Home » Nederland » Nederlandse politiek » Geen casinopensioen, maar indexeren! Bevries de pensioenleeftijd

Geen casinopensioen, maar indexeren! Bevries de pensioenleeftijd

Foto: FNV.nl

Terwijl alle hielenlikkers van de kapitalistische samenleving overuren draaien om de leugens rond de aanpassing van het pensioenstelsel en de verhoging van de AOW-leeftijd te verspreiden; Rutte; Koolmees; Knot; de 3 mediaconcerns met ‘deskundigen’ uit de sector; de grote banken en verzekeraars, is het draagvlak in de samenleving voor het verzet tegen de verslechteringen alleen maar gegroeid.

Door Peter den Haan, lid Ledenparlement FNV Vervoer, Rotterdam (op persoonlijke titel)

Via onderhandelingen achter de schermen probeert Mark Rutte bij Groen Links en de PvdA draagvlak te vinden in de 1e kamer voor een verslechtering van het stelsel. Geen bevriezing van de AOW-leeftijd, maar een minder versnelde verhoging. Compensatie voor de lagere premie inleg en daardoor wezenlijke dreiging van een verlaagd pensioen. Het schrappen van de belastingheffing op eerder stoppen; de RVU. En een verplichte spaarregeling voor ZZPérs. Als het doorsnee-premiesysteem maar wordt afgeschaft (en de garantie op een gegarandeerd eindbedrag) en de rekenrente-systematiek en het nFTK; het voorgeschreven opkopen van zeer laag renderende staatsobligaties maar in stand blijft. Een onderdeel van het nieuwe Financiële Toetsings Kader.

Terwijl naar de buitenwacht FNV voorzitter Han Busker zich stevig opstelt in de boodschap dat de FNV bij haar eisen blijft; bevriezen van de AOW; indexatie voor elke generatie; collectieve regeling voor ZZP en Schrappen RVU en regeldruk nFTK, wordt intern de ruimte verkend om de vermarkting van het pensioenstelsel te realiseren en op de Algemene Oudedagsvoorziening nog verder te bezuinigen. Uiteindelijk ten gunste van de Overheid en vooral de werkgevers. En haaks staand op het officiële beleid van de Bond: Tegen de race naar de bodem en de afspraak binnen de vereniging en met de leden: Geen Verslechteringen!

Een waarschuwing is op zijn plaats. Dankzij het comité Red de Pensioenen is de ingezette afbraak van 2006/2007 en verder vormgegeven in 2012 een halt toegeroepen. De aktiedag van 29 mei is al uitgeroepen en het is in het belang van de gehele in Nederland woonachtige bevolking dat deze actiedag een groot succes wordt. Zodat we niet afgescheept worden met een slechte deal. Waarin de premieopbouw van jongeren wordt afgeruild tegen een tijdelijke indexatie voor huidige pensioentrekkers. Waarbij Banken en Verzekeraars zeggenschap krijgen over ons uitgestelde loon! En nog belangrijker; een aanpassing van het nFTK zodat de pensioenfondsen geen goedkope geldschieter voor quantative easing meer zijn, maar hun rendementen maatschappelijk vooruitstrevend kunnen realiseren. Via volkshuisvesting; noodzakelijke infrastructuur. Kortom; in het maatschappelijk in plaats van alleen het financiële belang. Daar is meer voor nodig dan 1 stakingsdag. Daar is een andere politiek en een socialistisch programma voor nodig. En dat ontbreekt op dit moment. En dat wreekt zich op dit moment ten aanzien van de gevoerde strategie en tactiek.

De Regering Rutte 3 gaat de geëiste compensatie voor gedupeerden niet leveren; noch de toezegging van Rutte van de AOW op 65 voor zware beroepen nakomen. Ze zal de last van de gecreëerde tekorten door premieverlaging niet bij de werkgevers neerleggen ( de Overheid is zelf de grootste werkgever tenslotte) en zal dus alle zeilen bijzetten om de verslechtering van beide stelsels door de ‘tegenpartij ‘ als noodzakelijk te laten verkopen. In dit geval de vakbondsleiding en politiek “Links”, maar eerder de term Slinks verdient; D66, PvdA en GL. Het CNV zal vanuit haar natuurlijke partners, CDA en Christen Unie uiteraard na veel “thoughts and prayers” zich neerleggen bij het hogere gezag. Want dat is de uiteindelijke rol van de vakbondsbureaucratie binnen de kapitalistische samenleving; de redelijk betaalde intermediair die zorgt voor loonmatiging en arbeidsrust.

Het is juist die opstelling die meer en meer in botsing komt met de wens van de leden, die de gevolgen van de neoliberale afbraak moeten dragen. Maar de aanvallen van rechts hebben tot een opleving van strijdbaarheid geleid. Ondanks dat Nederland en kampioen flex (30% van de beroepsbevolking) en belastingparadijs is. Mede door hernieuwd vertrouwen na een langere periode van economische opleving. En op basis van die strijd worden de lessen getrokken over hoe te winnen, de eigen organisatie te democratiseren en te mobiliseren op basis van serieuze systeemkritiek. Die hun uitdrukking moet vinden in een nieuw links blok. Op basis van een socialistisch programma, als we echt een fundamentele verandering van de race naar de bodem willen.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top