verzet de nek omdraaien zodat we de laatste angels er uit kunnen trekken. Vooruitschuiven. Laten sudderen. Achter gesloten deuren bespreken. Met welk doel? Zodat werkgevers wat toegeeflijker worden en een groter deel van hun winst aan de werknemers afstaan? Dat ze naar vermogen hun bijdrage aan de samenleving middels belastingbetalingen gaan doen? Ook als dit ten koste gaat van de dividenduitkering en de eigen winstpremie? Maar daar doen ze het juist voor. En daarom reageren ze daarop ook als een kleuter wiens speeltje wordt afgepakt. Bij alleen de gedachte al. Maar gelukkig hebben ze de touwtjes nog stevig in handen en is het dus feest. Bij die 1, uiteindelijk 8% die er dik op verdiend hebben de laatste decennia.

En dus dreigt de race naar de bodem niet gekeerd te worden en verandert er niets fundamenteels. Nu niet en op deze manier, in 2021, ook niet. De hoop van de FNV-leiding lijkt er op gevestigd dat de PvdA als een feniks uit haar as zal herrijzen. Maar vanwege de capitulatie voor het neoliberalisme is deze partij geeneens bereid verslechteringen terug te draaien.

Door het gebrek aan tastbaar resultaat neemt het gemor onder gewone leden en kaderleden toe. Het Hoofdbestuur zegt dit niet te herkennen. Dat is vreemd, want ik ben op een paar bijeenkomsten met Han Busker (onze voorzitter) geweest, voor en na zijn verkiezing, maar hij werd overal en vaak in niet mis te verstane bewoordingen, flink onder vuur genomen over de uitverkoop van zijn voorgangers. Het gevoel dat beklijft is: we horen wel wat je zegt, maar we doen er niets mee. Dat moet dus anders, er is behoefte en noodzaak aan een strijdbare vakbondsoppositie. Die de belangen van werknemers bovenaan zet. Die vecht voor je recht. De basis is er en moet naar boven toe doorvertaald worden.

Bij deze dus de oproep om zelf, leden en kaderleden, de woensdag en donderdag na Prinsjesdag vooral wel naar Den Haag te gaan en onze Regering op gepaste wijze te onthalen tijdens de Algemene Beschouwingen op het beleid en de Rijksbegroting. Dat 65 jaar een prima pensioengerechtigde leeftijd is. Dat 40 jaar loondienst lang zat is. Dat we een Nationaal Zorgfonds willen. Goede Volkshuisvesting. 12,50 per uur. Investeringen in het Onderwijs. 1500 euro netto als staatspensioen. 32 uur met behoud van loon. En vooral: WEG MET RUTTE 3!

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top