Home » Artikelen » Antiracisme » Maak van campusbezettingen democratische hoofdkwartieren van verzet tegen genocide in Gaza

Maak van campusbezettingen democratische hoofdkwartieren van verzet tegen genocide in Gaza

Columbia, Yale, New York University, Berkeley … Het aantal studentenbezettingen en -mobilisaties tegen de genocide in Gaza is in de Verenigde Staten verveelvoudigd en houdt stand ondanks de harde repressie van de politie. De internationale beweging van solidariteit met de Palestijnse massa’s is nieuw leven ingeblazen. In Nederland zijn de studentenbezettingen in Amsterdam en Utrecht met grof politiegeweld binnen de kortste keren van de campussen weggeslagen.

In Amsterdam ging het ‘bevoegd gezag’ zelfs zover om het protest met geweld te ontruimen een paar uur na een provocatie door rechtse elementen die de bezetting aanvielen met fakkels en stokken. Toen de studenten deze aanval hadden afgeslagen, maakte het stadsbestuur en politie er binnen een paar uur een aanleiding van om de campus te ontruimen ‘vanwege de veiligheid’. ‘Veiligheid’ naar de opvatting van de Staat is het nieuwe vijgenblad voor gewelddadig optreden van de politie in Nederland. Een houding die in sterk contrast staat tot een aantal universiteiten in de VS, Canada, het VK en Ierland die in overleg met het studentenprotest hebben afgezien van banden met Israël.

In Frankrijk, Libanon, Oostenrijk en Tunesië groeien de protesten van middelbare scholieren en van studenten. In België zijn bezettingen begonnen aan de Universiteit van Gent en de ULB, anderen volgen. De centrale eis is het einde van de samenwerking met zionistische instellingen en bedrijven die betrokken zijn bij de systematische onderdrukking van het Palestijnse volk. De mobilisatie van onze solidariteit is des te dringender omdat de Israëlische staat zijn troepen richt op het laatste toevluchtsoord voor de bevolking van Gaza, namelijk Rafah. De controle over de grens tussen Gaza en Egypte is al overgenomen.

Gaza wordt beschouwd als een openluchtlaboratorium voor het gebruik van AI bij het bepalen van doelwitten van het Israëlische leger. Het bloedbad neemt er een industrieel karakter aan. Dit verklaart waarom de Vrije Universiteit Brussel (VUB) zojuist heeft aangekondigd dat ze haar medewerking wil stopzetten aan een wetenschappelijke studie over artificiële intelligentie (AI) waaraan ook twee Israëlische partners deelnemen. De universiteit wil volledige transparantie bieden over haar samenwerkingsprojecten die gefinancierd worden door de Europese Unie via het Horizon Europe kaderprogramma.

Personeel solidair

Veel personeelsleden van de universiteiten steunen het studentenprotest en verzetten zich tegen universiteitsbesturen die financiële belangen en politieke overwegingen laten overwegen over mensenrechten. Bezetters eisen terecht transparantie van alle universiteiten, en deze transparantie zou ook moeten gelden voor alle andere autoriteiten! Naast de universiteiten zijn ook bedrijven en overheidsinstanties in Nederland direct of indirect betrokken bij de Israëlische bezetting van Palestina en het bloedbad. Met hun acties drukken de studenten uit wat er onder de bevolking leeft. Een overweldigende meerderheid wil dat er een einde komt aan de wapen doorvoer naar Israël via Nederland. Dat toont aan hoe groot de mogelijke mobilisatie is!

In de Verenigde Staten sluit de United Auto Workers (UAW) zich aan bij de mobilisatie. Vakbondsdelegaties en -structuren kunnen hier in Nederland hetzelfde doen, te beginnen met de vakbondsvertegenwoordigingen van het universiteitspersoneel.

  • Het momentum van de campusbezettingen kunnen we consolideren door democratische discussies op algemene vergaderingen. Waar de bezettingen nog niet begonnen zijn, kunnen solidariteitsacties en sit-ins georganiseerd worden, ook in middelbare scholen.
  • Arbeiders en studenten: samen sterk! Vakbondsdelegaties van universiteiten kunnen worden uitgenodigd om deel te nemen aan algemene vergaderingen en solidariteitsmoties kunnen worden aangenomen door andere delegaties.
  • Voor volledige transparantie van universiteitsprojecten, geen cent voor bezetting en massamoord!
  • Stop de commercialisering van het onderwijs, die leidt tot partnerschappen met privébedrijven. Voor een massale herfinanciering van het onderwijs door de overheid!
  • Internationale solidariteit met studenten en werkenden, neen aan de repressie! Solidariteit met studenten en werkenden van Israëlische universiteiten die het slachtoffer zijn van nationalistische vervolging of repressie omdat ze zich tegen het genocidale bloedbad verzetten!
  • Voor een arbeidersboycot en een bevriezing van de productie en levering van militair materieel aan Israël!

 

Print Friendly, PDF & Email
Scroll To Top