Home » Artikelen » Jongeren » Woningcrisis blijft verergeren

Woningcrisis blijft verergeren

Protest voor meer woonruimte vorig jaar in Utrecht

Enkele weken geleden werd een groep studenten door de politie in het centrum van Groningen gearresteerd voor het kraken van een huis dat al 12 jaar leegstond. Er zijn te weinig huizen voor studenten in Groningen, met name internationale studenten, die in noodopvangcentra zijn ondergebracht die binnenkort sluiten. De actie van de studenten heeft ertoe geleid dat de burgemeester dit onderwerp op de agenda heeft gezet.

door Raja, Eindhoven

In het Verenigd Koninkrijk lanceren studentenactivisten in het hele land een ‘Cut the Rent’-campagne, waarin wordt aangedrongen op een verlaging van de huur voor studentenhuisvesting op universiteitscampussen. Ook in Ierland zien studenten hun studiekosten de pan uit rijzen vanwege de dure studentenhuisvesting, terwijl er tegelijkertijd een sterke stijging is van de bouw van hotels.

In heel Europa blijft het gebrek aan betaalbare studentenhuisvesting een dringend probleem dat alleen maar zal verergeren. Zeker in Nederland, waar een grote instroom van internationale studenten plaatsvindt, is de woonsituatie in steden als Utrecht, Groningen, Eindhoven en Amsterdam zeer ernstig. Geschat wordt dat meer dan 30.000 studenten niet weten waar ze dit semester gaan slapen.

De meeste woningen staan onder controle van de particuliere sector, met onvoldoende toezicht van de overheid op de huurprijzen die woningcorporaties en verhuurders in rekening brengen. Verder wordt er te weinig sociale huisvesting gebouwd door de overheid. In plaats daarvan is er een opgang van de zogenaamde “Student Hotels”, waar één nacht 100 euro kost – nauwelijks gericht op studenten dus. Het feit dat studenten geen onderdak vinden terwijl er verlaten huizen en kantoorruimtes zijn, en er nieuwe hotels omheen ontstaan, toont het falen van het systeem.

De huisvestingscrisis treft niet alleen studenten. Het treft ook de arbeidersklasse voor wie het steeds moeilijker is om een huis te bezitten. De huisvestingscrisis leidt ook tot toenemende dakloosheid.

Huisvesting moet worden gezien als een fundamenteel recht, noodzakelijk voor het welzijn van iedereen. Onder het kapitalisme worden huizen uitsluitend gebouwd met het oog op winstoogmerk, wat leidt tot de ongelijkheid die we om ons heen zien. Om dit te overwinnen moet de overheid samen met de lokale gemeenschappen werken aan betaalbare sociale huisvesting en universiteiten verantwoordelijk maken voor het verstrekken van gratis of in ieder geval goedkope huisvesting aan studenten die op hun campussen studeren.

Socialistisch Alternatief roept op: sluit aan bij de lokale huisvestingsactiegroep en doe mee aan de strijd. De huisvestingsstrijd zal alleen maar heviger worden.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top