Home » Artikelen » Antiracisme » Nee tegen postcode racisme!

Nee tegen postcode racisme!

Je hoeft geen socialist te zijn om te geloven in gelijkheid voor de wet. Dat is een principe dat zo fundamenteel is voor een moderne, beschaafde maatschappij, en is zo algemeen geaccepteerd, dat zelfs openlijke racisten waarschijnlijk twee keer nadenken voor ze er in het openbaar iets over zeggen.

door Raja, Eindhoven

Echter, twee keer nadenken is waarschijnlijk niet de sterkste kant van Klaas Dijkhoff, de huidige leidende racist binnen de “liberale” VVD. De heer Dijkhoff is op het idee gekomen om mensen uit “probleemwijken” twee keer zo hard te straffen. Dat zou betekenen dat wat voor straf je krijgt, afhangt van welk deel van het land je komt. Om elke twijfel weg te nemen heeft Dijkhoff eveneens verklaard dat hij met “probleemwijken ”wijken bedoelt waar meer dan 50% van de bevolking uit migranten of niet- westerse mensen bestaat. Volkomen juist werd dit voorstel door de DENK-politicus Kuzu bestempeld als “postcode racisme”, en de meeste traditionele partijen verwierpen onmiddellijk Dijkhoffs voorstel.

Het is een algemene tendens binnen rechts om te proberen het leven van migranten te criminaliseren en misdaad alleen maar aan te pakken met hardere straffen. Maar waarom komt Dijkhoff met een voorstel dat duidelijk zo controversieel is en waarschijnlijk geen enkele kans heeft om een wet te worden? Het antwoord is dat het een public relations truc is waardoor de VVD mee kan liften met de opkomst van rechts populisme in Europa. Na de xenofobe campagnes van de PVV het laatste jaar, die de partij 20 zetels opleverde, wil de VVD niet achterblijven.

Als socialisten beseffen we dat het wezenlijke probleem in het systeem de kruisbestuiving tussen racisme en kapitalisme is. Het criminaliseren van wijken gaat niets oplossen; de basisproblemen zijn inkomensongelijkheid en xenofobie.

Het is niet verwonderlijk dat premier Rutte het voorstel van Dijkhoff niet scherp veroordeelde. Rutte zelf heeft maar al te vaak gebruik gemaakt van de verdeel-en-heers-tactiek van racisme, om de aandacht af te leiden van zijn neoliberale aanvallen op de werkende klasse. Links moet dan ook de strijd tegen racisme koppelen aan een gezamenlijke strijd van Nederlandse en migrantenarbeiders voor sociale verbeteringen en tegen deze regering van de echte criminelen: de multinationals

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top