Home » Internationaal » Midden-Oosten en Noord-Afrika » Palestijnse gebieden. Neen aan de nieuwe escalatie van geweld

Palestijnse gebieden. Neen aan de nieuwe escalatie van geweld

  • Solidariteit met werkenden en armen aan beide kanten van het hekken!
  • Geen vertrouwen in de regering-Netanyahu. Stop de belegering en de bombardementen, strijden voor een alternatief!

De Socialistische Strijdbeweging (onze zusterorganisatie in Israël/Palestina) is solidair met de werkenden en armen langs beide kanten van het hekken. Zij betalen een vreselijke prijs voor het aanhoudende geweld en de extreme crisis op de Gazastrook.

Tot hiertoe zijn er 22 Palestijnse doden gemeld, naast vier Israëli’s (zowel Joden als Arabieren). Onder de doden is er een zwangere vrouw met haar nichtje van een jaar oud op de Gazastrook en een vader van vier kinderen in Ashkelon.

Socialisten verzetten zich tegen de bombardementen op de Gazastrook, het geweld tegen de bewoners van Gaza en het nationalistisch-racistisch opbod. Tegelijk veroordelen we het willekeurig afvuren van objecten op Israëlische burgers.

Minder dan een maand geleden was er de laatste militaire escalatie en was er de kiescampagne. Netanyahu won de verkiezingen met een demagogische retoriek rond veiligheid. Er was geen alternatief op het beleid van ‘conflictbeheer.’ Nu gebruikt Netanyahu de destructieve aanvallen door Hamas en de Islamitische Jihad tegen Israëlische burgers om de verderzetting van het bestaande beleid te rechtvaardigen en om steun te vinden op basis van nationalisme.

Het nationalistisch vuur van de regering en de gevestigde partijen is een cynische poging om in te spelen op de schok en de bezorgdheid rond veiligheid onder de Israëlische bevolking. Het wordt gebruikt om de aandacht af te leiden van het feit dat er geen enkel antwoord geboden wordt op de ernstige problemen die aan de basis liggen van de escalatie van geweld.

De ‘liquidaties’ en de bombardementen worden gebruikt voor binnenlands gebruik door de regering-Netanyahu die de veiligheidskaart trekt. Het moet het prestige van de regering versterken en deze meteen voorstellen als krachtdadig. Maar de maatregelen zullen de Israëlische bevolking niet beschermen: ze zullen de problemen nog versterken. Deze acties hebben als doel om de helse situatie vandaag te behouden, terwijl er nood is aan radicale verandering langs beide kanten van de hekkens rond de Gazastrook.

Aan de vooravond van de verkiezingen schepte Netanyahu op over het feit dat “meer dan 300 Palestijnen omkwamen aan de hekkens.” Hij beweerde dat zijn regering “op krachtige wijze vooraf aangekondigde macht gebruikte.” Dat beleid werd voorgesteld als noodzakelijk. Het gaat om het beschieten van ongewapende betogers, waaronder veel jongeren, wat mee leidde tot de verdere verslechtering van de situatie in de Gazastrook.

De regering-Netanyahu was zelfs niet bereid tot een ordentelijk staakt-het-vuren. Het regime is evenmin bereid om het belegeringsbeleid tegenover Gaza te wijzigen, ook al veroordeelt dit twee miljoen mensen tot armoede en wanhoop.

Netanyahu kwam in 2009 terug aan de macht na een oorlog in Gaza. Hij deed dit met de cynische belofte van een “militaire oplossing.” Sindsdien is de belegering, de militaire repressie tegen protest en de arrogante verderzetting van de bezetting en de controle op miljoenen rechteloze Palestijnen verder opgevoerd. Dit heeft geleid tot een eindeloze reeks bloedige crisissen en elk vooruitzicht op vrede is hardhandig de kop ingedrukt.

Tegenover de bloedige realiteit is er dringend nood aan strijd voor een alternatief. Dit moet gebaseerd zijn op protest van Joodse en Arabische inwoners, op solidariteit met de werkenden en armen langs beide kanten, tegen de bombardementen en verdere escalatie, tegen leugens over een ‘militaire oplossing’, tegen de belegering van Gaza en op strijd voor sociale rechtvaardigheid en een rechtvaardige vrede.

Dit is onderdeel van de strijd voor een alternatief op de regering van het kapitaal en de bezettingen. Er is nood aan socialistische verandering zodat het welzijn, de gelijkheid en veiligheid centraal staan op basis van de erkenning van gelijke bestaansrechten en het recht op zelfbeschikking voor beide volkeren.

(Artikel op basis van de onmiddellijke verklaring van de Socialistische Strijdbeweging)

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top