Home » Internationaal » Midden-Oosten en Noord-Afrika » Algerije: Bouteflika is weg maar de Algerijnse revolutie nog niet!

Algerije: Bouteflika is weg maar de Algerijnse revolutie nog niet!

Bouteflika, de gehate president van Algerije, is weg! Maar de Algerijnse bevolking geeft absoluut haar strijd niet op. De protesten zijn overal: in de universiteiten, waar strijdcomité’s opgezet zijn die stakingen organiseren, in de fabrieken waar ook stakingen uitgebroken zijn, in de steden en dorpen waar de hele gemeenschap zich mobiliseert om het verlangen naar werkelijke verandering en om het hele regime eruit te schoppen naar voren te brengen.

door Pedro, Eindhoven, uit ‘Socialistisch Alternatief’

Het regime probeert wanhopig een manier te vinden om vast te kunnen houden aan de macht, of om tenminste een veilige uitweg te vinden waarbij vermeden wordt dat de kapitalisten de macht verliezen. Een raad waarin sleutelfiguren van het regime zitting genomen hebben is genomineerd en heeft als taak om een periode van 90 dagen te overzien tot de volgende verkiezingen voor een nieuwe president, in een vastbesloten poging de macht niet in de handen van de bevolking te laten komen.

De beweging kan en moet groeien. Strijdcomité’s moeten overal opgericht worden, van de universiteiten tot de fabrieken, in de wijken en in de dorpen. Ze moeten de eisen van de beweging bediscussiëren: loonstijgingen, verbetering van arbeidsomstandigheden, gelijkheid voor allen – vrouwen en mannen, van alle regio’s. Vertegenwoordigers moeten verkozen worden voor coördinerende comité’s op alle niveau’s, tot aan het landelijke niveau toe.

Slechts een regering van werkende mannen en vrouwen en de jongeren, die uit de revolutionaire beweging ontstaat, kan het verlangen naar een vrij en democratisch Algerije realiseren, waar er werkelijke gelijkheid is en waar de natuurlijke rijkdommen en de bedrijven in gemeenschapshanden zijn en niet in de handen van rijke zakenmannen die zich verrijken over de rug van de bevolking. Zo’n regering die gerund wordt door de werkenden zou het mogelijk maken om het land echt te ontwikkelen en werkgelegenheid voor iedereen te realiseren. Dit is het echte socialisme dat de huidige revolutionaire beweging kan opbouwen.

De revolutie die begonnen is heeft enorme mogelijkheden. Een democratisch socialistisch Algerije zou de weg vrijmaken voor de bevrijding van heel Afrika. Lang leve de revolutie van de werkenden en de jongeren!

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top