Home » Artikelen » Jongeren » Openstelling scholen: werkenden, ouders en leerlingencomités moet de veiligheid organiseren!

Openstelling scholen: werkenden, ouders en leerlingencomités moet de veiligheid organiseren!

De middelbare scholen gaan weer open per 2 juni en de lagere scholen gaan meer onderwijs bieden per 8 juni. De twijfels zijn groot: natuurlijk schiet onderwijs per computer niet erg op, maar hoe zinvol is het om het mddelbaar onderwijs voor een paar weken weer open te stellen? En hoe komen de leerlingen op school? Dat ze moeten lopen of fietsen zal in een aantal gevallen wel lukken, maar dat zal lang niet altijd het geval zijn. En niet alle leerlingen kunnen tegelijkertijd naar school, hoe wordt dat verdeeld? Een aantal leraren zitten in de categorie risicogroepen, hoe wordt dat dan geregeld? En hoe zit het met de ventilatie in de lagere en middelbare schoolgebouwen, is daar naar gekeken? Ook op middelbare scholen zijn er uitbraken van het Corona virus geweest: 133 gevallen van Corona op een middelbare school in het district Oise (23 april).

Artikel door Pieter Brans, Amsterdam

Een ruime meerderheid van de leraren ziet een volledige heropening van basisscholen niet zitten, zo bleek uit een recente peiling van onderwijsvakbond Aob. Ze stellen dat de hygiënemaatregelen en 1,5 meterregel nu al nauwelijks zijn te handhaven in halve klassen. Slechts 29 procent van het onderwijspersoneel in het reguliere basisonderwijs staat achter de volledige heropening op 8 juni. Dat is opvallend, want de gedeeltelijke terugkeer naar de klas op 11 mei werd nog door 72 procent gesteund.

Met zo veel onopgeloste kwesties in de lucht is het heropenen van de scholen en de verdere openstelling van de lagere scholen door de overheid niet verantwoord. Wij vinden dat niet de overheid, maar comités van werknemers in het onderwijs, ouders en leerlingen het besluit over het al dan niet open gaan moeten nemen. Zij zijn in staat om de risico’s te overzien en om te kijken of er op een verantwoorde manier mee valt om te gaan.

Het gevaar is dat de heropening op een top-down manier gebeurt, waarbij regeringsinstanties en schoolbesturen de beslissingen nemen zonder dat leraren of ouders veel inspraak hebben. De regering heeft aangekondigd dat leraren met symptomen, net als zorgmedewerkers, getest zullen kunnen worden. Ook is er een protocol opgesteld door regeringsinstanties, schoolbesturen en vakbonden, met een aantal maatregelen zoals de aanwezigheid van desinfecterende gel in elk klaslokaal, looproutes e.d. Maar de vraag is of dat genoeg is.

Veel te vaak is in het verleden de oplossing van maatschappelijke problemen op het bordje van het onderwijs gelegd. Op het bord van te laag betaalde en overbelaste leraren wel te verstaan.Niet voor niets is er in het onderwijs in de afgelopen jaren herhaalde malen actie gevoerd tegen de slechte arbeidsvoorwaarden en de beroerde condities waaronder het onderwijs gegeven moet worden. Daar horen slecht onderhouden en slecht schoongemaakte gebouwen bij. Op onderhoud en schoonmaak is alleen maar bezuinigd, maar naar de ventilatie in schoolgebouwen is de afgelopen jaren niet meer omgekeken. Nu is dat een cruciale factor om het onderwijs gezond te houden. De gevolgen van de Corona uitbraak zijn gelukkig afgenomen, maar het virus is niet verdwenen.

Socialistisch Alternatief zegt:

+ De openbare gezondheid moet de eerste prioriteit hebben; ;
+ De regering en werkgevers moeten beschermingsmateriaal beschikbaar stellen aan alle werkenden in essentiële sectoren, vooral aan diegenen in de frontlinie;
+ Alle beslissingen over of het veilig is om te werken of niet, moeten worden genomen door vakbonden of comités van werkenden, ouders en leerlingen voor gezondheid en veiligheid, die verkozen moeten worden voor het werk weer kan worden opgestart.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top