Home » Editoriaal » Stem tegen het pensioenakkoord

Stem tegen het pensioenakkoord

Hiervoor hebben we niet gestaakt!

Er is een grote druk op ons als FNV-leden om in te stemmen met het pensioenakkoord. De media, de traditionele politieke partijen en de vakbondsleiding roepen in koor dat dit een uitstekend akkoord is. Maar dit is niet waar we massaal voor gestaakt hebben! Geen van onze gerechtvaardigde eisen is binnengehaald. Dit akkoord is een verslechtering voor iedereen: werkenden, gepensioneerden en de jonge generatie. Alleen het grootkapitaal krijgt een cadeautje……

Volgens dit akkoord wordt de AOW-leeftijd niet bevroren op 66 jaar, zoals we eisten, maar gaat over vijf jaar omhoog naar 67 jaar, en daarna verder, gekoppeld aan de levensverwachting. Stijgt bijvoorbeeld de levensverwachting met drie jaar, dan moeten we nog eens twee jaar extra doorwerken, tot ons 69e. Mogelijk zelfs nog langer, als de levensverwachting verder stijgt. Dit is volstrekt onacceptabel! We leven inderdaad langer, maar dat betekent niet dat we dat ook in volle gezondheid doen. De werkdruk is enorm toegenomen. Mensen met een laag inkomen en een zwaar beroep, krijgen gemiddeld op hun 53e al serieuze gezondheidsklachten!

Er kunnen volgens dit akkoord weliswaar in de CAO’s afspraken gemaakt worden om drie jaar eerder te stoppen, maar dit is volstrekt onvoldoende; bovendien komen de kosten daarvan grotendeels op de schouders van degenen die eerder stoppen met werken te liggen. Er wordt een studie gemaakt om te onderzoeken of het mogelijk is na 45 jaar werken met pensioen te gaan, maar dit is een volstrekt vrijblijvend plan zonder enige garanties.

Flexwerkers en ZZP-ers kunnen zich vrijwillig verzekeren voor hun pensioen – bij private verzekeringsmaatschappijen. Dit zal dus betekenen: torenhoge premies waar je nauwelijks iets voor terugkrijgt.

We moeten niet in de val trappen dat jong tegen oud wordt uitgespeeld. Met het afschaffen van de doorsneepremie gaan we allemaal meer betalen aan premie, maar hoeveel pensioen we uiteindelijk krijgen moeten we maar afwachten. De hoogte van ons pensioen wordt nog afhankelijker van het gokken van pensioenfondsen op de financiële markten, juist nu de dreiging van een nieuwe economische crisis steeds groter wordt. Indexatie, zo wordt ons verteld, zou makkelijker worden in tijden van economische voorspoed met goede beleggingsresultaten; maar met de huidige economische vooruitzichten zullen juist grote kortingen op de pensioenen de realiteit zijn. En dit terwijl gepensioneerden er al jarenlang op achteruit zijn gegaan! Van onze eis: “indexatie voor elke generatie” blijft niets over….

Het huidige pensioenstelsel zou niet houdbaar zijn vanwege de vergrijzing, zo wordt voortdurend beweerd. Inderdaad zijn er relatief minder werkenden ten opzichte van niet-werkenden. Maar die werkenden zijn wel veel productiever dan in het verleden, en creëren dus meer rijkdom. Het probleem is, dat die rijkdom niet bij ons terechtkomt maar in de zakken van de aandeelhouders verdwijnt, of geparkeerd wordt in belastingparadijzen. We hebben de middelen om iedereen met 65 jaar met pensioen te laten gaan, of zelfs eerder, en om de AOW te verhogen naar een leefbaar inkomen van 1500 euro netto per jaar. Maar dan moeten we het geld halen waar het zit: bij de financiële instellingen en grote bedrijven.

Daarvoor hebben we een vakbond nodig, die niet onderhandelt om stappen terug te zetten, maar strijdt om stappen vooruit af te dwingen. We zullen ons moeten organiseren om de vakbond in die richting te veranderen.

Daarnaast hebben we ook een politiek alternatief nodig. Het is veelzeggend, dat zelfs terwijl de economie nog groeit een uiterst belangrijke verworvenheid als de pensioenen wordt aangevallen. Als een nieuwe economische crisis uitbreekt, wat onvermijdelijk is in dit systeem, zullen onze verworvenheden nog meer onder vuur komen te liggen. Het kapitalisme heeft ons geen toekomst te bieden. Vecht met ons mee voor een socialistisch alternatief, voor een democratisch socialistische maatschappij, waarin de behoeften van allen vervuld kunnen worden, in plaats van dat alles draait om de winsten van een klein groepje superrijken!

Neem contact met ons op via email: info@socialistischalternatief.nl.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top