Home » Editoriaal » Pensioenakkoord aangenomen door FNV – niet treuren maar strijd verderzetten!

Pensioenakkoord aangenomen door FNV – niet treuren maar strijd verderzetten!

De meerderheid van de FNV leden (75%) en van het FNV ledenparlement (81%) heeft ingestemd met het pensioenakkoord, dat daarmee een feit wordt. Veel strijdbare vakbondsleden zullen ontgoocheld zijn; zij beseffen dat dit pensioenakkoord een enorme verslechtering is (zie ook het artikel: “Stem tegen het pensioenakkoord” op deze site). Velen zullen zich verraden voelen door de vakbondsleiding. Dat het pensioenakkoord aangenomen is, is zonder meer een nederlaag. We begrijpen dat veel vakbondsleden zich ontmoedigd voelen. Maar treuren, gedemoraliseerd of cynisch worden helpt niet; we zullen de strijd voor onze verworvenheden, en voor een democratische, strijdbare vakbeweging verder moeten zetten.

Gezien het feit dat de propagandamachine op volle toeren draaide om mensen tot een “voor” stem te bewegen, is het niet vreemd dat een meerderheid instemde. Sterker nog: als zowel de media, de regering, alle traditionele politieke partijen als de vakbondsleiding mensen voorhouden dat dit een goed akkoord is en dat er geen alternatief is, dan is het opmerkelijk dat nog steeds bijna een kwart van de FNV-leden tegen stemde.

De linkervleugel onder de vakbondsactivisten had geen toegang tot de media, geen massapartij die aan hun kant stond. De SP gaf nog min of meer een negatief stemadvies, maar kwam in de media nauwelijks aan bod. Daarentegen werden we overstelpt met gekleurde informatie over het pensioenakkoord, vol met desinformatie, verdraaiingen en volstrekte leugens. De linkerkant van de FNV had daarentegen niet de middelen om de boodschap over te brengen dat dit akkoord een vergaande verslechtering is, dat weliswaar iets minder slecht is dan de oorspronkelijke plannen door de druk van de stakingsacties, en het perspectief naar voren te brengen van een beter resultaat door opnieuw massaal actie te voeren. Premier Rutte chanteerde ons door in feite te zeggen: “accepteer dit akkoord of het wordt nog slechter”. In die context is het niet vreemd dat het merendeel van de FNV-leden geen alternatief zag dan voor het akkoord te stemmen.

Dit is een nederlaag. Maar elke nederlaag draagt ook de kiemen van toekomstige overwinningen in zich. De 23% van de FNV-leden (ruim 86.000 mensen!) en de 18% van de leden van het ledenparlement die tegenstemden is een basis waar we op verder kunnen en moeten bouwen. We hebben een sterke, democratische en strijdbare vakbeweging nodig om voor onze rechten op te komen. Die zal er niet vanzelf komen: kritische en strijdbare vakbondsleden zullen zich moeten organiseren om de FNV in die richting te veranderen. Juist in de komende periode is dat essentieel om tegen verdere aanvallen te kunnen vechten, maar ook verbeteringen af te kunnen dwingen.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top