Home » Editoriaal » Rutte 3: weg ermee!

Rutte 3: weg ermee!

Na het AOW en Pensioenakkoord met steun van PvdA en Groen Links, leek de positie van Rutte 3 sterker dan ooit. Het hele politieke midden had plaats genomen in de strontschuit en gaf zo met terugwerkende kracht haar akkoord aan het beleid om de rijken rijker en de armen armer te maken. Terwijl het draagvlak onder de bevolking voor dit Uitvoerend Comite van het grootkapitaal steeds verder afneemt. Na de protesten tegen de verlaging van de dividendbelasting, de verlaging van de winstbelasting, de verhoging van de BTW, alle schandalen rond vooral VVD-politici, de schrijnende hypocrisie om nog maar te zwijgen over keiharde onwaarheden, is het bijna vreemd te noemen dat in de officiële media en commerciële peilingen de steun voor dit kabinet lijkt aan te houden.

door Peter den Haan, SP-lid in Rotterdam (op persoonlijke titel)

Laten we ons niet teveel in de maling nemen door dit soort private beinvloeders die belang hebben bij het in stand houden van de gevestigde orde. In 1 jaar tijd is het aantal protesten tegen het regeringsbeleid gestegen van ongeveer 1000 in 2017-2018 naar al 3000 in dit jaar. Het gevoel dat in Nederland niet meer wordt geprotesteerd klopt dan ook niet met de werkelijkheid. Integendeel.

Wat wel een rol speelt, is dat door de slappe oppositie van de zogenaamde linkse partijen, met name PvdA en Groen Links en de steun van de vakbondsleiding aan het zittende kabinet, de protesten erg versnipperd en verspreid zijn gebleven. De oplopende frustratie over de ‘machteloosheid’ sloeg pas om toen de protesterende boeren met zwaar materieel aantoonden lak te hebben aan de bedilzucht van Rutte 3 en haar lakeien. Niet zo zeer de inhoud, maar vooral de vorm deed een grote groep van mensen die de laatste jaren vooral tevergeefs (om stoom af te blazen) in een of andere protestmars had meegelopen, opgelucht adem halen. Ja er is effectief verzet mogelijk. Net zo goed als de vele protesten in het buitenland, hoop maar ook verbijstering opleverden, waarom het hier zo ‘tam’ blijft, ondanks alle schurkenstreken van de gevestigde orde.

De laatste loodjes van het Kabinet Rutte 3 wegen het zwaarst. De beloftes komen weer uit de kast, er dient te worden voorgesorteerd op de verkiezingen in 2021. Maar de afbraak van het onderwijs, de zorg, de loze beloften over de volkshuisvesting, de lastenverzwaringen voor burgers en verlichtingen voor multinationals, de verkwanseling van publieke taken en falend openbaar bestuur kunnen met geen mogelijkheid meer met mooie praatjes en leugentjes om bestwil worden verhuld. Maar het verzet zal wel moeten worden gebundeld. Met verzet tegen kapitalistische afbraak en uitbuiting. Naar een linkse meerderheid op een socialistisch programma!

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top