Home » Artikelen » Weg met het koningshuis!

Weg met het koningshuis!

Het is weer 27 april en de koning viert zijn verjaardag. Zijn lakeien in het Koninkrijk der Nederlanden zetten alles op alles om het oranje sprookje te verspreiden, dat iedereen voor de monarchie is. Hoewel de koning tot 2020 inderdaad 80% van de Nederlanders achter zich had, is zijn populariteit enorm gezakt. Nu in 2024 gelooft nog maar 57% in de koning en is 25% van de bevolking voor een republiek. Dat de monarchie aan steun verliest heeft vooral te maken met het feit dat veel meer Nederlanders in financiële onzekerheid leven, terwijl het koninklijke huis een uitkering van 1,1 miljoen euro per jaar ontvangt!

Waarom zijn we tegen de monarchie?

Revolutionair socialisten zijn tegen de monarchie omdat wij niet geloven in het oranje sprookje. Dat is een leugen, opgebouwd door de geallieerde strijdkrachten in 1815 nadat de Franse imperialisten onder Napoleon verslagen waren. Het waren de Engelsen, Russen en Pruissen die vonden dat in de lagenlanden een koninkrijk moest komen met de familie Oranje-Nassau aan de macht. Tot 1795 had deze familie ook enorm veel macht binnen de Republiek der Verenigde Nederlanden gehad. De Bataafse Republiek maakte daar een einde aan en hoewel progressief voor die tijd, werd Nederland in 1806 voor het eerst een koninkrijk onder Louis (Lodewijk) Bonaparte.

In 1810 werd het Koninkrijk Holland geannexeerd door het Franse Keizerrijk maar werd vijf jaar later weer zelfstandig. De keus om de Oranjes op de troon te zetten kwam niet van een meerderheid van de werkende klasse. Echter die illusie moest wel verspreidt worden. Daarnaast hadden de Oranjes als stadhouders altijd al min of meer heerschappij uitgeoefend over de lagenlanden. Willem 1, 2, 3 en Wilhelmina hadden niets met de parlementaire monarchie, het liefste hadden ze een absolute monarchie met hun als alleenheerser. Alleen al daarom zijn socialisten altijd tegen de troon geweest en zullen dat ook blijven.

Het Oranje Sprookje leeft op ons geld

Per jaar krijgt Willem Alexander een uitkering van 1,1 miljoen euro. Hij hoeft hiervoor niets te doen, er is geen werkplicht zoals bij veel baanlozen. Er is geen wantrouwende overheid die alles van hem wil weten. Willem wordt niet gekort op zijn uitkering als hij een ’’verdacht’’ uitgaven patroon heeft. Nee, meneer is gene potentiële fraudeur zoals de slachtoffers van de toeslagenaffaire dat wel waren in de ogen van de rechtse overheid. Daarnaast heeft de kroon geen uitkering van 1,1 miljoen euro nodig. Ze hebben al een eigen vermogen van zeker 1,3 miljard euro in aandelen en andere goederen.

Terwijl velen in wanhoop leven door verhoogde prijzen en lonen die de enorme inflatie groei niet bijhouden, hoeft de koning en zijn familie nooit in angst te leven. Ze hebben een elitair leven, dankzij onze belastingcenten die kapitalistische overheden elke maand trouw overmaken. Dit onrecht vormt de kern van onze oppositie tegen de monarchie. Het Oranje Sprookje is een illusie, geschapen om een fictieve eenheid te creëren.

Weg met de troon, maar geen haat tegen Willem Alexander

Ondanks zijn elitaire leven moeten we Willem Alexander niet haten. Hij is geboren in een gouden kooi en het wordt tijd dat zijn familie vrij gelaten wordt uit monarchistische verplichtingen. Natuurlijk is dit niet wat het kapitalisme wil, want de koninklijke familie is een visitekaartje voor het Nederlandse kapitalisme. De koning speelt graag de ambassadeur voor het bedrijfsleven en dus heeft de monarchie een rol in de machine van het kapitalistische systeem. Hij is het staatshoofd van een land dat niet in ons voordeel werkt. Daarom pleiten we voor de afschaffing van het Koninkrijk der Nederlanden!

Wat is het alternatief op de monarchie?

Nu langzaam 1/3 van de bevolking voor een republiek is moeten we gaan praten over wat voor republiek we willen. Een presidentiële republiek met een monarchistisch sausje zoals in de Verenigde Staten of Frankrijk? Een parlementaire republiek met een president als ceremonieel staatshoofd? Nee! Wij revolutionair socialisten staan voor een socialistische raden-republiek, zonder een elitaire president. Onze republiek is die van de arbeidersraden, de kern van de socialistische democratie. Onder de raden republiek zullen democratisch gekozen raden de macht in bezit hebben en geen 150 politici op een bovenmodaal salaris.

Wie zich voor een socialistisch alternatief wil inzetten, raden we aan om contact met ons op te nemen. Dat kan via info@socialistischalternatief.nl of via onze social-media kanalen.

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top