Home » Artikelen » UMC/AMC actie

UMC/AMC actie

Honderden stakers in het UMC/AMC in Amsterdam kwamen op 26 oktober bijeen in de F-hal van het immense gebouw. De stakingsbijeenkomst bracht de hoofden en de handen van de gezondheidszorg in beeld, de duizenden mensen die iedere dag weer, in academische ziekenhuizen (en daarbuiten) aan de bedden staan om mensen weer op de been te helpen. Of de apparatuur en het gebouw te onderhouden die dat mogelijk maken.

In de hal stonden de verpleegkundigen en andere medewerkers van de IC-afdeling die het op dit moment natuurlijk zwaar te verduren hebben, de technische medewerkers en de broodnodige schoonmakers en beveiligers waarop ook al zoveel is bezuinigd. Vele etages hoog.

Door iets wat je eigenlijk alleen een oplichterstruc kunt noemen, het afsluiten van een CAO met een vakbond alleen voor verpleegkundigen, zijn de werkgevers er goedkoop van afgekomen. Verpleegkundigen krijgen 3,5%, al het andere personeel 1% over drie jaar. Dat eerste is met de inflatie in de komende tijd al geen loonsverhoging, maar die 1% is een regelrechte verlaging van de lonen.

Het was de tweede actie en het aantal stakers was al vele malen meer dan de eerste keer van de zomer. Omdat de werkgevers niets anders doen dan comfortabel achterover leunen in de directiestoelen ligt verdere actie over vier weken in de planning. Op het voorstel om die actie te gaan organiseren, volgde een donderend applaus.

De bijeenkomst maakt duidelijk dat de Raden van Bestuur van de academische ziekenhuizen voor van alles geld over hebben, inclusief voor een nieuwe entree van het UMC/AMC (dat daar overigens hard aan toe was) maar niet voor de meest essentiële factor in het hele ziekenhuis: de werkers. Hoogste tijd voor een fatsoenlijke CAO met een loonsverhoging die wat voorstelt.

Vanzelfsprekend is het daarnaast noodzakelijk om het werk zodanig te verbeteren dat er een einde komt aan de enorme uitstroom van medewerkers. De enorme werkdruk, de knellende roosters en de overvloed aan patiënten en de opeenstapeling van werkzaamheden moeten in de nieuwe CAO definitief worden aangepakt.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top