Home » Editoriaal » 15 maart gaan we staken voor ons onderwijs, ons klimaat en onze toekomst!

15 maart gaan we staken voor ons onderwijs, ons klimaat en onze toekomst!

Op 11 maart zal er een landelijke actieweek voor het onderwijs beginnen, georganiseerd door de FNV en gesteund door PO in Actie en WO in Actie. Hoogtepunt is een landelijke staking van alle onderwijssectoren op 15 maart, van docenten en studenten, van basis- voortgezet- en hoger onderwijs. Dit is nodig om te vechten tegen de voortdurende aanvallen op onderwijs door de regering, met bezuinigingen op de budgetten en toegenomen onzekerheid en werkdruk voor zowel personeel als studenten. De vermarkting van het onderwijs dwingt scholen en universiteiten om een op winst gericht model te gebruiken, om steeds concurrerender te worden, over de ruggen van docenten, scholieren en studenten.

door Eugenio, Den Haag

Een duidelijk voorbeeld hiervan is de zeer verslechterde situatie in het basisonderwijs, met overvolle klassen, toegenomen werkdruk en stagnerende lonen. Vanwege deze slechte arbeidsomstandigheden zal er naar verwachting een tekort van 10,000 leerkrachten in het basisonderwijs ontstaan over 10 jaar. In 2017 leidde dit tot een massale beweging, geleid door grass root organisatie PO in Actie; op het hoogtepunt staakten 70.000 basisschoolleraren voor hogere lonen en grotere publieke investeringen. Deze beweging dwong de regering om concessies te doen, wat duidelijk het potentieel toont van georganiseerde stakingsacties. Ook universiteitspersoneel en studenten begonnen zich te organiseren in WO in Actie, dat december vorig jaar in staat was 2000 studenten en docenten op straat te brengen tegen de toenemende aanvallen op het onderwijs.

Deze bewegingen moeten zich blijven ontwikkelen en uitbreiden, vooral door studenten te betrekken in de acties en bij het maken van beslissingen. Studenten zijn in feite in toenemende mate het doelwit van de neoliberale aanvallen op onderwijs. Het afschaffen van de studiebeurs en de invoering van het leenstelsel heeft geleid tot onbetaalbare studieschulden en de verkorting van de studieduur heeft stress enorm doen toenemen. De verhoging van het collegeld en algemene kosten dwingen veel studenten om te werken naast hun studie, vaak flexwerk voor extreem lage lonen, wat de last op hun schouders nog verder doet toenemen. Hierbovenop komt nog de enorme woningnood, waardoor betaalbare en stabiele huisvesting onbereikbaar is voor duizenden studenten, en een dreigende klimaatcatastrofe die over de wereld hangt.

Deze onhoudbare situatie heeft studenten de laatste jaren in actie gebracht, niet alleen in Nederland. Vooral het klimaat is een onderwerp waar veel jongeren zich grote zorgen over maken. Op 7 februari zal een landelijke scholierenstaking voor klimaatrechtvaardigheid plaatsvinden en 15 maart is er ook een internationale scholierenstaking voor het klimaat.

We moeten de strijd voor onderwijs verbinden met de strijd voor het klimaat, en een grotere beweging op gang brengen voor hun gemeenschappelijke vijand: het kapitalisme.

Om van 15 maart een succes te maken moeten we een verenigde beweging opbouwen van scholieren, studenten, docenten en ander personeel. Samen met arbeiders uit andere sectoren kunnen we een massabeweging opbouwen die Rutte 3 ten val kan brengen, en die kan vechten voor concrete eisen op een socialistisch programma, zoals:

  • Terugkeer naar een niveau van publieke investeringen in het onderwijs van 7% van het BNP
  • Betaalbare huisvesting
  • Afschaffing van collegegeld
  • Invoering van een leefbare studiebeurs en afschaffen van het leenstelsel
  • Kwijtschelden van de bestaande studieschulden
  • Restructurering van het studiemodel om werkdruk van zowel studenten als docenten te verminderen

DOE MEE MET DE STAKING! DOE MEE MET DE STRIJD!

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top