Home » Nederland » Nederlandse politiek » Energierekening: de leugens van Rutte

Energierekening: de leugens van Rutte

Foto: Flickr/nathanchantrell

Vorige week werd bekend dat de energierekening voor een gemiddeld huishouden dit jaar 334 euro hoger uitvalt. Als er nog iemand geloofde dat we er in koopkracht op vooruit zouden gaan, zoals Rutte 3 beweerde, dan is dat nu wel definitief een leugen gebleken.

Door Barbara Veger, Rotterdam

Vooral mensen met een laag inkomen, die in oude huurhuizen wonen die slecht te isoleren zijn, zullen getroffen worden. En niet alleen de energierekening gaat fors omhoog; het BTW-tarief is per januari verhoogd, de zorgverzekeringspremies stijgen, de inflatie in het algemeen neemt toe…. Toch weigert de regering met compensatiemaatregelen te komen, omdat de belastingwijzigingen ons al genoeg zouden compenseren. Ook een leugen natuurlijk. Ondanks jaren van economisch groei profiteren weer alleen de rijken, en niet de werkenden en hun gezinnen.

Oppositiepartijen SP, PvdA en GroenLinks stellen terecht dat vooral de grote bedrijven verantwoordelijk zijn voor de vervuiling en dat zij in de eerste plaats zouden moeten betalen voor verduurzaming van de economie. Maar het alternatief dat zij voorstellen is beperkt. Zij pleiten voor een CO2-heffing op de industrie, waar een compensatie voor de hogere energierekening voor huishoudens van zou betaald moeten worden. Probleem is echter, dat bedrijven er voor kunnen kiezen niet hun productie te verduurzamen maar de CO2 heffing te betalen, zodat het feitelijke probleem, de CO2-uitstoot, niet opgelost wordt. Ook kunnen bedrijven dreigen hun productie te verplaatsen naar het buitenland om zo de CO2-heffing te omzeilen.

De meeste mensen zijn hun vertrouwen in Rutte 3 ondertussen kwijt. De FNV zou een daadwerkelijk offensief moeten inzetten, niet zozeer om het regeringsbeleid betreft klimaat, pensioenen etc. bij te schaven, maar om deze regering weg te jagen. De FNV zou daarbij de handen ineen moeten slaan met andere groepen in de maatschappij, met name de scholieren die staken voor het klimaat, om te vechten voor een echt alternatief: een linkse regering op een socialistisch programma. Zo’n programma zou o.a. moeten inhouden:

  • Industriebedrijven die weigeren hun CO2uitstoot drastisch te verminderen en/of dreigen naar het buitenland te vertrekken, nationaliseren!
  • Vervuilende energiesector moet uit handen van de privébedrijven! Zo kunnen de winsten geïnvesteerd worden in de productie en distributie van betaalbare en groene energie en garanderen we behoud van banen!
  • Onderzoek, ontwikkeling en wetenschap wordt opgekocht (o.a. via patentrecht) door grote olie, auto, chemie-multinationals. Voor een publieke herfinanciering van onderwijs en onderzoek om de kennis en technologie in te zetten tegen klimaatverandering.
  • System Change, Not Climate Change! 100 multinationals zijn verantwoordelijk voor 71% van de uitstoot sinds 1988. Deze bedrijven zijn in handen van dat kleine groepje rijken (De 26 rijkste mensen bezitten evenveel als de 3,8 miljard armsten). Hun winsthonger staat haaks op onze belangen en op die van onze planeet. Voor een ecologisch geplande economie, ipv het kapitalistische winstbejag
Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top