Home » Editoriaal » Provinciale Statenverkiezingen: een kans om Rutte 3 verder te verzwakken!

Provinciale Statenverkiezingen: een kans om Rutte 3 verder te verzwakken!

Op 20 maart zullen de Provinciale Statenverkiezingen plaatsvinden, die indirect ook leiden tot de verkiezing van een nieuwe Eerste Kamer. Hoewel de invloed van de Eerste Kamer beperkt is, is het toch belangrijk je stem tegen Rutte 3 uit te brengen, omdat dit de regering verder kan doen verzwakken. De coalitie is al wankel, een combinatie van een verkiezingsnederlaag en massale acties vanuit de vakbonden rond pensioenen en onderwijs zou de regering kunnen doen vallen.

door Barbara Veger, Rotterdam

Alle regeringspartijen, behalve de ChristenUnie, staan op fors verlies in de peilingen; ze zouden samen slechts 38% van de stemmen halen en daarmee hun meerderheid in de Eerste Kamer verliezen. De Eerste Kamer maakt weliswaar geen wetten, maar kan wel wetten blokkeren. Dat zou de druk op Rutte 3 nog opvoeren, terwijl de spanningen in de coalitie al oplopen. Er waren al spanningen over het kinderpardon , toen het CDA ineens een draai maakte en voor was.

De regeringspartijen voelen natuurlijk nattigheid en wringen zich in bochten om hun verlies te beperken. Fractieleider Klaas Dijkhoff van de VVD had het schijnheilige lef om afstand te nemen van het Klimaatakkoord omdat dat de gewone mensen teveel in de portemonnee zou raken, en dreigde zelfs de regering te laten vallen. Alsof de VVD zich ooit zorgen heeft gemaakt om de koopkracht van de werkenden en hun gezinnen!

Klimaat zal een belangrijk verkiezingsthema worden. Volgens het Urgenda-vonnis moet in 2020 de uitstoot van CO2 met 25% verminderd zijn ten opzichte van 1990. Maar de kabinetten Rutte 2 en Rutte 3 deden niets. De regeringspartijen zullen, als lakeien van de grote bedrijven, liever niet de industrie laten betalen voor de vervuiling. Maar ze zijn bang dat als ze de rekening van verduurzaming bij de werkenden en hun gezinnen zullen leggen, dit tot enorme woede zal leiden. CDA-leider Buma waarschuwde al voor een “Fortuyn-revolte”rond het thema klimaat.

GroenLinks wordt door steeds meer mensen, vooral jongeren, gezien als een links alternatief en staat op winst in de peilingen. Maar het sociaal economisch programma van GroenLinks is in feite neoliberaal. Ook moeten er kanttekeningen geplaatst worden bij de voorstellen van GroenLinks rond klimaat: GroenLinks stelt bijvoorbeeld voor vier van de vijf kolencentrales te sluiten, maar zegt niets over garanties op omscholing en een andere baan voor de 2700 werkenden bij deze kolencentrales.

Forum voor Democratie stijgt al langere tijd sterk in de peilingen. Dit is in de eerste plaats te wijten aan het gebrek aan een duidelijk links alternatief. De woede van een laag van arbeiders tegen de regering vindt op een vervormde manier zijn uitdrukking in steun voor rechts-populistische ideeën, waarbij FvD de angst voor vluchtelingenstromen bespeelt en zich voordoet als de verdedigers van de Nederlandse gewone mensen. Echter, als het erop aan komt stemmen ze gewoon mee met de VVD.

De SP heeft een duidelijk klassenstandpunt rond het klimaat: niet de gewone mensen, maar de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de vervuiling, moeten aangepakt worden. De regering zou een miljard uit moeten trekken om de gewone mensen te compenseren voor de hogere energierekeningen. Ook neemt de SP stelling tegen de privatisering van de energiesector. Echter, als het gaat om vluchtelingen en migratie laat de SP zich links voorbijsteken door GroenLinks. De SP zou in plaats van toegevingen te doen aan rechts-populistische sentimenten, duidelijk moeten maken dat arbeiders zich niet mogen laten verdelen, maar samen – Nederlanders, migranten, vluchtelingen – moeten vechten voor goede voorzieningen voor iedereen. Ondanks onze scherpe kritiek op de SP rond dit thema, roepen we toch op om op de SP te stemmen, omdat het nog altijd de partij is met de duidelijkste klassenstandpunten.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top