Home » Artikelen » Ecologie » Internationale campagne voor wereldwijde verandering

Internationale campagne voor wereldwijde verandering

Van het Amazonegebied tot Siberië, van Californië tot Congo: de aarde staat in brand. Extreme weersomstandigheden komen steeds vaker en intenser voor. De laatste 5 jaar zijn de warmste jaren ooit geregistreerd. Toch wordt er ondanks dringende verandering nog steeds geïnvesteerd in fossiele energie en wordt er steeds meer winst mee gemaakt. Onder dit systeem is er geen toekomst mogelijk: een alternatief is noodzakelijk!

Voor de bescherming van ons milieu: internationale solidariteit!

Jongeren hebben het voortouw genomen in de milieubeweging met historische stakingen die miljoenen over de hele wereld op straat brachten. Met Socialistisch Alternatief bouwden we mee de beweging op in Nederland maar ook in andere landen met onze internationale organisatie en haar campagne “System change not climate change: fight for a socialist alternative”.

De vervuiling en verspilling van de markteconomie stoppen

100 bedrijven zijn verantwoordelijk voor 70% van de uitstoot van broeikasgassen in de afgelopen dertig jaar. Dit is vooral de energiesector, een sector met zeer hoge winsten. Ondanks de urgentie staat de winst van een minderheid boven de rest. Daarom verdedigen wij de volledige nationalisering van de energiesector onder de democratische controle door werkenden om de productie ecologisch te kunnen plannen.

We kunnen niet controleren wat we niet bezitten! Deze logica geldt ook voor andere belangrijke sectoren van de economie, zoals de financiële sector en de voedingsindustrie. Dit zou ons in staat stellen om de winst te investeren in hernieuwbare energie en de overgang naar een duurzame economie.

Laten we samen vechten voor onze toekomst…

Volgens een studie van de firma Carbone4 (Frankrijk) vertegenwoordigen individuele inspanningen minder dan een derde van de inspanningen die nodig zijn om aan de klimaatovereenkomst van Parijs te voldoen. Tot 3/4e van de inspanningen moeten dus collectief zijn. Traditionele partijen maken zich echter meer zorgen over de economische belangen van grote bedrijven dan over de toekomst van de meerderheid van de bevolking. Daarnaast hebben overheden en multinationals al aangetoond dat ze niet in staat zijn om binnen dit systeem duurzame oplossingen te vinden. Daarom staan wij voor de strijd voor een socialistische samenleving.

Hoe kunnen we winnen?

Door hun rol in de productie vormen werkenden de sociale kracht, die in de meerderheid is en die in staat is om echte verandering teweeg te brengen door stakingen en economische blokkades. Socialistisch Alternatief verdedigt de eenheid tussen jongeren en werknemers om echte vooruitgang te boeken. Dit is de strijd voor onze toekomst en we kunnen het ons niet veroorloven die te verliezen!

We moeten de beweging wapenen met eisen die echte verandering kunnen afdwingen:

  • Meer, beter en gratis openbaar vervoer!
  • Pak de grote vervuilers aan! Geen winsten ten koste van ons klimaat.
  • Massale publieke investeringen in duurzame energie. Haal de energiesector uit private handen!
  • • Een ecologisch en democratisch geplande economie waarin de belangen van mens en planeet centraal staan, niet de winsten.

Geen toekomst onder het kapitalisme. Sluit je aan bij Socialistisch Alternatief

Socialistisch Alternatief is de Nederlandse afdeling van een internationale organisatie, World Socialist Alternative – CWI, met afdelingen in meer dan 30 landen. We gebruiken de methode en instrumenten van het marxisme om de samenleving en de oorsprong van ongelijkheden te analyseren en deze diepgaand te kunnen veranderen. Wij strijden tegen het kapitalistische systeem, dat ons alleen maar crisis, milieurampen en uitbuiting te bieden heeft. Om die crises voor zich uit te schuiven, vallen de kapitalisten onze levensomstandigheden aan: de meerderheid wordt armer, het milieu verslechtert en de economische crisis duurt voort.
Er is geen tijd meer te verliezen, kom erbij!

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top