Home » Internationaal » Europa » Groeiende beweging voor betaalbare huisvesting in Ierland

Groeiende beweging voor betaalbare huisvesting in Ierland

Tienduizend mensen protesteerden onder lunchtijd voor het Ierse parlement op woensdag 3 oktober tegen de inactiviteit van de Ierse regering ten opzichte van de huisvestingscrisis, en om verandering te eisen. Er was opgeroepen tot het protest door het Irish Congress of Trade Unions (ICTU) en de National Homeless and Housing coalition – een coalitie van studentenvakbonden, huisvestingscampagnes, politieke partijen inclusief Solidarity (een samenwerkingsverband waar onze Ierse zusterorganisatie, de Socialist Party, deel van uitmaakt), vakbonden en anderen.

Artikel door Mick Barry, Socialist Party (CWI in Ierland)

De uitgesloten generatie

Een zeer belangrijk deel van het protest werd gevormd door jonge studenten, leden van wat nu in Ierland de “uitgesloten generatie” wordt genoemd. Geïnspireerd door de succesvolle campagnes voor het recht van twee mensen van hetzelfde geslacht om te trouwen, het terugdraaien van de anti-abortus wetten en voor het recht op abortus, beginnen belangrijke delen van de uitgesloten generatie zich te richten op activisme rond de huisvestingskwestie.

Veel van deze jonge mensen zijn ook geïnspireerd om in actie te komen door de stoutmoedige campagne Take Back The City, die verschillende bezettingen van leegstaande huizen heeft georganiseerd, die in het bezit zijn van grote huisbazen in het centrum van Dublin. Een gewelddadige stormloop in september op een bezet gebouw door privé-beveiligers met bivakmutsen, ondersteund door de politie die skimutsen droegen, heeft alleen maar geleid tot grotere standvastigheid om in opstand te komen, ondanks dat er mensen gearresteerd werden en anderen in het ziekenhuis terecht kwamen.

Stijgende huurprijzen, een record aan dakloosheid, een half miljoen jongeren die uitgesloten zijn van de huizenmarkt, hebben een stemming gecreëerd voor verandering rond deze kwestie. Recordwinsten voor projectontwikkelaars en hebzuchtige huisjesmelkers hebben deze stemming alleen maar versterkt. De grootste huisbaas van Ierland, IRES Reit, heeft onlangs verkondigd dat de winsten van de laatste zes maanden zijn verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De inactiviteit van de regering

Dit alles onder de verantwoordelijkheid van een minderheidsregering geleid door Fine Gael, die weigert de lessen te trekken uit de onroerendgoedcrisis van 2008, en heilig blijft geloven in ‘de markt” – en weigert om enige actie te ondernemen om diens werking te beknotten.

De verering van de markt door de regering zou wel eens verklaard kunnen worden door het feit dat 36% van de parlementsleden van Fine Gael zelf huisbazen zijn, en 33% van de parlementsleden van Fianna Fáil eveneens. De Socialist Party en Solidarity eisen dat er 100.000 sociale huurwoningen worden gebouwd in de komende vijf jaar. Huisvestingsanalist Mel Reynolds schat dat de lokale autoriteiten en de National Assets Management Agency (NAMA) over genoeg land bedoeld voor huisvesting beschikken om 114.000 sociale huurwoningen te bouwen.

Investeer in sociale huurwoningen

Dit kan worden betaald zonder werkende mensen extra te hoeven belasten. Pas geleden vond de Europese Commissie uit dat Apple voor 13 miljard euro plus rente geprofiteerd had van deals met de Ierse staat en Apple moest 14,3 miljard afgeven als borg, in afwachting van het hoger beroep (door Apple EN de Ierse staat!).

De staat moet dit schandalige hoger beroep laten vallen en haar intentie aankondigen om al dit geld te besteden aan sociale investeringen. Academici van de Maynooth Universiteit schatten dat de staat 23,8 miljard kan besparen over een periode van 30 jaar door sociale huurwoningen te bouwen in plaats van rijke huisbazen te spekken via HAP (Housing Assistance Payment).

De groei van dakloosheid wordt in de eerste plaats veroorzaakt doordat privé-huisbazen mensen hun huis uitzetten. Het is werkelijk waanzinnig om toe te staan dat dergelijke uithuiszettingen doorgaan tijdens de grootste huisvestingscrisis ooit in de staat. De eis voor een verbod op uithuiszettingen om economische redenen is potentieel een krachtige magneet voor een zich ontwikkelende massa-campagne.

De ‘controle op huurstijgingen’ heeft bewezen een wrede manier te zijn om mensen te bedotten. Controle op de huurstijgingen zou niet een lagere inflatie of zelfs een bevriezing van de huurprijs moeten betekenen. Wanneer de huren zo hoog zijn als momenteel, zou echte controle op de huurprijzen moeten betekenen dat ze scherp naar beneden worden gebracht.

Wat nu?

De Socialist Party en Solidarity steunen een intensivering van de actie rond huisvesting. We zullen doorgaan burgerlijke ongehoorzaamheid te steunen in de vorm van de campagne Take Back the City en zullen vergelijkbaar verzet in de wijken aanmoedigen.

De vakbonden moeten stoppen de regering met zijden handschoentjes aan te pakken. De regering is geen ‘sociale partner’ en een regering van Fianna Fáil zou geen haar beter zijn.

De vakbonden en de huisvestingsbeweging moeten het ijzer smeden als het heet is en nu een datum aankondigen voor een grote landelijke demonstratie in november. Als dit wordt gedaan samen met het aanscherpen van de eisen voor sociale huisvesting, een verbod op economische uithuiszettingen en echte controle op de huurprijzen, dan kan een belangrijke stap vooruit in het bouwen van een beweging worden gezet.

De Socialist Party en Solidarity streven er naar zo’n beweging op te bouwen, terwijl we tegelijkertijd vechten om een sterke socialistische linkerzijde op te bouwen, om de heerschappij van de kapitalistische markt te bestrijden die aan de wortel van de crisis ligt.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top