Home » Artikelen » 1 mei moet een vrije dag worden

1 mei moet een vrije dag worden

Elk jaar is de eerste mei geen vrije dag in Nederland. Veel socialisten hebben altijd gepleit om de eerste mei een vrije dag te maken. Helaas is dat nooit gelukt, mede omdat de sociaaldemocratie daar geen prioriteit aan geeft. In regeringen met liberalen en conservatieven, was de eerste mei als vrije dag een ding dat sociaaldemocraten snel offerde voor regeringsdeelname. We moeten daarom niet op de PvdA-GL vertrouwen als het gaat om onze belangen te dienen. Gevestigd kapitalistisch links gaat niet vechten voor onze rechten, terwijl politiek rechts alle macht heeft om die af te pakken.

Internationalisme en de rode vlag

Lang geleden in een tijd hier ver vandaan, werd door de Partij van de Arbeid nog de rode vlag gehesen op de eerste mei. Maar daar hielden de liberalen en conservatieven helemaal niet van. Met de komst van Wim Kok verdween de rode vlag en ook elke verbinding die de sociaaldemocratie nog had met het marxistische socialisme. Ook na Kok keerde de PvdA niet terug naar diens socialistische basis en is tegenwoordig een gewone kapitalistische partij in dienst van de klasse die onze economie bezit en beheerst. De rode vlag zal daarom ook niet meer gehesen worden door de sociaaldemocratie.

Op het vlak van internationalisme is de PvdA vooral trouw aan het westerse imperialisme, waarmee we het westerse blok bedoelen (EU en NAVO). Ze zien Europa en met name de EU als bolwerk tegen andere machtsblokken zoals China en Rusland. De sociaaldemocratie heeft het internationalisme van de arbeidersbeweging gekaapt en gebruikt het nu om werkenden aan de Europese Unie te binden, een unie die nooit gemaakt is voor de werkenden maar juist voor het bedrijfsleven.

Propaganda voor het kapitalisme

De kosten voor alles zijn verdubbeld en de prijzen in supermarkten zijn 100% duurder dan in 2020. Toch klagen de propagandisten van het kapitalisme over de strijdvaardigheid van de werkende klasse. Op WNL zuchten de sprekers van de bezitters dat de werkende klasse eens wat meer ’’begrip’’ zouden moeten hebben voor de kapitalisten. De winsten zijn enorm hoog en toch zouden werkenden eens wat minder moeten staken of het liefst helemaal niet. Want door de verhoogde loonkosten zouden de bedrijven al veel toegeven, aldus WNL. Realiteit is dat de verhoogde lonen enkel door strijd zijn ontstaan en echt niet voldoende om de massieve inflatie bij te houden. Zelfs met 50 tot 100 euro extra per maand is dat niet genoeg.

Daarom is het belangrijk om op 1 mei te strijden voor de werkende klasse en niet de bezittende klasse, die elke dag van het jaar gehoord en ondersteunt wordt. Op 1 mei moeten we ook stil staan bij werkenden die uitgebuit worden in landen waar ze hun mening niet mogen zeggen. In kapitalistische dictaturen zoals China, waar nog steeds de meerderheid van onze plastic producten vandaan komt. Dat het westen nu in een Koude Oorlog met het oosten zit heeft niets te maken met arbeidersrechten. Het westen heeft geen probleem met de massieve uitbuiting van de werkende klasse door Aziatische dictaturen.

Strijd voor een socialistisch alternatief

Op de eerste mei is het de taak van socialisten om te pleiten voor een alternatief op het kapitalisme. Daarom wordt De Internationale gezongen, daarom hangen wij de rode vlag uit. Om te bewijzen dat een wereld zonder uitbuiting, oorlog en imperialisme mogelijk is. Wij staan voor een socialistisch alternatief, waarbij de gemeenschap democratische controle uitoefent over de productiemiddelen zoals grond, fabrieken, energie en nutsbedrijven. Op dit moment zijn we geen eigenaar van onze economie en worden miljarden veilig opgeborgen in de kluizen van de kapitalisten.

Als de sociaaldemocraten de liederen van de werkende klasse gaat zingen, moeten wij werkenden eraan herinneren hoe verraderlijk de PvdA en haar bondgenoten in werkelijkheid zijn. De namen Wim Kok, Wouter Bos, Diederik Samson en Lodewijk Asscher zullen altijd gekoppeld blijven aan de steun van de sociaaldemocratie aan rechtse overheden, die onze gemeenschap juist oneerlijker gemaakt hebben.

Daarom zal Socialistisch Alternatief zich blijven inzetten voor een vrije dag op de eerste mei en daarbij blijven pleiten voor een Socialistische Raden Republiek der Nederlanden onder democratische controle van de klasse die het dagelijkse werk doet. De FNV kondigde aan op 15 mei actie te gaan voeren voor vroege pensionering in zware beroepen, wij roepen iedereen op om de protesten van de vakbeweging te steunen!

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top