Home » Artikelen » Vrouwen » Om geweld tegen vrouwen te stoppen is minimumloon van 14 euro/uur noodzakelijk!

Om geweld tegen vrouwen te stoppen is minimumloon van 14 euro/uur noodzakelijk!

25 november is de internationale actiedag tegen geweld tegen vrouwen. Volgens onderzoek van de Fundamental Rights Agency van de EU ligt het percentage vrouwen dat in Nederland te maken heeft met seksueel, fysiek of psychisch geweld op 45 procent! In 2018 werden in Nederland 43 vrouwen vermoord, waarvan driekwart door de partner of ex-partner. Om dit geweld te stoppen zijn sociale eisen noodzakelijk, zoals de eis van de FNV voor een minimumloon van 14 euro per uur.

door Barbara Veger, Rotterdam

Voor vrouwen die te maken krijgen met geweld in een relatie, is ontsnappen niet eenvoudig. Er is een gebrek aan plaatsen in Blijf-Van-Mijn-Lijf-Huizen, en een betaalbare woning vinden met de enorme woningnood is zeer moeilijk. Veel vrouwen dreigen bij het verlaten van een gewelddadige partner bovendien in de armoede terecht te komen. 40% van de vrouwen in Nederland heeft een te laag inkomen om zelfstandig van rond te komen. 75% van de Nederlandse vrouwen werkt in deeltijd, met name door het gebrek aan betaalbare kinderopvang; daarmee is Nederland koploper in Europa. Verhogen van het minimumloon tot 14 euro per uur, een eis waar de FNV campagne voor voert, zou de financiële onafhankelijkheid (en daarmee de mogelijkheid om een gewelddadige partner te verlaten) van veel vrouwen drastisch verbeteren. Daarnaast zijn gratis kinderopvang, en arbeidstijdverkorting met behoud van loon, zodat vrouwen die in deeltijd werken een volledig loon kunnen ontvangen, noodzakelijk. Ook zouden de uitkeringen verhoogd en geïndividualiseerd moeten worden, zodat vrouwen in een uitkeringssituatie niet afhankelijk zijn van hun partner.

Overwinningen zijn belangrijk als voorbeeld voor andere werkenden. In de VS voerde onze zusterorganisatie Socialist Alternative campagne voor een hoger minimumloon van 15 dollar per uur in Seattle. Deze eis werd in 2014 afgedwongen, waarna hetzelfde gebeurde in tal van andere steden. Een overwinning was mogelijk op basis van een grootschalige campagne waarin het socialistische raadslid Kshama Sawant een actieve rol speelde. De campagne 15 Now bouwde 11 actiecomités op in de stad, voerde campagne op straat en hield demonstraties. Met deze actiecomités en democratische algemene vergaderingen was het voor de activisten mogelijk om hun strijd zelf in handen te nemen. Socialist Alternative toonde bovendien aan hoe een verkozen positie kan gebruikt worden om een beweging op te bouwen en te versterken.

De campagne van de FNV voor 14 euro/uur is een goede eerste aanzet, maar moet serieus ingevuld worden met een concreet actieplan. Daarbij kunnen we lessen trekken uit de successen in Seattle.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top