Home » Editoriaal » Weg met Rutte 3!

Weg met Rutte 3!

Het kabinet Rutte 3 heeft de afschaffing van de dividendbelasting geschrapt. Niet omdat de grote meerderheid van de Nederlanders er niets in zag, behalve verrijking van een paar multinationals. Rutte was tot het laatste toe ongevoelig voor elke vorm van kritiek. Maar het hoofdkantoor van de Unilever komt om hele andere redenen niet naar Nederland. De maatregel is dus zinloos geworden. Maar als het één ding overduidelijk maakt, is het dat multinationals allesbepalend zijn voor dit kabinet. De rest van Nederland kan het vergeten.

door Pieter Brans, Amsterdam

Het verzet moet dan ook doorgaan. Het kabinet is al druk bezig om de 1,9 miljard Euro van de maatregel in de vorm van verdere verlaging van de winstbelasting te goede te laten komen aan grote bedrijven. Deze winstbelasting was al verlaagd! Van 25 naar 22,5% voor grote bedrijven en naar 20% voor kleinere. Nu gaat de verlaging voor grote bedrijven door naar 20,5% voor grote en 15% voor kleine bedrijven. De BTW, die wij allemaal betalen, maar bedrijven niet, die kunnen hem namelijk aftrekken, gaat van 6 naar 9% per 1 januari. Dat betekent een minimale schadepost van 300 euro per jaar.

Ook is gebleken dat in de inkomensberekeningen van het kabinet voor volgend jaar een aantal “foutjes” is “geslopen”. Inkomens, vooral van alleenverdieners met kinderen, gaan er minder op vooruit dan berekend. En een wetenschappelijk onderzoek bevestigde wat we allemaal al wisten: verkiezingsbeloften aan burgers worden door kabinetten stelselmatig vergeten, bedrijven krijgen zelfs meer dan wat ze beloofd is. De overheid is de roofridder die bij de gewone burgers miljarden weghaalt in de vorm van inkomstenbelasting en BTW en die vervolgens het bedrijfsleven op grote schaal bedient.

Ook op andere manieren blijft de regering onze mogelijkheden om een normaal leven te leiden wegbreken. De dictatuur van de markt, in werkelijkheid: steeds meer macht voor de ondernemers en de rijken, heeft gezorgd voor lagere lonen, onzekere contracten, hoge huren, onbetaalbare huizenprijzen en duur openbaar vervoer. De overheid zelf zorgde voor slechte arbeidsvoorwaarden in het onderwijs en bij de zorg, hoge studieschulden, kaalslag in de sociale zekerheid en de culturele sector en uitholling van wat vroeger de oudedagsvoorziening heette. De premies voor ziektekosten bleven ondanks de zogenaamde marktdiscipline alleen maar stijgen. In de toekomst dreigen er hoge kosten voor gewone mensen rond de zogenaamde vergroening van de economie.

Dat de afschaffing van de dividendbelasting nu van de baan is, is geen echte stap vooruit. Alle andere forse problemen verander je daar niet mee. Tien jaar na de crisis is er geen enkel probleem opgelost. Natuurlijk gaat Rutte 3 moeilijker tijden tegemoet: Rutte heeft wel een deukje opgelopen en de Provinciale Statenverkiezingen zullen de basis voor dit kabinet verder uithollen. Misschien is er zelfs geen meerderheid meer in de Eerste Kamer. Maar zoals de ervaring heeft geleerd: er komt geen einde aan het kortings- en bezuinigingsbeleid. Wij zullen het zelf een halt moeten toeroepen door massale actie. Rutte 3 moet weg voor het nog meer schade aanricht.

Actief verzet van onderaf en het doorzetten van het FNV Offensief tegen de race naar het putje die ook na de dividendbelasting onverminderd doorgaat. Het zal van de basis moeten komen, van actiecomités. Tienduizenden zijn in de afgelopen periode in verschillende sektoren al buiten de vakbeweging om in actie gekomen. Belangrijk zijn nu de eisen om een brede beweging tegen kabinet en werkgevers van de grond te krijgen en arbeiders aan de basis te organiseren. Daarvoor is in de eerste plaats een offensief programma nodig:

• Een looneis van 5%, 7% voor de publieke sector
• Minimumloon naar 14 Euro per uur
• Een 32-urenweek met behoud van loon
• Weg met de flex
• Onderwijs weer naar 7% van het BNP
• Een woningbouwprogramma van 50.000 woningen per jaar
• Een staatspensioen van 1500 Euro

Gezamenlijke, sectoroverschrijdende actiedagen zijn nodig om dit te realiseren en toe te werken naar een 24-uuractie, om te beginnen in de publieke sector. Een warme winter met acties waarmee Rutte 3 naar huis gestuurd kan worden. Kom om te beginnen massaal naar de FNV-actie op 10 november!

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top